F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi  

TURDIMURODOV UYG‘UNJON SANAQULOVICH

XATIRCHI TUMANI TOPONIMLARINING LEKSIK-GRAMMATIK VA ETIMOLOGIK TADQIQI 10.00.01 – Oʻzbek tili 29.07.2023 Ko`chirib olish
YARASHOVA NASIBA JUMAYEVNA  BOLALAR ADABIYOTI TILINING LINGVOKOGNITIV, LINGVOPSIXOLOGIK TADQIQI  10.00.01 – Oʻzbek tili 29.07.2023 Ko`chirib olish

TILLABAYEVA ZILOLA RAXMATILLAYEVNA

SAMARQAND SHAHRI OʻZBEK SHEVALARINING LEKSIK XUSUSIYATLARI (QARLUQ LAHJASI MISOLIDA) 10.00.01 – Oʻzbek tili 31.07.2023 Ko`chirib olish

YUNUSOVA BAXORA AXTAMJONOVNA

O‘ZBEK TILI TIZIMINING KOMBINATOR XUSUSIYATLARI 10.00.01 – O‘zbek tili 28.07.2023 Ko`chirib olish

GADAYEV OYBEK YAXSHIBOYEVICH

OʻZBEK TILIDA TOPONEGIZLAR SHAKLLANISHINING

LINGVISTIK XUSUSIYATLARI

(Ishtixon va Payariq tumanlari toponimlari misolida)

10.00.01 – Oʻzbek tili 31.07.2023 Ko`chirib olish
DJURAKULOVA ELMIRA SUYUNOVNA SHOYIM BO‘TAYEV ROMANLARIDA SUJET VA KOMPOZITSION YAXLITLIK  10.00.02 – O‘zbek adabiyoti 31.05.2023 Ko`chirib olish
Ibatova Amira Shavkatovna O‘zbek tilida non va non mahsulotlari bilan bog‘liq lug‘aviy birliklar tadqiqi 10.00.01 – O‘zbek tili 17.05.2023 Ko`chirib olish
KAYUMOV NODIR NAYIMOVICH FORS-TOJIK ADABIYOTIDA TASHXIS SAN’ATINING TARIXIY SHAKLLANISH TAMOYILLARI VA UNING NAZARIY XUSUSIYATLARI (Qadimgi davrdan XII asrgacha)  10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik adabiyoti) 25.05.2023 Ko`chirib olish
AKRAMOVA SURAYO RENATOVNA JAMOL KAMOL SHE’RIYATIDA TOJIKCHA-O‘ZBEKCHA LEKSEMALARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti)  06.04.2023 Ko`chirib olish
TILLABAYEVA ZILOLA RAXMATILLAYEVNA SHEVALARINING LEKSIK XUSUSIYATLAR 10.00.01 – Oʻzbek tili 28.03.2023 Ko`chirib olish
Turabov Abdurayim Malikovich Kichik sintaksis muammolari 10.00.01 – O‘zbek tili 28.03.2023 Ko`chirib olish

YUNUSOVA BAHORA AXTAMJONOVNA

O‘ZBEK TILI TIZIMINING KOMBINATOR XUSUSIYATLARI

10.00.01 – O‘zbek tili

14.03.2023 Ko`chirib olish
Dusanova Tozagul  Rasulovna Alisher  Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asarida nasr va nazm  sintezi 10.00.02 – O‘zbek adabiyoti ixtisosligi  14.03.2023 Ko`chirib olish
Anorqulova Ozoda Nizomjon qizi O‘zbek tilida “Ota” konseptining lisoniy-kognitiv talqini 10.00.01 – O‘zbek tili 02.03.2023 Ko`chirib olish
Raximova Mohinabonu Abduxamid qizi O‘zbek tilida esse matnlarining lingvostilistik va lingvokulturologik tadqiqi 10.00.01 – O‘zbek tili 28.12.2022 Ko`chirib olish
Yarashov Sharif Jumaevich Xusrav Dehlaviy g‘azallarida badiiy timsollarning lingvopoetik xususiyatlari

10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti

29.12.2022 Ko`chirib olishd
Nazarova Dilrabo Xidirboevna  Abdurahmon Jomiyning “Subhat ul-abror” va Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 29.12.2022 Ko`chirib olish
Raxmatova Dilafruz Nusratilloyevna Mahmudxo‘ja Behbudiyning lingvistik ta’limoti, asarlarining til va uslub xususiyatlari 10.00.01 - O‘zbek tili 27.12.2022 Ko`chirib olish
Nurullayeva Sarvinoz Majidovna Zamonaviy o‘zbek she’riyatida mifologik obrazlar stilizatsiyasi va metaforizatsiyasi 10.00.02 - O‘zbek adabiyoti 27.12.2022 Ko`chirib olish
Shomurodova Sitora Xoshim qizi XX asr o’zbek adabiyotida devonchilik an’anasi: mavzu, tarkib, vazn va badiiy san’atlar 10.00.02 – O‘zbek adabiyoti ixtisosligi  28.12.2022 Ko`chirib olish
Narziyeva Ma’mura Norpulatovna “Badiiy qiyofa va manzara yaratishning adabiy-poetik tadqiqi (Abdulla Oripov she’riyati misolida)” 10.00.02 - O‘zbek adabiyoti  filologiya 16.11.2022 Ko`chirib olish
Rasulova Istoda Abdulatifovna Lingvomadaniy interferensiya hamda uni bartaraf etish yo‘l-yo‘riqlari 10.00.01 – O‘zbek tili ixtisosligi 21.09.2022 Ko`chirib olish
Ernazarova Iroda Shavkat qizi Muallif so‘z ijodkorligining lisoniy-kognitiv tahlili (Eshqobil Shukur ijodi misolida) 10.00.01 – O‘zbek tili  22.09.2022 Ko`chirib olish
Qarshiyev Komiljon Abdikarimovich “Jamol Kamol she’riyatida janrlar va shakllar rang-barangligi” 10.00.02 – O‘zbek adabiyoti 08.09.2022 Ko`chirib olish
Kobilov Nomoz O'rolovich Tog'ay Murod qissalarining lingvopragmatik xususiyatlari 10.00.01 – O‘zbek tili  07.09.2022 Ko`chirib olish
Axmedova Dilorom Ismatovna X asr tojik sheriyatida qita janrining tutgan o‘rni 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) 24.05.2021 Ko`chirib olish
Mirzaev Xayyom Toshqulovich Sayfiy Buxoriy va uning “Aruz” risolasi” 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) 24.05.2021 Ko`chirib olish
Amonturdiyeva Shoira Ravshanovna O‘zbek diniy matnining funksional-stilistik tadqiqi 10.00.01 – O‘zbek tili 15.12.2020 Ko`chirib olish
Normo’minov Sherzod To’ychiyevich O’zbek tili so’z turkumlari tizimidagi yadro-periferiya aloqalarining funksional-semantik tadqiqi 10.00.01 – O‘zbek tili 15.12.2020 Ko`chirib olish
Sulaymonov Bobir Nodir ug'li Temirbek To‘raboyevning “Teorema” romanida “T” tovushi bilan boshlanuvchi so‘zlarning metaforalashuvi va frazemalashuvi 10.00.01 – O’zbek tili 17.12.2020 Ko`chirib olish
Baxriddinova Bashorat Madiyevna O‘zbekistonda o‘quv lug‘atchiligi: lingvistik asoslari, tarixi va istiqbollari 10.00.01 – O‘zbek tili 26.11.2019 Ko`chirib olish
Maxmaraimova Shoxista Tuxtashevna O‘zbek tili metaforalarining antrosentrik tadqiqi (nominativ aspekt) 10.00.01 – O‘zbek tili 02.12.2020 Ko`chirib olish
Eshonqulov Husniddin Pirimovich Alisher Navoiy g‘azaliyotida ishq poetikasining qiyosiy-tipologik tahlili (“Xazoyin ul-maoniy” misolida) 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 02.12.2020 Ko`chirib olish
Daminova Rahima Malikovna O’zbek mumtoz she’riyatida turkona uslub masalasi 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 13.11.2020 Ko`chirib olish
Aslanova Hafiza Abdurahimovna Aslanova Hafiza Abduraximovna 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 19.11.2020 Ko`chirib olish
Djabborov Rustamjon Madievich Alisher Navoiy “Oqqo‘yunli muxlislar devoni” va uning davr adabiy muhitida tutgan o‘rni 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 19.11.2020 Ko`chirib olish
Qobulova Nodira Bahodir qizini Erkin A’zam nasrida davr va inson konsepsiyasi 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 10.11.2020 Ko`chirib olish
Shodiev Ibrohim Majidovich O‘zbek tilida matnning tipologik tadqiqi 10.00.01 – O‘zbek tili 23.10.2020 Ko`chirib olish
Musurmanov Erkin Rabbimovich O‘zbek-xitoy xalqlari adabiy aloqalari genezisi: folklor va adabiyotda mushtaraklik 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 23.10.2020 Ko`chirib olish
Eshqobilov Abdivali Kazakovich O`zbek balladasining nazariy-poetik tahlili (XX asrning 70-90-yillari misolida) 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 07.10.2020 Ko`chirib olish
Shodiyev Sanat Ergashevich Turg’un so’z birikmalarining sintaktik derivasiyasi 10.00.01 – O‘zbek tili 30.09.2020 Ko`chirib olish
Sobirov Anvar Kuvandikovich She’riyatda so‘z tartibi (Hozirgi o`zbek she’riyati misolida) 10.00.01 – O‘zbek tili 24.09.2020 Ko`chirib olish
Baynazarov Zokir Mahmudovich Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘ati-t-turk” asarida ifodalangan olamning lisoniy manzarasi 10.00.01 – O‘zbek tili 06.07.2020 Ko`chirib olish
Xursanov Dilshod Baxtiyorovich Hozirgi o`zbek she’riyatida xronotop poetikasi 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 23.07.2020 Ko`chirib olish
Juraeva Sojida Ravshankulovna XX asr o’zbek adabiyotshunosligida mumtoz lirik janrlar tadqiqi (ruboiy, tuyuq, qit’a misolida) 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 16.07.2020 Ko`chirib olish
Daniyarov Baxtiyor Xudayberdiyevich O’zbek tili leksik sinonimlarining lisoniy va nutqiy munosabati, leksikografik tadqiqi 10.00.01 – O‘zbek tili 18.06.2020 Ko`chirib olish
Quvonov Zarif Omonboyevich Abduqodir Hayitmetovning adabiyotshunoslik faoliyati 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 27.03.2020 Ko`chirib olish
Yarashova Nasiba Jumayevna XXI asr o’zbek bolalar adabiyoti tili va uslubiyati (X.To’xtaboyev ijodi misolida) 10.00.01 – O‘zbek tili 05.03.2020 Ko`chirib olish
Xolmuxamedov Baxtiyor Farxodovich O’zbek tilida leksemalashuv 10.00.01 – O‘zbek tili 21.02.2020 Ko`chirib olish
Sulоymonov Isroiljon Isomiddinovich «Boburnoma»da g’olib va mag’lub shaxs ruhiy holatining badiiy tasviri 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 21.02.2020 Ko`chirib olish
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna O’zbek tili ornitonimlarining strukturaviy va semantik tadqiqi 10.00.01 – O‘zbek tili 24.01.2020 Ko`chirib olish
Rahimjanov Masrur Nugmanovich O’zbek mumtoz lirikasida marsiya janri 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 27.12.2019 Ko`chirib olish
Davronova Shohsanam G`aybulloyevna Istiqlol davri o`zbek romanlarida Sharq va G`arb an’analarining badiiy sintezi 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 25.12.2019 Ko`chirib olish
Davronova Mahfuza Isroilovna Hozirgi o’zbek she’riyatida individual uslub poetikasi (Usmon Azim, Iqbol Mirzo, Faxriyor va Abduvali Qutbiddin she’riyati misolida) 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 18.12.2019 Ko`chirib olish
Axmedov Sobir Nazarqosimovich Jizzax viloyati toponimlarining semantik xususiyatlari 10.00.01 – O‘zbek tili 09.01.2020 Ko`chirib olish
Jurayeva Bibish Mukhsinovna O`zbek xalq maqollari shakllanishining lingvistik asoslari va pragmatic xususiyatlari 10.00.01 – O‘zbek tili 09.01.2020 Ko`chirib olish
Temirov Sherali Abdixalilovich Samarqand viloyati oronimlarining lisoniy tadqiqi 10.00.01 – O‘zbek tili 20.12.2019 Ko`chirib olish
Qobilov Usmon Uralovich O‘zbek adabiyotida nubuvvat motivi va obrazlari talqini (XIV-XV asrlar) 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 20.12.2019 Ko`chirib olish
Umurova Guzal Xotamovna Zulfiya badiiy olami va poyetik maktabi 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 20.12.2019 Ko`chirib olish
Nasrullayev Elmurod Jumaboevich XX asr o’zbek navoiyshunosligida ulug’ shoir shaxsiyati talqinlari tadqiqi (Oybek, Izzat Sulton, V.Zohidov va M.Oripov ilmiy asarlari asosida) 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 06.12.2019 Ko`chirib olish
Xonxujayeva Anzurat Sultonovna Tojik tilining tӯy va motam marosimlariga oid etnografik leksikasi (Samarqand lahjasi asosida) 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) 05.09.2019 Ko`chirib olish
Rahmonov Navruz Sattorovich O‘zbek tili Navoiy viloyati shevalari morfologik xususiyatlarining lingvoareal tadqiqi 10.00.01 – O'zbek tili 27.08.2019 Ko`chirib olish
Boltaeva Barno Isakulovna O’zbek tili frazeologik birliklarining transformatsiyasi (semantic-pragmatik tahlil) 10.00.01 - O'zbek tili 9.07.2019 Ko`chirib olish
Qurbanov Zayniddin Oltinovich Gipotaktik qurilma shakllanishining kognitiv-pragmatik xususiyatlari 10.00.01 – O'zbek tili 7.06.2019 Ko`chirib olish
Umirova Svetlana Ma’murjonovna O‘zbek she’riyatida lingvistik vositalar va poetik individuallik (Usmon Azim she’riyati misolida) 10.00.01 – O‘zbek tili 20.04.2019 Ko`chirib olish
Qo’ylieyeva Gulchekhra Nazarqulovna O’zbek nasrida trilogiya 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 30.03.2019 Ko`chirib olish
O‘rinbayeva Dilbar Bazarovna Xalq og‘zaki ijodi: janriy-lisoniy va lingvostatistik tadqiq muammolari 10.00.01 – O‘zbek tili 22.02.2019 Ko`chirib olish
Shofiev Obidjon Bahtiyorovich Erkin A’zam nasri badiiyati (kinoya va obraz) 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 22.02.2019 Ko`chirib olish
Jabborova Dilafruz Ergashovna Istiqlol davri o‘zbek adabiyotshunosligida Cho‘lpon ijodi talqinlari (she’riyati va nasriy asarlari misolida) 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 27.03.2018 Ko`chirib olish
Shernazarov Аkmal Аndiyokuloviсh Qashqadaryo tojik marosim folklorida ikki tillilik va adabiy ta’sir 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) 25.12.2018 Ko`chirib olish
Mirzohidova Laylo Baxtiyorovna XI-XII asrlar turkiy adabiyotida majoziy tasvir badiiyati 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 18.12.2018 Ko`chirib olish
Ernazarova Manzura Saparboevna Grammatik ma’no lisoniy va pragmatik omillar yaxlitligida 10.00.01 – O‘zbek tili 18.12.2018 Ko`chirib olish
Xasanova Mashxura Jumanovna XV asr turkiy she’riyatida qasida janri 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 31.10.2018 Ko`chirib olish
Pardayeva Iroda Mamayunusovna Alisher Navoiy tarixiy asarlari badiiyati 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 31.10.2018 Ko`chirib olish
Jo’rayev Shahriyor Ibodulloyevich Bilingvizm sharoitida tojik va o’zbek tillarining leksik sathdagi o’zaro aloqalari (Samarqand viloyati materiallari asosida) 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) 22.09.2018 Ko`chirib olish
Majitova Sabohat Jamilovna Jomiy g’azaliyotidagi ramziy istilohlarning lug’aviy va majoziy ma’nolarini talqin qilish usullari 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) 22.09.2018 Ko`chirib olish
Xolova Maftuna Abdusalamovna O’zbek modern she’riyati poetikasi 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 21.09.2018 Ko`chirib olish
Olloyorov Quvondiq Madiyorovich Xorazm dostonlari onomastikasi 10.00.01 – o'zbek tili 21.09.2018 Ko`chirib olish
Rashidova Umida Mansurovna O‘zbek tilidagi somatik iboralarning semantik-pragmatik tahlili (ko‘z, qo‘l va yurak komponentli iboralar misolida) 10.00.01 – O'zbek tili 27.07.2018 Ko`chirib olish
Abuzalova Mehriniso Kadirovna Substansial morfologiya, valentlik va sintaktik qurilma 10.00.01 – O'zbek tili 27.07.2018 Ko`chirib olish
Кuchkarov Tuxtamurod Olimovich Yozma manbalardagi epik syujetlarning badiiy evolyutsiyasi 10.00.02 – O'zbek adabiyoti 26.07.2018 Ko`chirib olish
Nosirov Azmidin Normamatovich Odil Yoqubov romanlari poetikasi 10.00.02 – O'zbek adabiyoti 26.07.2018 Ko`chirib olish
Valiyev Tuychi Qorjovovich O’zbek tili yo’lsozlik terminlarining struktur-semantik xususiyatlari va leksikografik talqini 10.00.01 – O’zbek tili 07.07.2018 Ko`chirib olish
Toshpo’latov Akram Haydarovich O’zbek adabiyotida novella janri va uning badiiyati (A. Qahhor, Sh. Xolmirzayev, N. Eshonqul ijodi misolida) 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 07.07.2018 Ko`chirib olish
Jumayev Rashid Normurotovich “Masnaviyi ma’naviy” va “Lison ut-tayr”dagi hikoyatlarning qiyosiy tahlili 10.00.02 – O‘zbek adabiyoti 11.05.2018 Ko`chirib olish
To‘rayeva Bahor Bahriddinovna “Tarixiy romanlarda badiiy zamon muammosi” (O.Yoqubov va P.Qodirov romanlari misolida) 10.00.02 –O'zbek adabiyoti 11.05.2018 Ko`chirib olish
Adashullayeva Gulnoza Muxaybinovna Tojik va o‘zbek tillarida shaxs xususiyatini ifodalovchi frazeologizmlarning qiyosiy-tipologik tahlili 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) 27.03.2018 Ko`chirib olish
Nusratova Hamida Cho’liboyevna Safar Barnoyevning badiiy mahorati 10.00.02 – O'zbek adabiyoti 30.11.2017 Ko`chirib olish
Istamova Shohida Maxsudovna Badiiy asarda tushning poetik-kompozision vazifalari 10.00.02 – O'zbek adabiyoti 30.11.2017 Ko`chirib olish
Davlatov Olim Davlatovich Alisher Navoiy she’riyatida Qur’on oyatlari va hadislarning badiiy talqini 10.00.02 – O'zbek adabiyoti 9.11.2017 Ko`chirib olish
Muxitdinova Nazmiya Muslixiddinovna Mirhasan Sadoiy va uning adabiy merosi (she’riyat poetikasi, g‘oyaviy-badiiy tahlil masalalari) 10.00.02 – O`zbek adabiyoti 29.09.2017 Ko`chirib olish
Berdiev Husan Holnazarovich O‘zbek tilining otovsozlik leksikasi 10.00.01 – O`zbek tili 29.09.2017

Ko`chirib olish

Yunusova Durdona Axtamovna Shavkat Rahmon she’riyatida metaforani hosil qiluvchi leksik-grammatik vositalar tadqiqi 10.00.01– O‘zbek tili  19.07.2022 Ko`chirib olish