2021/2022 o'quv yilida Samarqand davlat universitetini davlat grandlari asosida bitiruvchilarining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari bo'yicha ishga joylashishi to'g'risida ma'lumot (bakalavriat - kunduzgi bo'lim)

 

1-jadval

01.12.2022 holatiga ko'ra

Byudjet bakalavr ishga joylashish.pdf

2021/2022 o'quv yilida Samarqand davlat universitetini to'lov shartnoma asosida bitiruvchilarining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari bo'yicha ishga joylashishi to'g'risida ma'lumot (bakalavriat - kunduzgi bo'lim)

2-jadval

01.12.2022 holatiga ko'ra

To'lov shartnoma bakalavr ishga joylashish.pdf

2021/2022 o'quv yilida Samarqand davlat universitetini davlat grandi asosida bitiruvchilarining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari bo'yicha ishga joylashishi to'g'risida ma'lumot (magistratura)

3-jadval

01.12.2022 holatiga ko'ra

Magistratura grant ishga joylashish.pdf

2021/2022 o'quv yilida Samarqand davlat universitetini to'lov shartnoma asosida bitiruvchilarining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari bo'yicha ishga joylashishi to'g'risida ma'lumot (magistratura)

4-jadval

01.12.2022 holatiga ko'ra

Magistratura to'lov shartnoma ishga joylashish.pdf

 

2023-2024 o'quv yili ehtiyoji