TIJORATLASHTIRISH BO‘LIMI FAOLIYATI

ILMIY LOYIHALAR

ILMIY ISHLANMALAR

TIJORATLASHTIRISHGA TAYYOR ISHLANMALAR

Patentlashtirish

Innovatsion texnologiyalar transferi