Samarqand davlat universitetining ustavi | yuklab olish

Samarqand davlat universitetining pasporti | yuklab olish

Davlat akkreditasiyasi haqida sertifikati (1) | yuklab olish

Davlat akkreditasiyasi haqida sertifikati (2) | yuklab olish