Samarkand davlat universiteti kunduzgi bo‘limida o‘qiydigan talabalar kontengenti

SamDU  magistratura talabalari soni

Samarkand davlat universiteti sirtqi talabalari soni

Samarkand davlat universiteti kechki talabalari soni

Samarkand davlat universiteti sirtki (ikkinchi oliy ta’lim) talabalari soni

Samarkand davlat universiteti xalqaro talabalari soni

Samarkand davlat universiteti kunduzgi bo'limida o‘qiydigan talabalar kontengenti