Oliy ta’lim muassasalari bitiruvchilarining yakuniy davlat attestatsiyasi to‘g‘risida NIZOM

Yakuniy davlat attestatsiya jadvali

Baholash mezoni

Yakuniy davlat attestatsiya natijalari