Samarqand davlat universiteti quyidagi xalqaro loyihalarida ishtirok etmoqda:

  1. ERASMUS+ "Enhancing competencies of central Asian universities in agricultural policy focused on environmental protection land management" (Markaziy Osiyo universitetlarining atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan qishloq xo'jaligi siyosatidagi vakolatlarini oshirish)
  2. Erasmus+ dasturining “International Credit Mobility” loyihasi doirasida Evropa (Europa Union) universitetlari bilan pedagog-xodimlar, magistrantlar va talabalar almashinuvi va malakasini oshirish bo’yicha.
  3. Nursilin dasturining 561742-EPP-2015-1-PT-EPPKA2-CBHE-SP bo’yicha malaka oshirishni rivojlantirish va tanishish bo'yicha loyihasi