2022 yil uchun byudjet mablag’lari xarajatlar smetasi | yuklab olish | *.pdf |

2022 yil uchun kontrakt mablag’lari xarajatlar smetasi | yuklab olish | *.pdf |

2022 yil uchun xalqaro ta'lim dasturlari xarajatlar smetasi | yuklab olish | *.pdf |

2019 yil uchun byudjet mablag’lari xarajatlar smetasi | yuklab olish | *.pdf |

2019 yil uchun kontrakt mablag’lari xarajatlar smetasi | yuklab olish | *.pdf |

_________________________________________________________________________________________

2021-yilgi Tasdiqlangan yillik xarajatlar smetasi bilan bir qatorda, uning ijrosi, shu jumladan ob’ektlarni qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta’mirlash ishlari, avtomototransport vositalarini sotib olish va saqlash xarajatlari to‘g‘risidagi ma’lumot (Byudjet xarajatlar smetasi 2021)  | yuklab olish | *.pdf |

2021-yilgi Tasdiqlangan yillik xarajatlar smetasi bilan bir qatorda, uning ijrosi, shu jumladan ob’ektlarni qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta’mirlash ishlari, avtomototransport vositalarini sotib olish va saqlash xarajatlari to‘g‘risidagi ma’lumot (Qo‘shma_ta’lim_fakulteti_daromadlar_va_xarajatlar_smetasi_2021) |yuklab olish| *.pdf|

2021-yilgi Tasdiqlangan yillik xarajatlar smetasi bilan bir qatorda, uning ijrosi, shu jumladan ob’ektlarni qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta’mirlash ishlari, avtomototransport vositalarini sotib olish va saqlash xarajatlari to‘g‘risidagi ma’lumot (To‘lov_kontrakt_daromadlar_va_xarajatlar_smetasi_2021)  |yuklab olish| *.pdf|