Yo'riqnoma

1) Magistratura to‘g‘risida Nizom

2) Magistrantlarning ilmiy-tadqiqot faoliyat, ilmiy pedogogik ishi,  ilmiy seminar dasturlari

3) Talabalar bilimini nazorat qilish tartibi va baholash mezonlari

4) Magistrantlar shaxsiy kalendar ish rejasi