Universitetda bajarilayotgan xorijiy grantlar va investisiyalar to’g’risida

SamDUda xalqaro jamg’armalar, tashkilotlar tomonidan e’lon qilinayotgan yakka tartibdagi hamda qo’shma loyihalarni amalga oshirish borasida muayan ishlarni amalga oshirilmoqda. 

Universitetda 2018-yilda, 4 ta chet el granti va 5 ta yakka tartibdagi grantlar bo’yicha ilmiy-tadqiqotlar olib borildi.

2018-2019 - o’quv yillarida Erazmus+ va “SAERI” loyihalari asosida Yevropaning turli OTMlariga universitet xodimlari stajirovkaga jo’natilmoqda. Erasmus+ loyihaci doirasida universitetning moddiy va texnik bazasi yangilandi, zamonaviy jihozlar olib kelinib o’rnatildi va amaliyotda qo’llanilib kelinmoqda.

Loyiha mavzusi

Ajratilgan mablag'

Muddati

1.

“Erasmus+ECA561590-EPP-1-2015-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP” ECAP: “O’rta Osiyo universitetlarining Qishloq xo’jaligi sohasi Atrof – muhit muhofazasi va yer boshqaruviga qaratilgan kompetensiyalarini kuchaytirish” (Competencies of Central Asian Universities in Agricultural Policy focused on Environmental Protection & Land Management) loyihasi universitetda «Ekologiya» yo’nalishida yangi innovasion o’quv rejalarini ishlab chiqish uchun ko’rsatmalar tayyorlashga qaratilgan.

Jami: 570105,0 Yevro

SamDU: 89955,0 Yevro

15.04.2015- 14.05.2018

 

2.

Erasmus+ 561742-EPP-1-2015-1PT-EPPKA2-CBHE-SP” NURSLIN: “Milliy kvalifikasiya tizimlari: kvalifikasiya tizimlarini rivojlantirish ularni tan olinishi uchun ko’rsatmalar” (National Qualification Frameworks: Guidelines for Development and Recognition of Qualifications) loyihasi.

Jami: 751046,0 Yevro

SamDU: 67378,0 Yevro

15.04.2015-14.05.2018

 

3.

UZB0005: Improving Training Capacity in Nuclear Science at the National University of Uzbekistan (NUU) and the Samarkand State University (SSU).

SamDU: 70 000,0 Yevro

2018

4.

“Sustainability And Energy Research Initiative” (“SAERI”)

118 000,0 AQSH dol.

2018-2020

Yakka tartibdagi grantlar

5.

MAGATE granti asosida malaka oshirish

5 000,0 Yevro

2018

6.

MAGATE granti asosida malaka oshirish

5 000,0 Yevro

2018

7.

DAAD jamg’armasining granti asosida malaka oshirish

3 000,0 Yevro

2018

8.

DFG fondi asosida malaka oshirish

6 000,0 Yevro

2018

9.

Hindistonning Ahmadobod shahridagi Fizikaviy tadqiqotlar laboratoriyasining granti doirasida 6 oylik ilmiy izlanish

6 000,0 AQSH dol.

2018-2019