Samarqand davlat universiteti olimlarining innovatsion ishlanmalari to‘plami 

SamDU dan innovatsion va amaliy loyihalar tanloviga taklif etilgan ilmiy-texnik loyihalar