Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

ILMIY LOYIHALAR

SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETIDA DAVLAT ILMIY TEXNIKA DASTURLARI DOIRASIDA BAJARILAYOTGAN ILMIY LOYIHALAR

Loyiha shifri

Loyiha nomi

Loyiha rahabri F.I.SH.

 

Fundamental grantlar

 

OT-F1-138

Temuriylar davrida yaratilgan «Xamsa»larning komparativistik tadqiqi.

M.Q.Muhiddinov, fil.f.d.

OT-F2-27

O’zgaruvchan valentlikga ega bo’lgan o’tkinchi metallar ionii bilan aktivlashtirgan fosfat va silikat shishalarga murakkab maydonlarning termoradiasion ta’sirida fundamental yutilish chegarasini va kvant effektlarining o’zgarishini tadqiq etish.

M.K.Salaxitdinova, f-m.f.n.

OT-F2-30

Organik bo’yoqlarni biologik moddalar va metallarning nanozarachalari bilan komplekslarining fotonikasi.

A.Sh.Yarmuxamedov, f-m.f.n.

OT-F2-37

Gaz aralashmasining tovushdan tez oqimidan foydalanib metallarni eritish, g’ovak metallar olish va ularning fizik xossalari tadqiq qilish.

E.U.Arzikulov, f-m.f.n.

OT-F2-38

Dielektrik va metallarda aralashma va radiasiya-induksiyalashgan nuqsonlarning akustikaviy so’nish mexanizmlarga va akustik va optik aktivlik samaradorligiga ta’siri.

F.R.Axmedjanov, f-m.f.d.

OT-F2-39

Nanoo’lchamli fazoviy va vaqt masshtablarida kondensirlangan muhitlarda akusto-optikaviy fazali holatlarni o’rganish.

D.I.Semenov, f-m.f.d.

OT-F2-40

Molekulyar klasterlarning hosil bo’lish mexanizmlari va ularning tebranma spektrlarda namoyon bo’lishi.

A.Jumabayev, f-m-f.d.

OT-F3-09

Mirzacho’l vohasi tabiiy resurslari (shamol, suv va quyosh radiasiyasi) asosida noan’anaviy energiya ishlab chiqarish imkoniyatlarini tadqiq qilish.

X.T.Nazarov, t.f.n.

OT-F4-64

Bir jinslimas g’ovak muhitlarda suyuqlik sizishi va moddalar ko’chirilishi gidrodinamik modellarini tuzish va sonli tadqiq etish.

B.X.Xujayorov, f-m.f.d.

OT-F4-66

Panjaradagi chekli sondagi zarrachalar sistemasi modellari. Energiya operatorlarining muhim va diskret spektrlari.

S.N.Laqayev, f-m.f.d.

OT-F4-69

Garmonik analiz, darajali geometriya va ularning matematik fizika masalalariga tatbiqlari.

A.R.Xalmuxamedov, f-m.f.d.

OT-F-4-90

Uch qatlamli qovushoq-elastik plastinkalarni dinamik yuklamalar ta’sirida deformasiyalanishini hisoblash.

R.I.Xolmuradov, t.f.d.

OT-F7-83(85)

Xromatagrafik jarayonlarni modellash, maqbullash va «Ushlanish kattaliklari-xossalari» o’zaro bog’liqliklarni o’rganish va ularni nanoxromatografiyada qo’llanilishi; Aminometilenfosfat kislotasi asosidagi alifatik va geterosiklik metallar korroziyasi ingibitorlarining sintezi va fizik-kimyoviy xossalari

N.Q.Muxamadiyev, k.f.d.

OT-F7-84

Kimyoviy sensorlarning yangi avlodi uchun gaz sezgir materiallar sintezi nazariy asoslarini tadqiq etish.

E.Abduraxmonov, k.f.d.

OT-F8-07

Tog’ geosistemalarida cho’llanish jarayonini tayanch-tajriba uchastkalar yordamida o’rganish, baholash va kartalashtirish (G’o’bdin tog’i misolida).

A.Raxmatullayev, geog.f.n.

VA-FA-F2-006

Samarqand va Maydanak observatoriyalarida astrofizik obyektlarning o’zgaruvchanligini o’rganish.

B.Sh.Jurayev

VA-FA-F-7-004

Ikki getro atomli biofaol getrosiklik birikmalar sintezi.

Q.O.Zoxidov, k.f.n.

 

Amaliy grantlar

 

PZ-20170927132

Qurilish materiallarining radiasion xavfsizligini baholashning tezkor usuli.

Safarov A.N., f.-m.f.n.

PZ-20170929521

O’zbekiston madrasalari-oliy ta’lim tizimi shakllanish tarixi.

Xolmurodov R.I., t.f.d.

 

Noyob obyektlar

 

Noyob obyekt

«Zoologiya muzeyi»

A.R.Jabborov, b.f.n., dosent

Noyob obyekt

«Yadro fizikasi» laboratoriyasi

A.N.Safarov, f.-m.f.n.

Noyob obyekt

«Navoiy muzeyi»

D.I.Saloxiy, f.f.d.professor