Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

ILMIY LOYIHALAR

SamDU da bajarilishi 2020-2022 yillarga mo‘ljallangan amaliy loyihalar to‘g‘risida

MA’LUMOT

Loyiha

shifri

Loyiha nomi

Loyiha rahbari

F.I.Sh.

Jami mablag‘

hajmi

(ming so‘mda)

2022 yildagi mablag‘

hajmi (ming so‘mda)

 

O‘zbekston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan moliyalashtirilgan bajarilishi 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan fundamental loyihalar

 

 

 

FZ-20200929385

Eynshteyn tenglamalarining Qora tuynuklar (Black Holes) va Yumronqoziq inlari (Wormholes) uchun yangi yechimlari

Ibodov R.,

f-m.f.d., professor

899 mln 990 ming so‘m

179999,0

FZ-2020092877

Birjinslimas g‘ovak muhitlarda anomal moddalar ko‘chishi va suyuqliklar sizishi jarayonlarining matematik modellarini tuzish va sonli tadqiq etish

Xujayorov B.,

f-m.f.d., professor

2 mlrd 27 mln

23 ming 400 so‘m

367350,0

FZ-20200929385

Biologik ob’yektlarning nanoo‘lchamli molekulyar klasterlarini o‘rganish va tatbiq qilishnnig spektroskopik hamda noempirik tahlil usullarini ishlab chiqish

Jumaboyev A.,

f-m.f.d., professor

2 mlrd 685 mln 925 ming 300 so‘m

298159,6

FZ-20200929224

Panjaradagi chekli sondagi zarralar sistemalari modellari va ularga mos Shryodinger operatorlarining muhim va diskret spektrlari

Laqayev S.,

f-m.f.d., akademik

2 mlrd 152 mln 160 ming so‘m

491690,0

 

Amaliy grantlar (bajarilishi 2021-2023 yillar)

 

 

 

UZB-Ind-2021-95

Space Weather Consequences of Coronal Mass Ejections Koronali massa chiqarishning kosmik ob-havoga ta’siri (Posledstviya koronalnыx vыbrosov massы dlya kosmicheskoy pogodы)

Z.Mirtoshev, assistent

 

166250,0

 

Noyob ob’yektlar     

Noyob ob’yekt

«Zoologiya muzeyi»

Jabborov A.R., b.f.d

 

87720,0

Noyob ob’yekt

«Yadro fizikasi» laboratoriyasi

Safarov A.N.,

f.-m.f.n.

 

409360,0

Noyob ob’yekt

«Navoiy muzeyi»

Muxitdinova N.,

f.f.d. (DSc)

 

87720,0

 

 

Jami:

 

584800,0

 

Jami grant va noyob ob’yekt:

 

 

1200049,0

SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETIDA DAVLAT ILMIY TEXNIKA DASTURLARI DOIRASIDA BAJARILAYOTGAN ILMIY LOYIHALAR

Loyiha shifri

Loyiha nomi

Loyiha rahabri F.I.SH.

 

Fundamental grantlar

 

OT-F1-138

Temuriylar davrida yaratilgan «Xamsa»larning komparativistik tadqiqi.

M.Q.Muhiddinov, fil.f.d.

OT-F2-27

O’zgaruvchan valentlikga ega bo’lgan o’tkinchi metallar ionii bilan aktivlashtirgan fosfat va silikat shishalarga murakkab maydonlarning termoradiasion ta’sirida fundamental yutilish chegarasini va kvant effektlarining o’zgarishini tadqiq etish.

M.K.Salaxitdinova, f-m.f.n.

OT-F2-30

Organik bo’yoqlarni biologik moddalar va metallarning nanozarachalari bilan komplekslarining fotonikasi.

A.Sh.Yarmuxamedov, f-m.f.n.

OT-F2-37

Gaz aralashmasining tovushdan tez oqimidan foydalanib metallarni eritish, g’ovak metallar olish va ularning fizik xossalari tadqiq qilish.

E.U.Arzikulov, f-m.f.n.

OT-F2-38

Dielektrik va metallarda aralashma va radiasiya-induksiyalashgan nuqsonlarning akustikaviy so’nish mexanizmlarga va akustik va optik aktivlik samaradorligiga ta’siri.

F.R.Axmedjanov, f-m.f.d.

OT-F2-39

Nanoo’lchamli fazoviy va vaqt masshtablarida kondensirlangan muhitlarda akusto-optikaviy fazali holatlarni o’rganish.

D.I.Semenov, f-m.f.d.

OT-F2-40

Molekulyar klasterlarning hosil bo’lish mexanizmlari va ularning tebranma spektrlarda namoyon bo’lishi.

A.Jumabayev, f-m-f.d.

OT-F3-09

Mirzacho’l vohasi tabiiy resurslari (shamol, suv va quyosh radiasiyasi) asosida noan’anaviy energiya ishlab chiqarish imkoniyatlarini tadqiq qilish.

X.T.Nazarov, t.f.n.

OT-F4-64

Bir jinslimas g’ovak muhitlarda suyuqlik sizishi va moddalar ko’chirilishi gidrodinamik modellarini tuzish va sonli tadqiq etish.

B.X.Xujayorov, f-m.f.d.

OT-F4-66

Panjaradagi chekli sondagi zarrachalar sistemasi modellari. Energiya operatorlarining muhim va diskret spektrlari.

S.N.Laqayev, f-m.f.d.

OT-F4-69

Garmonik analiz, darajali geometriya va ularning matematik fizika masalalariga tatbiqlari.

A.R.Xalmuxamedov, f-m.f.d.

OT-F-4-90

Uch qatlamli qovushoq-elastik plastinkalarni dinamik yuklamalar ta’sirida deformasiyalanishini hisoblash.

R.I.Xolmuradov, t.f.d.

OT-F7-83(85)

Xromatagrafik jarayonlarni modellash, maqbullash va «Ushlanish kattaliklari-xossalari» o’zaro bog’liqliklarni o’rganish va ularni nanoxromatografiyada qo’llanilishi; Aminometilenfosfat kislotasi asosidagi alifatik va geterosiklik metallar korroziyasi ingibitorlarining sintezi va fizik-kimyoviy xossalari

N.Q.Muxamadiyev, k.f.d.

OT-F7-84

Kimyoviy sensorlarning yangi avlodi uchun gaz sezgir materiallar sintezi nazariy asoslarini tadqiq etish.

E.Abduraxmonov, k.f.d.

OT-F8-07

Tog’ geosistemalarida cho’llanish jarayonini tayanch-tajriba uchastkalar yordamida o’rganish, baholash va kartalashtirish (G’o’bdin tog’i misolida).

A.Raxmatullayev, geog.f.n.

VA-FA-F2-006

Samarqand va Maydanak observatoriyalarida astrofizik obyektlarning o’zgaruvchanligini o’rganish.

B.Sh.Jurayev

VA-FA-F-7-004

Ikki getro atomli biofaol getrosiklik birikmalar sintezi.

Q.O.Zoxidov, k.f.n.

 

Amaliy grantlar

 

PZ-20170927132

Qurilish materiallarining radiasion xavfsizligini baholashning tezkor usuli.

Safarov A.N., f.-m.f.n.

PZ-20170929521

O’zbekiston madrasalari-oliy ta’lim tizimi shakllanish tarixi.

Xolmurodov R.I., t.f.d.

 

Noyob obyektlar

 

Noyob obyekt

«Zoologiya muzeyi»

A.R.Jabborov, b.f.n., dosent

Noyob obyekt

«Yadro fizikasi» laboratoriyasi

A.N.Safarov, f.-m.f.n.

Noyob obyekt

«Navoiy muzeyi»

D.I.Saloxiy, f.f.d.professor