Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

DSc.03/30.12.2019.F.02.02

Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси  
Нусратиллоева Дилноза Нусратиллоевна “Хуршид Давроннинг индивидуал услуби ва поэтик маҳорати”  10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги  15.11.2022 Кўчириб олиш

Исақова Замирахон Руҳитдиновна

“Ирфон ва унинг Шарқ фалсафий тафаккури ривожидаги ўрни (X-XIII асрлар)”

09.00.03 –  Фалсафа тарихи

26.04.2022

Кўчириб олиш
Аҳророва Шаҳло Ўринбоевна Ўзбекистонда ижтимоий сиёсатни амалга оширишда миллий қадриятларнинг ўрни 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 15.10.2021 Кўчириб олиш
Хайдаров Аслиддин Низамитдинович “Ўзбекистонда аҳоли истеъмол маданиятини такомиллаштиришнинг ижтимоий-фалсафий масалалари” 09.00.04 – “Ижтимоий фалсафа” 16.10.2021 Кўчириб олиш
Кодиров Нодирбек Мамасолиевич “Ўзбекистон ёшларида ахборот маданиятини шакллантиришнинг ижтимоий-фалсафий таҳлили” 09.00.04 – “Ижтимоий фалсафа” 15.10.2021 Кўчириб олиш
Маматкулов Шухрат Туробович Ўзбекистонда ёшлар фаоллигини юксалтиришнинг ижтимоий-фалсафий таҳлили 09.00.04 – “Ижтимоий фалсафа” 16.10.2021 Кўчириб олиш
Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли "Постмодерн жамиятда инсон шахси трансформациясининг ижтимоий-фалсафий муаммолари” 09.00.04 – “Ижтимоий фалсафа” 16.10.2021 Кўчириб олиш
Ўринбоев Давлатжон Бахтиёрович Замонавий фалсафада стратегемалар назариясининг Ўзбекистондаги ўзига хос хусусиятлари (ижтимоий-фалсафий таҳлил) 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 22.05.2021 Кўчириб олиш
Тоғаев Нодиржон Эргашевич Ислом Каримов ижтимоий-фалсафий меросида ёшларни миллатпарварлик руҳида тарбиялашнинг ижтимоий тараққиётдаги роли 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 22.05.2021 Кўчириб олиш
Худойбердиев Дилшод Муродович Ёшларда истеъмолчилик хулқининг шаклланиши: мазмуни ва шакллари, сабаблари ва оқибатлари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 21.05.2021 Кўчириб олиш
Турдибоев Бозор Худойбердиевич Ижтимоий-тарихий жараёнларни билишнинг методологик асослари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 21.05.2021 Кўчириб олиш
Холиқов Юнус Ортиқович Ёшларда бағрикенглик маданиятини шакллантиришнинг ахлоқий масалалари 09.00.02 – Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси 19.12.2020 Кўчириб олиш
Турсунов Лочин Эркинович Ёшларда ҳуқуқий ва сиёсий маданиятни ривожлантиришнинг ижтимоий -фалсафий муаммолари 09.00.02 – Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси 19.12.2020 Кўчириб олиш
Абдикаримова Сайёра Сапаевна Замонавий ўзбек оиласи этноанъаналарида трансформация жараёнлари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 28.11.2020 Кўчириб олиш
Азизова Насиба Бахритдиновна Давлат тили мақоми ўзбек тили функционал ривожланишининг омили сифатида (ижтимоий-фалсафий жиҳатлари) 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 28.11.2020 Кўчириб олиш
Адилов Зафар Юнусович Диний манбаларда экологик муаммоларнинг ечими 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 27.12.2019 Кўчириб олиш
Рузимуродов Сирож Мадатович Оилада соғлом ва обод турмуш тарзини шакллантиришнинг фалсафий-эстетик муаммолари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 27.11.2020 Кўчириб олиш
Давлетов Жамшид Бекматович Ўзбекистонда «Ҳар бир оила – Тадбиркор» концепцияси ва унинг инновацион моҳияти» 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 27.11.2020 Кўчириб олиш
Аширматов Ҳаёт Хаитович Ҳозирги замон нанотехнологиялар тараққиётининг синергетик таҳлили 09.00.01 – Онтология, гносеология ва мантиқ 18.08.2020 Кўчириб олиш
Ибрагимов Элёр Хакимович Маънавий-руҳий манипуляциянинг ёшлар дунёқарашига таъсири 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 18.08.2020 Кўчириб олиш
Тухтаев Хусен Мирзаевич Қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этишнинг моддий ва маънавий омилларини уйғун ривожлантириш қонуниятлари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 17.08.2020 Кўчириб олиш
Бахриева Дилфуза Хакимовна Абдураҳмон Жомий тасаввуфий қарашларининг гуманистик моҳияти 09.00.03-Фалсафа тарихи 17.08.2020 Кўчириб олиш
Самадов Актамқул Рафиқович Шахс эстетик идеалининг шаклланиши ва ривожланиши муаммолари 09.00.02 – Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (Эстетика) 16.07.2020 Кўчириб олиш
Нумонова Дилдор Умурзоқовна Ўзбекистон замонавий маънавий-маданий тараққиётида аёллар масъулиятини оширишнинг ижтимоий-фалсафий таҳлили 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 06.07.2020 Кўчириб олиш
Яздонов Улуғбек Тошмуротович Ижтимоий онг шаклларининг жамоатчилик фикрини ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат қилишдаги функционал аҳамияти 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 06.07.2020 Кўчириб олиш
Сайфиллаева Дилфуза Кахрамоновна Абу Ҳомид Ғаззолийнинг ижтимоий-фалсафий қарашлари 09.00.03-Фалсафа тарихи 07.03.2020 Кўчириб олиш
Ашурова Хуршида Сағдуллаевна Самарқанд жадидларининг ижтимоий-сиёсий қарашлари (ХХ асрнинг биринчи чораги) 09.00.03-Фалсафа тарихи 07.03.2020 Кўчириб олиш
Абдивохидов Сунатилло Абдинабиевич Жадидчилик ҳаракатининг ижтимоий-сиёсий жиҳатлари ва ҳозирги замон 09.00.03-Фалсафа тарихи 06.03.2020 Кўчириб олиш
Мардонова Феруза Бахроновна Ўзбек халқининг ҳозирги замон ижтимоий-маънавий ҳаётида миллатлараро толерантлик (ижтимоий-фалсафий таҳлил) 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 06.03.2020 Кўчириб олиш
Юлдашев Рустам Даниѐрович Таълим фалсафаси – таълим жараѐнини ривожлантиришнинг назарий–концептуал асоси 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 28.08.2019 Кўчириб олиш
Саманова Шахло Бохтияровна Экологик толерантликнинг ижтимоий-фалсафий асослари 09.00.04 - Ижтимоий фалсафа 13.12.2019 Кўчириб олиш
Меликова Мартаба Нумоновна Ўзбекистон ёшларининг тарихий онги (ижтимоий-фалсафий таҳлил) 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 16.12.2019 Кўчириб олиш
Чўлиева Васила Эркиновна Жалолиддин Румийнинг фалсафий қарашларида маънавий-ахлоқий қадриятлар 09.00.03-Фалсафа тарихи 16.12.2019 Кўчириб олиш
Саитқосимов Акбар Исахонович Фуқаролик жамиятини барпо этишда ижтимоий соҳани инновацион ривожлантириш қонуниятлари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 14.12.2019 Кўчириб олиш
Турабова Севара Каттақуловна Илмий баҳснинг мантиқий-эпистемик таҳлили 09.00.01 – Онтология, гносеология ва мантиқ 14.12.2019 Кўчириб олиш
Юнусова Гуландом Самиевна Абдулқодир Гийлоний маънавий меросида инсон моҳиятининг фалсафий таҳлили 09.00.03-Фалсафа тарихи 13.12.2019 Кўчириб олиш
Абдуллаева Ирода Ғаниджановнанинг Миллий тараққиётнинг янги босқичида иқтисодий ва инновацион тафаккур уйғунлиги 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 16.12.2019 Кўчириб олиш
Султонова Нодира Эргашовна Дўстлик ва меҳр-муҳаббатнинг ижтимоий-антропологик хусусиятлари (ижтимоий-фалсафий таҳлил) 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 23.11.2019 Кўчириб олиш
Яздонов Зикирилло Шукуриллоевич Ўзбек халқ экологик маданияти анъаналарини тиклаш ва ривожлантириш тенденциялари 09.00.02 – Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (маданият назарияси) 26.10.2019 Кўчириб олиш
Хатамов Фарход Фахритдинович Ҳуқуқий саводхонлик фалсафий тадқиқот объекти сифатида (Ижтимоий бошқарув институтлари ходимлари мисолида) 09.00.04 - Ижтимоий фалсафа 30.09.2019 Кўчириб олиш
Рустамов Рамз Ризокулович Геополитик рақобат шароитида маънавий тарғибот системасидаги атрибутив ўзгаришлар, муаммолар ва ечимлар 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 28.08.2019 Кўчириб олиш
Ахмедова Маърифат Абдуллаевна Тафаккур тараққиёти тарихида ХIХ асрда Хоразм мутафаккирлари ижтимоий-ахлоқий қарашлари 09.00.03 Фалсафа тарихи 27.08.2019 Кўчириб олиш
Муминова Зарифа Одиловна Инсон маънавий борлиғига синергетик ёндашув 09.00.01 - Онтология, гносеология ва мантиқ 27.08.2019 Кўчириб олиш
Яхшиликов Жаҳонгир Журабоевич Мустақиллик йилларида фуқаролик ҳуқуқи тамойилларини билишнинг фалсафий методологик асослари 09.00.02 – Онг, маданият ва амалиёт шакллари (ҳуқуқ фалсафаси) 29.06.2019 Кўчириб олиш
Кистаубаев Савлабек Усманович Шахс экологик дунёқарашини шакллантиришда миллий қадриятларнинг роли 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 29.06.2019 Кўчириб олиш
Kubaeva Shoira Tashmuradovna Ўйин ва инновацион тафаккур (онтологик ва гносеологик таҳлил) 09.00.01-Онтология, гносеология ва мантиқ 29.06.2019 Кўчириб олиш
Айматов Аминжон Қудратович Шахснинг табиатга эстетик муносабатини шакллантиришда экологик онгнинг роли 09.00.02 – онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (Эстетика) 1.06.2019 Кўчириб олиш
Худайбергенова Абиджана Адиловича Глобаллашув шароитида миллий давлатчилик суверенитетини мустаҳкамлашнинг ижтимоий-фалсафий таҳлили 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 1.06.2019 Кўчириб олиш
Мухаммадиева Олия Нарзуллаевна Ўзбекистонда икки палатали парламентнинг шаклланиши ва ривожланишининг ижтимоий-фалсафий таҳлили 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 31.05.2019 Кўчириб олиш
Музаффаров Фируз Давронович Ғаззолийнинг инсон ҳақидаги таълимотининг илмий-фалсафий асослари 09.00.03 – фалсафа тарихи 31.05.2019 Кўчириб олиш
Комилов Рўзи Рабиевич Ўзбек миллати никоҳ маросимларининг генезиси ва эстетик эволюцияси 09.00.02 – Онг, маданият ва амалиѐт шакллари фалсафаси (Эстетика) 31.05.2019 Кўчириб олиш
Ҳошимхонов Мўмин Бобораҳим Машраб ва XVII-XVIII асрларда ижтимоий-ахлоқий фикр ривожи 09.00.03 - Фалсафа тарихи 12.01.2019 Кўчириб олиш
Мамарасулов Бахриддин Шакасимович Миллий ғоянинг субстанционал ва институционал хусусиятлари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 22.09.2018 Кўчириб олиш
Муминова Зарифа Одиловна Инсон маънавий борлиғига синергетик ёндашув 09.00.01 - Онтология, гносеология ва мантиқ 22.12.2018 Кўчириб олиш
Тошбоев Бобомурот Эшбоевич Миллий характер шаклланиши ва такомиллашувининг ижтимоий-фалсафий масалалари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 21.09.2018 Кўчириб олиш
Бекпўлатов Улуғбек Раҳматулла ўғли Симметрия ва асимметрия (замонавий фалсафий таҳлил) 09.00.01 - Онтология, гносеология ва мантиқ 21.12.2018 Кўчириб олиш
Шерманов Исобек Чилмаматович Ижтимоий тараққиётда моддий ва маънавий ишлаб чиқариш жараёнларини уйғунлаштириш диалектикаси 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 6.11.2018 Кўчириб олиш
Қабулов Қосимбой Пиржонович Миллий манфаатларни уйғунлаштиришда толерантлик 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 5.11.2018 Кўчириб олиш
Джуракулов Хусан Анварович Ёшларнинг экологик ҳуқуқий онгини шакллантириш жараёни 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 5.11.2018 Кўчириб олиш
Саматов Хуршид Улмасжонович Махдуми Аъзам Косонийнинг маънавий мероси ва унинг ёшлар тарбиясидаги ўрни 09.00.03 - Фалсафа тарихи 31.05.2018 Кўчириб олиш
Аслиддин Турсунович Қулдошев Халқаро экологик ижтимоий-сиёсий муносабатларнинг глобаллашуви ва уни бошқариш хусусиятлари 09.00.04 - Ижтимоий фалсафа 31.05.2018 Кўчириб олиш
Султанова Гулноза Сабировна Постноклассик илмий тафаккур тарзида ғоявий ворислик ва инновация муаммолари 09.00.01 - Онтология, гносеология ва мантиқ 21.04.2018 Кўчириб олиш
Негматова Шахзода Шухратовна Ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти шароитида соғлом рақобатни ривожлантиришнинг маънавий, ахлоқий ва ҳуқуқий жиҳатлари 09.00.04 - Ijtimoiy falsafa 20.04.2018 Кўчириб олиш
Аннаева Назокат Ражапбаевна Аёллар тадбиркорлигининг генезиси, назарияси ва амалиёти (Ўзбекистон мисолида) 09.00.04 - Ijtimoiy falsafa 20.04.2018 Кўчириб олиш
Юлдашев Фахриддин Абдуваситович Абу Наср Форобийнинг ақл ва билим эволюцияси ҳақидаги қарашлари 09.00.03 – Фалсафа тарихи 31.03.2018 Кўчириб олиш
Усмонов Фаррух Насирдинович Рационалликнинг эпистемологик асослари 09.00.01- Онтология, гносеология ва мантиқ 28.12.2017 Кўчириб олиш
Рахманов Баходир Убайдуллоевич Инсоннинг руҳий-маънавий ўз-ўзини ташкиллаштиришини фалсафий асослаш (онтологик ва гносеологик таҳлил) 09.00.01- Онтология, гносеология, логика 30.10.2017 Кўчириб олиш
Эргашева Маҳбуба Ҳотамбековна Авестодаги фалсафий ғояларга синергетик ёндашув (онтологик ва гносеологик таҳлил) 09.00.01-Онтология, гносеология ва мантиқ 28.10.2017 Кўчириб олиш
Яздонов Улуғбек Тошмуротович Глобаллашув шароитида жамоатчилик фикрини шакллантириш институтларининг функционал интеграциялашув хусусиятлари 09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 22.03.2017 Кўчириб олиш