Бадалбоева Азиза Наримоновна

 •  Қабул вақти: Ҳар куни 08:00 дан 16:00 гача
 •  Телефон: +998 90 742 45 52
 •  Электрон почта: 

Биография

 • 1980-1996 йй. - Самарқанд педагогика институти ҳисобчиси
 • 1996-1999 йй. - Самарқанд давлат университетида бош ҳисобчи ўринбосари
 • 1999-2005 йй. - Самарқанд давлат университети бош ҳисобчиси вазифасини бажарувчи
 • 2005 й. – ҳ.в.   - Самарқанд давлат университети бош ҳисобчиси

БОШ БУХГАЛТEР ЛАВОЗИМ ВА ВАЗИФАЛАРИ:

 • Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан тасдиқланган меъёрий ҳужжатларга асосан бухгалтерия ҳисобини ташкил қилишни таъминлаш, моддий, меҳнат ва молиявий ресурсларидан самарали фойдаланишни назорат қилиш;
 • УзАСБО тизимида ташкилот кабинетини бошқариш;
 • Профессор-ўқитувчи ва ходимлар ойлик иш ҳақларини, талабалар стипендияларини ўз вақтида ҳисоблашни ва уларни тарқатилишини назорат қилиш;
 • Ҳисоб варақаларда активларнинг ҳолатини ва ҳаракатини, мулкий ҳуқуқлар ва мажбуриятиарнинг ҳолати тўғрисидаги тўлиқ ҳамда аниқ маълумотиарни шакллантириш;
 • Моддий бойликлар ва пул маблағлари инвентаризасиясини ўз вақтида ўтказиш;
 • Самарали бошқариш мақсадида бухгалтерия ҳисоби маълумотларини умумлаштириш;
 • Молиявий, солиққа доир ва бошқа ҳисоботларни тузиш;
 • Маҳаллий ва республика бюджетига ҳисобланган солиқларни ўз муддатларида ўтказиш;
 • Банкдан олинган пул маблағларини мақсадли сарфлаш;
 • Дебиторлик ва кредиторлик қарздорликлари пайдо бўлишининг олдини олиш;
 • Иш ҳақи фондини тасдиқланган штат жадваллари ва штат формулярлари асосида тўғри сарфъланишини назорат қилиш;
 • Стипендия фондини ректор томонидан чиқарилган буйруқлар асосида тўғри сарфланишини назорат қилиш;
 • Товар-моддий бойликларни белгиланган қоидалар асосида омборхонага қабул қилиш ва чиқим қилишни назорат қилиш;
 • Бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларни тасдиқланган харажатлар сметалари асосида харажатлар моддалари бўйича сарфланишини назорат қилиш;
 • Пул маблағлари, товар-моддий бойликлари ва асосий воситалар инвентаризасиясини ўрнатилган тартиб асосида сифатли ўтказилишини назорат қилиш;
 • Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигига, солиқ инспекциясига ва бошқа ташкилотларга ойлик, чораклик ва йиллик ҳисоботларни ўз муддатларида топширилишини назорат қилиш;
 • Билиши керак:
 • Бўлим фаолиятига тегишли қонунлар, Вазирлар Маҳкамасининг Қарорлари, Вазирликнинг ҳайъат қарорлари, буйруқлари, ОТМ ректори буйруқларининг моҳиятини билиши;
 •  ОТМси йиллик ва истиқболли режаларини билиши,
 • Молия ҳамда назорат-тафтиш ташкилотларининг бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш ва ҳисоботларни тузиш хусусидаги, шунингдек ОТМ нинг молия-хўжалик фаолиятига, тузилмасига ва уни ривожлантириш истиқболларига тегишли барча услубий, меъёрий ҳамда бошқа ҳужжатлар.

Малака талаблари:

 • Олий таълим муассасаларида бошқарув лавозимида зарур бўлган касбий ва ташкилотчилик қобилиятларига, таълим соҳасида раҳбарлик иш тажрибаси ва стажига, фаолият тури ва ваколатлари доирасида тегишли билим ва кўникмаларга;
 • Намунавий шахсий фазилатларга-интеллект, маданиятли, етакчилик, ижодий қобилиятлар, хушмуомалалик, ташкилотчилик, ташаббускорлик ва тадбиркориик қобилиятларига эга бўлиш, масъулият ҳисси, мустақил қарор қабул қилиш ва иш тутиш, қатъий ҳаракат қилиш, муассаса стратегик мақсадларига эришишни таъминлаш хусусиятларига эга бўлиши;
 • Олий маълумотга эга бўлиши зарур.
 • Бўлим йўналиши бўйича камида 3 йиллик самарали иш стажига эга бўлиши зарур.