2022-2023 ўқув йили Самарқанд давлат университетида кундузги таълим йўналишлари:

№* Шифр Вазирлик, идоралар, олий таълим муассасалари
ва таълим йўналишлари номи
     Ш.Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети бўйича жами:
    шу жумладан, таълим йўналишлари бўйича
1 60220300 Тарих (мамлакатлар ва йўналишлар бўйича)
2 60220400 Археология
3 60220500 Фалсафа (йўналишлар бўйича)
  60230100 Филология ва тилларни ўқитиш:
4 60230100 Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили
5 60230100 Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили
6 60230100 Филология ва тилларни ўқитиш: тожик тили
7 60230600 Ноширлик иши
8 60310100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
9 60310500 Рақамли иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
10 60310900 Психология (фаолият турлари бўйича)
11 60311000 Социология
12 60410500 Банк иши ва аудити
13 60411400 Инсон ресурсларини бошқариш
14 60412400 Агробизнес ва инвестицион фаолият
15 60420100 Юриспруденция (фаолият турлари бўйича)
16 60510100 Биология (турлари бўйича)
17 60520100 Гидрометеорология
18 60530100 Кимё (турлари бўйича)
19 60530400 География
20 60530500 Геология (фаолият соҳаси бўйича)
21 60530900 Физика
22 60540100 Математика
23 60540200 Амалий математика
24 60540300 Математик инжиниринг (ишлаб чиқариш соҳалари бўйича)
25 60610100 Компьютер илмлари ва дастурлаш технологиялари (йўналишлар бўйича)
26 60610600 Дастурий инжиниринг
27 60610700 Сунъий интеллект
28 60710100 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича)
29 60710200 Биотехнология (тармоқлар бўйича)
30 60710400 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
31 60720600 Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (тармоқлар бўйича)
32 60920100 Ижтимоий иш (фаолиятнинг турли соҳалари бўйича)
  30 Муҳандислик физикаси институти:
1 60531000 Механика ва математик моделлаштириш
2 60531200 Тиббиёт физикаси
3 60711200 Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бўйича)
4 60711600 Интеллектуал муҳандислик тизимлари (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
5 60712000 Электрон аппаратуралар ишлаб чиқариш технологияси
6 60720800 Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш
  30 Агробиотехнологиялар ва озиқ-овқат хавфсизлиги институти:
1 60810700 Агрокимё ва агротупроқшунослик
2 60811000 Ўсимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бўйича)
3 60811200 Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги (экин турлари бўйича)
4 60811500 Зооинженерия: балиқчилик
5 60811800 Мевачилик ва узумчилик
6 60811900 Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик
7 60812000 Иссиқхона хўжалигини ташкил этиш ва юритиш
8 60812100 Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси
 

2022-2023 ўқув йили Самарқанд давлат университетида сиртқи таълим йўналишлари:

№* Шифр Вазирлик, идоралар, олий таълим муассасалари
ва таълим йўналишлари номи
     Ш.Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети бўйича жами:
    шу жумладан, таълим йўналишлари бўйича
1 60230100 Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили
2 60230100 Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили
3 60230100 Филология ва тилларни ўқитиш: тожик тили
4 60310100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
5 60310500 Рақамли иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
6 60420100 Юриспруденция (фаолият турлари бўйича)
7 60540100 Математика
8 60540200 Амалий математика
    Агробиотехнологиялар ва озиқ-овқат хавфсизлиги институти:
1 60811500 Зооинженерия: балиқчилик
2 60811800 Мевачилик ва узумчилик
3 60811900 Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик
4 60812000 Иссиқхона хўжалигини ташкил этиш ва юритиш
 

2022-2023 ўқув йили Самарқанд давлат университетида кечки таълим йўналишлари:

№* Шифр Вазирлик, идоралар, олий таълим муассасалари
ва таълим йўналишлари номи
     Ш.Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети бўйича жами:
    шу жумладан, таълим йўналишлари бўйича
1 60230100 Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили
2 60230100 Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили
3 60230100 Филология ва тилларни ўқитиш: тожик тили
4 60412400 Агробизнес ва инвестицион фаолият
5 60420100 Юриспруденция (фаолият турлари бўйича)
6 60510100 Биология (турлари бўйича)
8 60530100 Кимё (турлари бўйича)
9 60530400 География
11 60530900 Физика
12 60540100 Математика
13 60540200 Амалий математика