-O'zbek tili va adabiyoti

-Rus tili

-Tarix

-Fizika

-Chet tili

-Biologiya
-Kimyo
-Geografiya
-Matematika