Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

PhD.03/30.01.2020.Ped.02.06

Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси  
Рахимов Асaмиддин Анорбоевич Бўлажак ўқитувчиларни маънавий-маърифий фаолиятга тайёрлашнинг инновацион технологиялари 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 02.12.2020 Кўчириб олиш
Мусаев Отабек Қудратович Компетенциявий ѐндашув асосида педагогик қобилиятлар комплексини такомиллаштириш(олий таълим муассасаси ўқитувчилари мисолида) 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 02.12.2020 Кўчириб олиш
Кинжаева Гулбохор Саттаркуловна Талабаларни касбий-педагогик таълим жараёнида маънавий-маърифий ишларни ташкил этишга тайёрлаш технологияси 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 1.12.2020 Кўчириб олиш
Шерманов Элдор Уралович Ўсмирларда ислоҳотларга дахлдорлик фазилатини ривожлантириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 29.02.2020 Кўчириб олиш
Ҳакимов Хуршид Нозимович Умумтаълим мактабларида жисмоний ва маънавий-ахлоқий тарбия интеграциялашувининг педагогик шарт-шароитлари 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 23.01.2020 Кўчириб олиш
Кушакова Гулнора Эгамкуловна Ёшларда толерантлик тафаккурини шакллантириш технологияси (олий таълим муассасалари мисолида ) 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 29.02.2020 Кўчириб олиш
Туйчиева Махфуза Умаркуловна 5–7-синфлар адабиёт дарсларида ўзлаштириладиган ўқув материалларини такомиллаштириш тизими 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (ўзбек тили) (педагогика фанлари) 10.01.2020 Кўчириб олиш
Бакиева Хилола Сапаевна Бошланғич синф ўқувчиларида мустақил таълим орқали нутқ ва тафаккурни ривожлантириш методикаси 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (ўзбек тили) (педагогика фанлари) 10.01.2020 Кўчириб олиш
Эшмирзаева Матлуба Абдишукуровна Шахсгайўналтирилгантаълимасосидаталабаларнингкасбий компетентлилигинишакллантириш(электромагнетизм бўлими мисолида) 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (физика) 30.11.2019 Кўчириб олиш
Булекбаева Шолпан Бухарбаевна Она тилини коммуникатив-когнитив асосда қиёсий ўргатиш (Таълим қозоқ тилида олиб бориладиган мактаблар мисолида) 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (қозоқ тили) 30.11.2019 Кўчириб олиш
Рахманова Муқаддас Қахрамоновна Олий таълим муассасалари талабаларида ижтимоий фаолликни ривожлантириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 29.11.2019 Кўчириб олиш
Баходирова Гулноз Камаловна Талабаларнинг билиш фаолиятини шакллантиришда инновацион ѐндашувлар (билим ва таълимнинг педагогик соҳалари мисолида) 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 29.11.2019 Кўчириб олиш
Шамсиева Инобат Қосимжоновна Умумий ўрта таълим мактабларида жисмоний тарбия дарсларини замонавий ѐндашувлар асосида лойиҳалаш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 16.11.2019 Кўчириб олиш
Ахмедова Назира Махмудовна Педагогика олий таълим муассасалари талабаларининг ўзбек бадиий маданиятига қизиқишларини ривожлантириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 15.11.2019 Кўчириб олиш
Мусаев Отабек Қудратович Компетенциявий ѐндашув асосида педагогик қобилиятлар комплексини такомиллаштириш (олий таълим муассасаси ўқитувчилари мисолида) 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 15.11.2019 Кўчириб олиш
Болтаева Шаҳло Тошпулатовна Бошланғич таълимда ўқувчилар ижодий фаолиятини ривожлантиришнинг ташкилий-педагогик асосларини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 14.11.2019 Кўчириб олиш
Шарипова Сурайё Бурхановна Бўлажак чет тили ўқитувчиларида умуммаданий дунѐқарашни шакллантириш механизмларини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 23.12.2019 Кўчириб олиш
Садуллаев Баходир Бахтиёрович Ўйинлар воситасида ўқувчиларда дўстона муносабатларга асосланган ижтимоий ҳамкорлик кўникмаларини ривожлантириш тизими 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 09.08.2019 Кўчириб олиш
Азизова Гулноза Ганижановна Олий таълим муассасалари профессор -ўқитувчиларнинг касбий педагогик фаолиятини такомиллаштириш (инглиз тили материаллари мисолида) 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 09.08.2019 Кўчириб олиш
Маттиев Илхом Бегматдулобович Талабаларда саломатликни асрашга йўналтирилган тафаккурни шакллантириш (бизнес ва хизмат кўрсатиш соҳалари мисолида) 13.00.01. – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 23.12.2019 Кўчириб олиш
Бегматова Дилноза Мухтаровна Оилада ёшларнинг касбий ижтимоийлашувини таъминлашнинг педагогик шарт-шароитлари 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 18.10.2019 Кўчириб олиш
Киямов Нишан Садыкович Олий таълим муассасалари талабаларида мусиқий маданиятни шакллантиришнинг педагогик асосларини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 18.10.2019 Кўчириб олиш
Умуров Зариф Латифбоевич Бошланғич синф ўқувчилари таълимий муаммоларига оид дидактик шарт- шароитларни такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 12.10.2019 Кўчириб олиш
Тайланова Шоҳида Зайниевна Педагогика олий таълим муассасалари талабаларида қадриятлар тизимини ривожлантириш технологиясини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 12.10.2019 Кўчириб олиш
Турдибоев Дилшод Хамидович Академик лицейларда педагогик технологияни қўллаб, геометрияни ўқитиш методикаси ва амалиёти 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (математика) 07.09.2019 Кўчириб олиш
Зоҳидова Саноат Рахмоновна Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини касбий ижтимоийлаштириш жараёнларини такомиллаштиришнинг дидактик имкониятлари 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 06.09.2019 Кўчириб олиш
Умуров Зариф Латифбоевич Бошланғич синф ўқувчилари таълимий муаммоларига оид дидактик шарт-шароитларни такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 06.09.2019 Кўчириб олиш
Нарзиева Наргиза Норкузиевна Умумтаълим мактаб ўқувчиларида таянч компетенциялар асосида тадқиқотчилик кўникмаларини шакллантириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 05.09.2019 Кўчириб олиш
Файзуллаева Гулчехра Шарипбоевна Адабий таълим узвийлиги асосида ўқувчиларнинг интеллектуал салоҳиятини ривожлантириш (V-IX синфлар мисолида) 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (ўзбек адабиёти) 05.09.2019 Кўчириб олиш
Алимардонов Зохид Шукуруллаевич Олий ҳарбий таълим муассасаларида бўлажак офицерларининг касбий компетентлигини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 05.07.2019 Кўчириб олиш
Джураев Акбар Салимович Малака ошириш жараёнида тингловчиларнинг касбий малакасини ривожлантиришнинг педагогик механизмларини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 31.05.2019 Кўчириб олиш
Тошпулатова Шахло Очиловна Ўқувчиларнинг мантиқий фикрлаш қобилиятларини ривожлантириш (физика дарслари мисолида) 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 20.04.2019 Кўчириб олиш
Кахарова Дилдора Сидиковна Умумтаълим мактабларида инклюзив таълимнинг педагогик- психологик жиҳатларини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 20.04.2019 Кўчириб олиш
Пирманова Гавхар Назаркуловна Англия бадиий меросини ўрганиш талабаларнинг инглиз тилига қизиқишини ошириш воситаси сифатида 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 19.04.2019 Кўчириб олиш
Ҳамроев Ғофир Ҳасанович Умумий ўрта таълим тизимида фонетикaга доир ўқув материалларининг методик таъминотини такомиллаштириш 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (ўзбек тили) 19.04.2019 Кўчириб олиш
Давронова Дилдора Саидовна Оилада вояга етмаган болаларнинг ижтимоий онгини тарбиялаш тизимини ривожлантириш 3.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 05.12.2018 Кўчириб олиш
Ҳазратқулов Муталлиб Рашидович Адабий таълимда иншонинг ўрни ва уни ташкил этишнинг илмий-методик асослари 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (ўзбек адабиёти) (педагогика фанлари) 29.12.2018 Кўчириб олиш
Нарзикулова Дилноза Хашимжоновна Таълимни ахборотлаштириш шароитида педагогик низоларнинг профилактик технологияларини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 21.12.2018 Кўчириб олиш
Эшмаматов Исмоил Абсаламович Замонавий ахборот технологиялари муҳитида педагогларнинг ахборот-коммуникатив компетентлигини ривожлантиришнинг назарий-педагогик асосларини шакллантириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогика таълимотлар тарихи. 21.12.2018 Кўчириб олиш
Ураков Шерзод Рахманович Олий таълим муассасаларида бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашнинг компетент ёндашувга асосланган педагогик тизимини такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 06.12.2018 Кўчириб олиш
Ибрагимов Аъламжон Амриллоевич Халқ таълими ходимлари малакасини ошириш тизимини кўп векторли ёндашув асосида такомиллаштириш 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 06.12.2018 Кўчириб олиш
Мустафаев Шомурод Нормўминович Глобаллашув шароитида талабаларни ғоявий-эстетик тарбиялаш технологияси (бадиий тўгараклар фаолияти мисолида) 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи 06.12.2018 Кўчириб олиш