Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

PhD.03/30.01.2020.Ped.02.06

F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi  
Raximov Asamiddin Anorboyevich Bo‘lajak o‘qituvchilarni ma’naviy-ma’rifiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion texnologiyalari 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 02.12.2020 Ko`chirib olish
Musayev Otabek Kudratovich Kompetensiyaviy yondashuv asosida pedagogik qobiliyatlar kompleksini takomillashtirish(oliy ta’lim muassasasi o‘qituvchilari misolida) 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 02.12.2020 Ko`chirib olish
Kinjaeva Gulboxor Sattarkulovna Talabalarni kasbiy-pedagogik ta’lim jarayonida ma’naviy-ma’rifiy ishlarni tashkil etishga tayyorlash texnologiyasi 13.00.01. – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 1.12.2020 Ko`chirib olish
Shermanov Eldor Uralovich O’smirlarda islohotlarga daxldorlik fazilatini rivojlantirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 29.02.2020 Ko`chirib olish
Hakimov Xurshid Nozimovich Umumta’lim maktablarida jismoniy va ma’naviy-axloqiy tarbiya integrasiyalashuvining pedagogik shart-sharoitlari 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 23.01.2020 Ko`chirib olish
Kushakova Gulnora Egamkulovna Yoshlarda tolerantlik tafakkurini shakllantirish texnologiyasi (oliy ta’lim muassasalari misolida ) 13.00.01. – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 29.02.2020 Ko`chirib olish
Tuychiyeva Mahfuza Umarkulovna 5–7-sinflar adabiyot darslarida o’zlashtiriladigan o’quv materiallarini takomillashtirish tizimi 13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (o’zbek tili) (pedagogika fanlari) 10.01.2020 Ko`chirib olish
Bakiyeva Xilola Sapayevna Boshlang’ich sinf o’quvchilarida mustaqil ta’lim orqali nutq va tafakkurni rivojlantirish metodikasi 13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (o’zbek tili) (pedagogika fanlari) 10.01.2020 Ko`chirib olish
Eshmirzayeva Matluba Abdishukurovna Shaxsgayo’naltirilganta’limasosidatalabalarningkasbiy kompetentliliginishakllantirish(elektromagnetizm bo’limi misolida) 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (физика) 30.11.2019 Ko`chirib olish
Bulekbaeva Sholpan Buxarbaevna Ona tilini kommunikativ-kognitiv asosda qiyosiy o’rgatish (Ta’lim qozoq tilida olib boriladigan maktablar misolida) . 13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (qozoq tili) 30.11.2019 Ko`chirib olish
Raxmanova Muqaddas Qaxramanovna Oliy ta’lim muassasalari talabalarida ijtimoiy faollikni rivojlantirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 29.11.2019 Ko`chirib olish
Baxodirova Gulnoz Kamalovna Talabalarning bilish faoliyatini shakllantirishda innovasion ѐndashuvlar (bilim va ta’limning pedagogik sohalari misolida) 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 29.11.2019 Ko`chirib olish
Shamsieva Inobat Qosimjonovna Umumiy o’rta ta’lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarini zamonaviy ѐndashuvlar asosida loyihalash 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 16.11.2019 Ko`chirib olish
Axmedova Nazira Maxmudovna Pedagogika oliy ta’lim muassasalari talabalarining o’zbek badiiy madaniyatiga qiziqishlarini rivojlantirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 15.11.2019 Ko`chirib olish
Musayev Otabek Qudratovich Kompetensiyaviy ѐndashuv asosida pedagogik qobiliyatlar kompleksini takomillashtirish (oliy ta’lim muassasasi o’qituvchilari misolida) 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 15.11.2019 Ko`chirib olish
Boltaeva Shakhlo Toshpulatovna Boshlang’ich ta’limda o’quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirishning tashkiliy-pedagogik asoslarini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 14.11.2019 Ko`chirib olish
Sharipova Surayyo Burxanovna Bo’lajak chet tili o’qituvchilarida umummadaniy dunѐqarashni shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 23.12.2019 Ko`chirib olish
Sadullayev Baxodir Baxtiyorovich O’yinlar vositasida o’quvchilarda do’stona munosabatlarga asoslangan ijtimoiy hamkorlik ko’nikmalarini rivojlantirish tizimi 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 09.08.2019 Ko`chirib olish
Azizova Gulnoza Ganijanovna Oliy ta’lim muassasalari professor -o’qituvchilarning kasbiy pedagogik faoliyatini takomillashtirish (ingliz tili materiallari misolida) 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 09.08.2019 Ko`chirib olish
Mattiev Ilhom Begmatdulobovich Talabalarda salomatlikni asrashga yo’naltirilgan tafakkurni shakllantirish (biznes va xizmat ko’rsatish sohalari misolida) 13.00.01. – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 23.12.2019 Ko`chirib olish
Begmatova Dilnoza Muxtarovna Oilada yoshlarning kasbiy ijtimoiylashuvini ta’minlashning pedagogik shart-sharoitlari 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 18.10.2019 Ko`chirib olish
Kiyamov Nishon Sadikovich Oliy ta’lim muassasalari talabalarida musiqiy madaniyatni shakllantirishning pedagogik asoslarini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 18.10.2019 Ko`chirib olish
Umurov Zarif Latifboevich Boshlang`ich sinf o`quvchilari ta`limiy muammolariga oid didaktik shart-sharoitlarni takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 12.10.2019 Ko`chirib olish
Taylanova Shokhida Zaynievna Pedagogika oily talim muassasalarida qadriyatlar tizimini rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 12.10.2019 Ko`chirib olish
Turdiboev Dilshod Hamidovich Akademik litseylarda pedagogik texnologiyani qo’llab, geometriyani o’qitish metodikasi va amaliyoti 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (matematika) 07.09.2019 Ko`chirib olish
Zohidova Sanoat Raxmonovna Bo`lajak boshlang`ich sinf o`qituvchilarini kasbiy ijtimoiylashtirish jarayonlarini takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 06.09.2019 Ko`chirib olish
Umurov Zarif Latifboyevich Boshlang`ich sinf o`quvchilari ta`limiy muammolariga oid didaktik shart-sharoitlarni takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 06.09.2019 Ko`chirib olish
Narzieva Nargiza Norkuzievna Umumta’lim maktab o’quvchilarida tayanch kompetensiyalar asosida tadqiqotchilik konikmalarini shakllantirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 05.09.2019 Ko`chirib olish
Fayzullaeva Gulchehra Sharipboevna Adabiy ta’lim uzviyligi asosida o’quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirish 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (o’zbek adabiyoti) 05.09.2019 Ko`chirib olish
Alimardonov Zoxid Shukurillaevich Oliy harbiy ta’lim muassasalarida bo’lajak ofitserlarning kasbiy kompetentligini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 05.07.2019 Ko`chirib olish
Djuraev Akbar Salimovich Malaka oshirish jarayonida tinglovchilarning kasbiy malakasini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 31.05.2019 Ko`chirib olish
Toshpulatova Shakhlo Ochilovna O‘quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish (fizika darslari misolida) 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 20.04.2019 Ko`chirib olish
Kaharova Dildora Sidikovna Umumta’lim maktablarida inklyuziv ta’limning pedagogik- psixologik jihatlarini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 20.04.2019 Ko`chirib olish
Pirmanova Gavxar Nazarkulovna Angliya badiiy merosini o‘rganish talabalarning ingliz tiliga qiziqishini oshirish vositasi sifatida 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 19.04.2019 Ko`chirib olish
Hamroev Gofir Hasanovich Umumiy o‘rta ta’lim tizimida fonetikaga doir o‘quv materiallarining metodik ta’minotini takomillashtirish 13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (o‘zbek tili) 19.04.2019 Ko`chirib olish
Davronova Dildora Saidovna Oilada voyaga yetmagan bolalarning ijtimoiy ongini tarbiyalash tizimini rivojlantirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 05.12.2018 Ko`chirib olish
Hazratkulov Mutallib Rashidovich Adabiy ta’limda inshoning o‘rni va uni tashkil etishning ilmiy-metodik asoslari 13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (o‘zbek adabiyoti) (pedagogika fanlari) 29.12.2018 Ko`chirib olish
Narzikulova Dilnoza Xashimjonovna Ta’limni axborotlashtirish sharoitida pedagogik nizolarning profilaktik texnologiyalarini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 21.12.2018 Ko`chirib olish
Eshmamatov Ismoil Absalomovich Zamonaviy axborot texnologiyalari muhitida pedagoglarning axborot-kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslarini shakllantirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 21.12.2018 Ko`chirib olish
Urakov Sherzod Raxmanovich Oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashning kompetent yondashuvga asoslangan pedagogik tizimini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 06.12.2018 Ko`chirib olish
Ibragimov A`lamjon Amrilloyevich Xalq ta’limi xodimlari malakasini oshirish tizimini ko‘p vektorli yondashuv asosida takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 06.12.2018 Ko`chirib olish
Mustafaev Shomurod Normuminovich Globallashuv sharoitida talabalarni g‘oyaviy-estetik tarbiyalash texnologiyasi (badiiy to‘garaklar faoliyati misolida) 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 06.12.2018 Ko`chirib olish