Samarqand davlat universiteti dotsenti, biologiya fanlari nomzodi Bo’ston Islomovning “Botanika” nomli darsligi nashr etildi.

    Mazkur darslikda o’simliklar hujayrasi, to’qimalari, vegetativ va generativ organlari, o’simliklar ekologiyasi, asoslari, fitotsenologiyasi, o’simliklar geografiyasi haqida batafsil ma’lumotlar keltirilgan.

    Muallif ushbu darslikni ustozi, marhum professor Nazir Amirxonovning 90 yilligiga bag’ishlagan.

Samarqand davlat universiteti

Axborot xizmati.