Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotining  maʼlumotlariga ko‘ra, taxminan 7 million bevaqt o‘lim holatlariga atmosfera va xonalar havosi ifloslanishi sabab bo‘lmoqda. 

    Bugungi kunda havo ifloslanishi gipertoniya va ovqatlanish bilan bog‘liq kasalliklarning kelib chiqishidan keyingi o‘rinda turadigan salomatlik uchun global xavf omili hisoblanadi. 

    YUNESKO ning 257 o‘rmon qo‘riqxonalaridan o‘ntasi, o‘rmon yong‘inlari tufayli so‘nggi 10 yil ichida zaharli karbonat angidrid gazi chiqaruvchi manbaga aylandi.

    Yong‘inlar uglerodning atmosferaga tarqalishiga olib keladi, bu esa isish va yangi yong‘inlarni keltirib chiqaradi.

    Maʼlumotlarga ko‘ra, Zarafshon daryosi suvida azot ammoniy belgilangan meʼyorlardan 21 marta, azot nitrat 2,6 marta, azot nitrit 60 marta xloridlar 1,3 marta mis ionlari yuqori ekani aniqlangan.

    So‘nggi vaqtlarda tabiatimizda ham anomal o‘zgarishlar yuz bermoqda.  O‘zbekistonga 2023 yil 4 noyabr kuni Ural tomondan sovuq havo oqimi, u bilan birga kuchli shamol kirib kelishi oqibatida mamlakatning bir qator hududlari, xususan, Toshkent shahrida chang-qum bo‘ronlari kuzatilgandi. Shu kuni Toshkent havosidagi chang ruxsat etilgan miqdordan 30 barobargacha oshib ketgani qayd etildi.

    Bu muammolarning yechimi qayerda?

 

Oybahor Niyozova

Samarqand davlat universiteti

ekologiya va hayot xavfsizligi kafedrasi dotsenti.