Mazkur mavzudagi kurslar Samarqand davlat universitetida Inson resurslari va mahalla taraqqiyotini boshqarish instituti hamda Rossiya Xalq xo‘jaligi va davlat xizmatlari akademiyasi bilan hamkorlikda o’tkazildi.

Samarqand davlat universiteti

Axborot xizmati.