Samarqand davlat universiteti fakultetlararo pedagogika kafedrasi mudiri, pedagogika fanlari nomzodi, professor.

    15 darslik, 1 monografiya, 3 o‘quv-uslubiy qo‘llanma muallifi. 100 dan ortiq maqolalari xalqaro jurnal va konferensiya to’plamlarida nashr etilgan.

    Kibriyo Hasanova 45 yillik mehnat faoliyatiga ega. Ilmiy rahbarligida 6 falsafa doktorlik (PhD) dissertatsiyalari himoya qilingan.

Samarqand davlat universiteti

Axborot xizmati,

Shavkat AKRAMOV olgan suratlar.