F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi  
Muranov Shaxriddin Abdullayevich So’ndiruvchi ko’paytuvchili tebranuvchan integrallarning baholari 01.01.01 – Matematik analiz 19.12.2020 Ko`chirib olish
Tursunov Farxod Ruzikulovich Birinchi tartibli elliptik tipdagi tenglamalar sistemasi uchun Koshi masalasi echimining regulyarizasiyasi 01.01.02 – Differensial tenglamalar va matematik fizika 22.01.2020 Ko`chirib olish
Alimov Hakim Nematovich Kasr tartibli boshqariluvchi tizimlarda quvish differensial o’yinlar nazariyasi 01.01.02 – Differensial tenglamalar va matematik fizika 10.12.2019 Ko`chirib olish
Boltaev Asomiddin Tulkinovich Ba’zi soni saqlanmaydigan zarrachalar sistemasiga mos umumlashgan Fridrixs modeli spektral tahlili 01.01.01 – Matematik analiz 3.07.2019 Ko`chirib olish
Quljonov O’tkir Nematovich Bir va ikki zarrachali diskret Shredinger operatorlarining quyi spektri haqida 01.01.01 – Matematik analiz 2.07.2019 Ko`chirib olish
Usmanov Salim Eshimovich Yoyiluvchan gipersirtlar bilan bog’langan maksimal operatorlarning chegaralanganligi muammosi 01.01.01 – Matematik analiz 2.07.2019 Ko`chirib olish
Mamirov Berdiyor Ulugbekovich Panjaradagi ikki zarrachali Shredinger operatori xos qiymatlarining qo’zg’alishlari 01.01.01 – Matematik analiz 30.06.2018 Ko`chirib olish
Xurramov Abdimajid Molikovich Panjaradagi ikki zarrachali sistemaga mos ba’zi model operatorining spektral xossalari 01.01.01-matematik analiz 30.06.2018 Ko`chirib olish
Rustamova Mastura Samadovna Yarim fazoda Martinelli-Boxner integrali haqida 01.01.01– Matematik analiz 15.05.2018 Ko`chirib olish
Laqaev Shuhrat Saidaxmatovich Panjaradagi ikki zarrachali sistemaga mos Shredinger operatori xos qiymati va rezonansi 01.01.01 – Matematik analiz 2.03.2018 Ko`chirib olish
Qurbonov Shaxzod Habibullayevich Umumlashgan Fridrixs modeli xos qiymati uchun yoyilma 01.01.01 – Matematik analiz 2.03.2018 Ko`chirib olish
Ishankulov Farrux Tolibovich Umumlashgan garmonik funksiyalarni daraxtlarda tavsiflash 01.01.01-Matematik analiz 9.02.2018 Ko`chirib olish
ULASHOV SOBIR SAXIBJANOVICH PANJARADAGI IKKITA IXTIYORIY ZARRACHALI SISTEMAGA MOS SHREDINGER OPERATORI DISKRET SPEKTRI 01.01.01-Matematik analiz 22.12.2017 Ko`chirib olish
Latipov Sherdor Mirzoyevich Bir umumlashgan Fridrixs modelining muhim va diskret spetrlari 01.01.01-Matematik analiz 22.12.2017 Ko`chirib olish
Safarov Akbar Raxmanovich Tebranuvchan integrallarning tekis baholari va tatbiqlari 01.01.01 – Matematik analiz 17.11.2017 Ko`chirib olish