Samarqand davlat universitetida 2022/2023 va 2023/2024-o’quv yilida  ta’lim olayotgan magistrantlarning dissertatsiya mavzulari va ilmiy rahbarlari:

1-kurs

2-kurs