Samarqand davlat universitetida 2020/2021 va 2021/2022-o’quv yilida  ta’lim olayotgan magistrantlarning dissertatsiya mavzulari va ilmiy rahbarlari:

1-kurs

2-kurs