Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси  
Шарипов Шахриддин Зиядуллаевич Ўзбекистонда миллий-маданий марказлар фаолияти тарихи (Зарафшон воҳаси вилоятлари мисолида 1990-2020 йиллар) 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи 30.08.2023 Кўчириб олиш
Нарманов Феруз Асфандиёрович XX асрнинг 20-30 йилларида Узбекистан ижтимоий хдётида маданий- маърифий муассасаларнинг урни 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи 06.01.2021 Кўчириб олиш
Орзиев Маxмуд Зайниевич XIX аср охири - XX аср биринчи чорагида Бухорода босмахоначилик, нашриёт ва матбуот иши 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи 2.01.2021 Кўчириб олиш
Чўтматов Жўрабек Омонович VII-IX асрлар Термиз маънавий муҳити тарихи: анъаналар, тадриж ва янгиланиш 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи 30.11.2019 Кўчириб олиш
Ахмедов Бекзод Абдирахмонович Ўзбекистонда қоракўлчиликнинг аҳволи (1917-2017 йй.) 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи 25.11.2020 Кўчириб олиш
Мухиддинов Суннатулло Иноятович XIX аср иккинчи ярми – XX аср бошларида Самарқанд вилояти маорифи 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи 19.03.2020 Кўчириб олиш
Сафарова Зилола Сафаровна Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон маданияти 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи 16.01.2020 Кўчириб олиш
Ирисқулов Олимжон Жаҳонгирович XIX аср иккинчи ярми – XX аср бошларида Самарқанд шаҳрида ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараёнлар 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи 08.10.2019 Кўчириб олиш