F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi  
Sharipov Shaxriddin Ziyadullayevich O‘zbekistonda milliy-madaniy markazlar faoliyati tarixi (Zarafshon vohasi viloyatlari misolida 1990-2020 yillar) 07.00.01 – O‘zbekiston tarixi 30.08.2023 Ko`chirib olish
ERGASHEV SUXROB MUXIDDINOVICH O‘zbekiston maorif tizimida Bosh Vaqf  boshqarmasining o‘rni (XX asrning 20-yillari) 07.00.01– O‘zbekiston tarixi 30.08.2023 Ko`chirib olish
Narmanov Feruz Asfandiyarovich XX asrning 20-30 yillarida O‘zbekiston ijtimoiy hayotida madaniy-ma’rifiy muassasalarning o‘rni 07.00.01 – O’zbekiston tarixi 06.01.2021 Ko`chirib olish
Orziyev Makhmud Zayniyevich XIX asr oxiri - XX asr birinchi choragida Buxoroda bosmaxonachilik, nashriyot va matbuot ishi 07.00.01 – O’zbekiston tarixi 2.01.2021 Ko`chirib olish
Chutmatov Jurabek Omonovich VII-IX asrlar Termiz ma’naviy muhiti tarixi: an’analar, tadrij va yangilanish 07.00.01 – O’zbekiston tarixi 30.11.2019 Ko`chirib olish
Axmedov Bekzod Abdiraxmonovich O‘zbekistonda qorako‘lchilikning ahvoli (1917-2017 yy.) 07.00.01 – O’zbekiston tarixi 25.11.2020 Ko`chirib olish
Muhiddinov Sunatullo Inoyatovich XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida Samarqand viloyati maorifi 07.00.01 – O’zbekiston tarixi 19.03.2020 Ko`chirib olish
Safarova Zilola Safarovna Ikkinchi jahon urushi yillarida O’zbekiston madaniyati 07.00.01 – O’zbekiston tarixi 16.01.2020 Ko`chirib olish
Irisqulov Olimjon Jahongirovich XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida Samarqand shahrida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jarayonlar 07.00.01 ‒ O’zbekiston tarixi 08.10.2019 Ko`chirib olish