• Samarqand davlat universitetida ta’lim va kadrlar tayyorlash sohasida O’zbekiston Respublikasi qonunlari, Prezident Farmon va farmoyishlari, Oliy Majlis va Vazirlar Mahkamasining qarorlari ijrosini tashkil etish.
  • Universitetning ilmiy va tadqiqot ma’lumotlarini tahlil qilish orqali chuqur o’rganish muhitini yaratish.
  • Barcha dekanlar, kafedralar va pedagog xodimlar bilan pedagogik muammolar ustida faol ish olib borish.
  • Universitetda rektor va boshqa yuqori turuvchi organlarning buyruqlarini bajarish.
  • Xalqaro reyting va boshqa turli maqsadlarda IQAC a’zolari bilan uchrashuvlar tashkil etish.
  • Rivojlangan mamlakatlarda qo’llaniladigan ta’lim va tadqiqotlarda yangi vositalar va usullarni o’rganish va joriy etish.
  • Universitetdagi umumiy akademik va tadqiqot natijalarini tahlil qilish va monitoring qilish.
  • Vaqti-vaqti bilan tadqiqotchilar va akademiklarni yo’naltirish uchun professor-o’qituvchilarni rivojlantirish dasturlarini tashkil etish.
  • Samarqand davlat universitetiga a’lo darajadagi ilmiy izlanishlar olib borish va o’qitish uchun xorijiy tadqiqotchilar va akademiklarni jalb qilish.
  • Sanoat talabiga koʻra kafedralar/markazlar/institutlar bilan oʻquv rejasi va oʻquv dasturi va uni xalqaro miqyosda tan olinishi ustida faol ish olib borish.