• Самарқанд давлат университетида таълим ва кадрлар тайёрлаш соҳасида Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Президент Фармон ва фармойишлари, Олий Мажлис ва Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ижросини ташкил этиш.
  • Университетнинг илмий ва тадқиқот маълумотларини таҳлил қилиш орқали чуқур ўрганиш муҳитини яратиш.
  • Барча деканлар, кафедралар ва педагог ходимлар билан педагогик муаммолар устида фаол иш олиб бориш.
  • Университетда ректор ва бошқа юқори турувчи органларнинг буйруқларини бажариш.
  • Халқаро рейтинг ва бошқа турли мақсадларда ИҚАC аъзолари билан учрашувлар ташкил этиш.
  • Ривожланган мамлакатларда қўлланиладиган таълим ва тадқиқотларда янги воситалар ва усулларни ўрганиш ва жорий этиш.
  • Университетдаги умумий академик ва тадқиқот натижаларини таҳлил қилиш ва мониторинг қилиш.
  • Вақти-вақти билан тадқиқотчилар ва академикларни ёъналтириш учун профессор-ўқитувчиларни ривожлантириш дастурларини ташкил этиш.
  • Самарқанд давлат университетига аъло даражадаги илмий изланишлар олиб бориш ва ўқитиш учун хорижий тадқиқотчилар ва академикларни жалб қилиш.
  • Саноат талабига кўра кафедралар/марказлар/институтлар билан ўқув режаси ва ўқув дастури ва уни халқаро миқёсда тан олиниши устида фаол иш олиб бориш.