1. “Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish, qonun ustuvorligi, iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish hamda ijtimoiy  taraqqiyotning ilmiy asoslari va amaliy yo‘nalishlari” fani bo‘yicha maxsus imtihon.
 
    Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024-yil, 22-fevral, soat 09:00, SamDU P-binosi 107-xonada bo‘lib o‘tadi.
 
    2. 01.01.01-Matematik analiz ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024 -yil 26-fevral, soat 14:00, SamDU 9 qavatli binosi, 906-xonada bo‘lib o‘tadi.
 
    3. 01.01.02-Differensial tenglamalar va matematik fizika ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024 -yil 27-fevral, soat 14:00, “Matematika” fakulteti 305- xonada bo‘lib o‘tadi.
 
    4. 02.00.04 – Fizik kimyo ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024-yil 14-fevral, soat 14:00, Biokimyo instituti, Kimyo-215- xonada bo‘lib o‘tadi.
 
    5. 03.00.05 – Botanika ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024-yil 23-fevral, soat 13:00, Biokimyo instituti 211- xonada bo‘lib o‘tadi.
 
    6. 03.00.06 – Zoologiya ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024-yil 22-fevral, soat 14:00, Biokimyo instituti 206- xonada bo‘lib o‘tadi.
 
    7. 03.00.08 – Odam va hayvonlar fiziologiyasi ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024-yil 27-fevral, soat 10:00, Vivariy 18- xonada bo‘lib o‘tadi.
 
    8. “Umumiy biologiya”, “Molekulyar biologiya”, “fanlari bo‘yicha qo‘shimcha malakaviy imtihon 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024-yil 26-27-fevral, soat 14:00, Vivariy 18- xonada bo‘lib o‘tadi.
 
    9. “O‘simliklar introduksiyasi” fani bo‘yicha qo‘shimcha malakaviy imtihon 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024-yil 28-fevral, soat 10:00, Vivariy 18- xonada bo‘lib o‘tadi.
 
    10. “Hayvonlarning zamonaviy tasnifi va filogenezi” fani bo‘yicha qo‘shimcha malakaviy imtihon 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024-yil 23-fevral, soat 10:00, Vivariy 18- xonada bo‘lib o‘tadi.
    
    11. “O‘simliklarning biologik faol moddalari” fani bo‘yicha qo‘shimcha malakaviy imtihon 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024-yil 24-fevral, soat 14:00, Biokimyo instituti 213- xonada bo‘lib o‘tadi.
    
    12. “Ovqatlanish va hazm fiziologiyasi” fani bo‘yicha qo‘shimcha malakaviy imtihon
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024-yil 29-fevral, soat 10:00, Vivariy 18- xonada bo‘lib o‘tadi.
 
    13. 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024 - yil 20-fevral, soat 14:30, “Intellektual tizimlar va kompyuter texnologiyalari” fakulteti 106- xonada bo‘lib o‘tadi.
 
    14. 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024 - yil 21-fevral, soat 14:30, “Intellektual tizimlar va kompyuter texnologiyalari” fakulteti 106- xonada bo‘lib o‘tadi.
    
    15. 07.00.01 – O‘zbekiston tarixi ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024 - yil 16-fevral, soat 10:00, “Tarix” fakulteti, 217- xonada bo‘lib o‘tadi.
 
    16. 10.00.01-O‘zbek tili ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024-yil 26-fevral, soat 10:00, “Filologiya” fakulteti, 4- xonada bo‘lib o‘tadi.
 
    17. 10.00.02-O‘zbek adabiyoti ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024-yil 23-fevral, soat 10:00, “Filologiya” fakulteti, 2- xonada bo‘lib o‘tadi.
 
    18. 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024-yil 22-fevral, soat 10:00, “Filologiya” fakulteti, 7- xonada bo‘lib o‘tadi.
 
    19. “Lingvokulturologiya”, “Matn tilshunosligi”, “Nazariy tilshunoslik”, “Pragmalingvistika”, “Hozirgi o‘zbek tili” fanlaridan qo‘shimcha malakaviy imtihon 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024-yil 27-28-29-fevral, soat 10:00, 14:00, “Filologiya” fakulteti, 7- xonada bo‘lib o‘tadi.
 
    20. 11.00.01 - Tabiiy geografiya ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024 - yil 14 - fevral, soat 09:00, “Geografiya va ekologiya” fakulteti, 24- xonada bo‘lib o‘tadi.
 
    21. 11.00.02 - Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024-yil 12-fevral, soat 14:00, “Geografiya va ekologiya” fakulteti, 24- xonada bo‘lib o‘tadi.
 
    22. 11.00.05 – Atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024 - yil 13-fevral, soat 10:00, “Geografiya va ekologiya” fakulteti, 24- xonada bo‘lib o‘tadi.
 
    23. 13.00.02-Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (matematika) ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2024-yil 28-fevral, soat 09:00, “Matematika” fakulteti 305- xonada bo‘lib o‘tadi.
 
Izoh: Talabgorlar imtihonlarga shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan kelishlari kerak.