1. Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish, qonun ustuvorligi, iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish hamda ijtimoiy taraqqiyotning ilmiy asoslari va amaliy yo‘nalishlari” fanidan maxsus imtihon.
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil, 20-noyabr , soat 09:00, SamDU Bosh binosi 103-xonada bo‘lib o‘tadi. 
    2. 01.01.01-Matematik analiz ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023 -yil 30-noyabr, soat 14:00, SamDU 9 qavatli binosi, 906-xonada bo‘lib o‘tadi. 
    3. 01.01.02-Differensial tenglamalar va matematik fizika ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon.
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023 -yil 30-noyabr, soat 14:00, matematika fakulteti 305-xonada bo‘lib o‘tadi.
    4. 01.02.04 – Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon.
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 23-noyabr, soat 09:00, Muhandislik fizikasi instituti mexanika laboratoriyasi 2-xonada bo‘lib o‘tadi.
    5. 01.02.05 – Suyuqlik va gaz mexanikasi ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon.  
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 22-noyabr, soat 14:00, matematika fakulteti 203-xonada bo‘lib o‘tadi.
    6. “Tutash muhitlar mexanikasining tanlangan boblari”, “Tutash muhitlar mexanikasining sonli usullari”, “Analitik mexanikaning tanlangan boblari” fanlaridan qo‘shimcha malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 24-25-noyabr, soat 09:00,  Muhandislik fizikasi instituti mexanika laboratoriyasi 2-xonada bo‘lib o‘tadi.
    7. 01.04.05 – Optika ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon.
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 16-noyabr, soat 10:00, Muhandislik fizikasi instituti 203-xonada bo‘lib o‘tadi.
    8. 02.00.02 – Analitik kimyo ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 25-noyabr, soat 11:00, Biokimyo instituti, 112-xonada bo‘lib o‘tadi.
    9. 02.00.04 – Fizik kimyo ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 21-noyabr, soat 14:00, Biokimyo instituti, kimyo binosi 215-xonada bo‘lib o‘tadi.
    10. 03.00.05 – Botanika ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 22-noyabr, soat 13:00, Biokimyo instituti 211-xonada bo‘lib o‘tadi.
    11. 03.00.06 – Zoologiya ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 21-noyabr, soat 14:00, Biokimyo instituti 206-xonada bo‘lib o‘tadi.
    12. 03.00.07 – O‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 16-noyabr, soat 15:00, Biokimyo instituti 213-xonada bo‘lib o‘tadi.
    13. 03.00.08 – Odam va hayvonlar fiziologiyasi ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 22-noyabr, soat 10:00, Vivariy 18-xonada bo‘lib o‘tadi.
    14. “Umumiy biologiya”, “Molekulyar biologiya”, “Ovqatlanish va hazm fiziologiyasi” va “Hayvonlarning zamonaviy tasnifi va felogenizi” fanlari bo‘yicha qo‘shimcha malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 23-24-noyabr, soat  10:00, Vivariy 18-xonada bo‘lib o‘tadi.
    15. “Hozirgi zamon ekologik muammolari” fani bo‘yicha qo‘shimcha malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 25-noyabr, soat  09:00, geografiya va ekologiya fakulteti 22-xonada bo‘lib o‘tadi.
    16. 07.00.01 - O‘zbekiston tarixi ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023 - yil 20-noyabr, soat 15:00, tarix fakulteti, 217-xonada bo‘lib o‘tadi.
    17. “Mutaxassislikning nazariy masalalari”, “Yangi va eng yangi davr tarixi va tarixshunosligi” hamda “O`zbekistonda millatlararo munosabatlar va tolerantlik” fanlaridan qo`shimcha malakaviy imtihon.  
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023 - yil 22-23-noyabr, soat 09:00-14:00, tarix fakulteti, 217-xonada bo‘lib o‘tadi.
    18. 09.00.02 - Ong, madaniyat va amaliyot shakllari ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish joyi va vaqti: 2023-yil 22-noyabr, soat 14:00, psixologiya va ijtimoiy-siyosiy fanlar fakulteti, 316-xonada bo‘lib o‘tadi.
    19. 09.00.03 - Falsafa tarixi ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish joyi va vaqti: 2023-yil 23-noyabr, soat 09:00, psixologiya va ijtimoiy-siyosiy fanlar fakulteti, 316-xonada bo‘lib o‘tadi.
    20. 09.00.04 - Ijtimoiy falsafa ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish joyi va vaqti: 2023-yil 24-noyabr, soat 10:00, psixologiya va ijtimoiy-siyosiy fanlar fakulteti, 316-xonada bo‘lib o‘tadi.
    21. 09.00.05 – Milliy g‘oya targ‘iboti texnologiyalari ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon.  
Imtihon o‘tkazish joyi va vaqti: 2023-yil 22-noyabr, soat 09:00, psixologiya va ijtimoiy-siyosiy fanlar fakulteti, 316-xonada bo‘lib o‘tadi.
    22. Zamonaviy falsafaning ontologik muammolari fani bo‘yicha qo‘shimcha malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish joyi va vaqti: 2023-yil 25-noyabr, soat 14:00, psixologiya va ijtimoiy-siyosiy fanlar fakulteti, 316-xonada bo‘lib o‘tadi.
    23. Fan falsafasi. Texnika falsafasi fani bo‘yicha qo‘shimcha malakaviy imtihon.  
Imtihon o‘tkazish joyi va vaqti: 2023-yil 24-noyabr, soat 14:00, psixologiya va ijtimoiy-siyosiy fanlar fakulteti, 316-xonada bo‘lib o‘tadi.
    24. 10.00.01-O‘zbek tili ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 22-noyabr, soat 10:00, filologiya fakulteti, 4-xonada bo‘lib o‘tadi.
    25. 10.00.02-O‘zbek adabiyoti ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 23-noyabr, soat 09:00, filologiya fakulteti, 2-xonada bo‘lib o‘tadi.
    26. 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 22-noyabr, soat 10:00, filologiya fakulteti, 7-xonada bo‘lib o‘tadi.
    27. 11.00.01 - Tabiiy geografiya ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon.  
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023 -yil 20-noyabr, soat 09:00, geografiya va ekologiya fakulteti, 24-xonada bo‘lib o‘tadi.
    28. 11.00.02 - Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022-yil 20-noyabr, soat 14:00, geografiya va ekologiya fakulteti, 24-xonada bo‘lib o‘tadi.
    29. 11.00.05 – Atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022 - yil 21-noyabr, soat 09:00, geografiya va ekologiya fakulteti, 24-xonada bo‘lib o‘tadi.
    30. “Umumiy yer bilimi” fanidan qo‘shimcha malakaviy imtihon 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 21 - noyabr, soat 14:00, geografiya va ekologiya fakulteti, 24-xonada bo‘lib o‘tadi.
    31. “Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya” fanidan qo‘shimcha malakaviy imtihon 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 22 - noyabr, soat 09:00, geografiya va ekologiya fakulteti, 24-xonada bo‘lib o‘tadi.
    32. “Iqlim o‘zgarishi va ekologik moslashuv” fanidan qo‘shimcha malakaviy imtihon.  
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 22 - noyabr, soat 14:00, geografiya va ekologiya fakulteti, 24-xonada bo‘lib o‘tadi.
    33. 13.00.01-Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi ixtisosligi bo’yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 21-noyabr, soat 09:00, pedagogika ta’limi fakulteti, 102-xona.
    34. 13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang’ich ta’lim) ixtisosligi bo’yicha malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 20-noyabr, soat 14:00, pedagogika ta’limi fakulteti, 102-xonada bo‘lib o‘tadi.
    35. 13.00.02-Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (geografiya) ixtisosligi bo’yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 25-noyabr, soat 09:00, geografiya va ekologiya fakulteti, 24-xonada bo‘lib o‘tadi.
    35. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat fanidan qo‘shimcha malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 22-noyabr, soat 09:00, pedagogika ta’limi fakulteti, 102-xonada bo‘lib o‘tadi.
    36. Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi fanidan qo‘shimcha malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 23-noyabr, soat 09:00, pedagogika ta’limi fakulteti, 102-xonada bo‘lib o‘tadi.
    37. Pedagogika nazariyasi va tarixi fanidan qo‘shimcha malakaviy imtihon. 
Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2023-yil 24-noyabr, soat 09:00, pedagogika ta’limi fakulteti, 102-xonada bo‘lib o‘tadi.