Самарқанд давлат университети

полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси мудири

Файзуллаев Нормурот Ибодуллаевич

+99890 503 14 47  fayzullayev_72@samdu.uz

    Техника фанлари бўйича фан доктори (DSc), профессор. 1994 йилдан бери Самарқанд давлат университетида фаолият юритади. 2020 йилдан бошлаб Самарқанд давлат университети полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси мудири.

    Нормурот Файзуллаев 2016 йилда “Метандан  олинган маҳсулотларнинг технологиясини ишлаб чиқиш” мавзусида техника фанлари бўйича фан доктори (DSc) илмий даражасига эга бўлган. Фаолияти давомида 5 дарслик, 12 ўқув қўлланма, 15 дан ортиқ ўқув-услубий қўлланма, 10 монография ва 2 патент, 350 дан зиёд илмий мақолалар муаллифи саналади. Шунингдек, SCOPUS базасига кирувчи журналларда 30 дан зиёд, бошқа халқаро журналларда 150 дан ортиқ мақолалари нашр этилган.

    2017-2018 йилларга мўлжалланган  ОТ-А12-46 - рақамли «Маҳаллий хом-ашёлар асосида метанни оксиконденсатлаш реакцияси учун катализаторлар яратиш, тадқиқ этиш ва жараённи мақбуллаштириш» мавзусидаги лойиҳа раҳбари.

    2021-2022 йилларга мўлжалланган №850/054 “Шўртангаз кимё мажмуасида ишлатиладиган катализаторлар таҳлили” мавзусидаги хўжалик шартномаси раҳбари.

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133021273&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133019825&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132997605&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132981448&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132978870&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132969763&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85124936719&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132401577&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117410868&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104280205&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084065106&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084143707&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084074956&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084063566&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85083104342&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084966442&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85083840859&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133021273&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133019825&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132997605&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132981448&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132978870&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132969763&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132401577&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85124936719&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85125058567&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117410868&origin=resultslist&sort=plf-f

 

Полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси  аъзолари

 

Тилляев Абиджон Джуракулович

tillyayev@samdu.uz

Кимё фанлари номзоди, доцент. 2020 йилдан бошлаб полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедрасида фаолият юритиб келмоқда. 1983 йилда “Хлороетилметакрилат ва унинг баъзи ҳосилалари полимерланиши хусусиятлари” мавзусидаги номзодлик диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилган.

Шу кунга қадар 100 дан ортиқ илмий ишлар, шу жумладан, 2 ўқув қўлланма, 2 услубий қолланма, 3  патент ва 40 дан зиёд мақолалар муаллифи ҳисобланади.

Мурадов Рустам Мурадович

muradov@samdu.uz

Кимё фанлари номзоди, полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси катта ўқитувчиси. 1978 йилдан Самарқанд давлат университети кимё факультетида фаолият юритади.

1990 йилда “Изучение фенольних соединений растений рода Сcутелларуя произрастаюших в Средней Азии” мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилган. Ҳозирги вақтга қадар 40 га яқин илмий мақолалари нашр этилган.

Иброҳим Эрол

erol@samdu.uz

Полимерлар кимёси фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), профессор. 2022 йилдан бери Самарқанд давлат университети полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедрасида ишлаб келмоқда.

Иброҳим Эрол, 2002 йилда "1,2,3,4-тетраҳидронафталин, 1,3,3-метакрилат мономерлари ва полимерлари бўлган Мезитил ҳалқалари трисубституе циклобутан кетоетил синтези ва характеристикаси" мавзуси бўйича кимё фанлари доктори (DSc) илмий даражасига эга бўлган.

Иброҳим Эролнинг 84 та илмий тадқиқот мақолалари Web of Science базасига кирувчи журналларда эълон қилинган. Ҳ-индекс қиймати 18. Scopus базаси нашрларида 80 дан ортиқ мақолалари чоп этилган. Миллий ва халқаро симпозиум ва конференцияларда 30 дан ортиқ мақолалари билан иштирок этган.

Иброҳим Эрол ҳозиргача 24 тадқиқот лойиҳасини амалга оширган. 14 дарслик ва ўқув қўлланмалар муаллифи.  

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85135961930&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85139238330&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117053810&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132188469&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85123798733&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85125421893&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85139208351&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85134168607&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133292173&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85126867717&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85126199575&origin=resultslist&sort=plf-f

Турсунова Наргиза Самаритдиновна

t-nargiza-2019@samdu.uz

Техника фанлари номзоди, 2018 йилдан бошлаб Самарқанд давлат университетида фаолият юритиб келмоқда. 2021 йилда “Маҳаллий хомашёлардан олинган катализатор иштирокида метанни оксиконденсатлаш жараёнининг илмий-технологик асосларини ишлаб чиқиш” мавзусида номзодлик диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилган.

Шу кунга қадар 30 дан ортиқ илмий ишлар, шу жумладан, 1 ўқув қўлланма, 2 ўқув услубий қўлланма, 10 дан зиёд мақолалар муаллифи ҳисобланади. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32739259

https://shorturl.at/fBDKN

https://shorturl.at/vxSY9

https://elibrary.ru/item.asp?id=43275994

https://shorturl.at/qvzO5

https://shorturl.at/euxyS

https://shorturl.at/mEHR1

 

Яхшиликова Лола Журабаевна

yaxshilikova@samdu.uz

Кимё фанлари номзоди. 2022 йилдан бошлаб Самарқанд давлат университети полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедрасида фаолият юритиб келмоқда. 2022 йилда “Синтез новых производных тетрагидропиримидин-2(1Н)-она, диарилметана и дибензоксантена с метил-, этилсульфонатным фрагментом” мавзусида номзодлик диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилган.

Шу кунга қадар 10 дан ортиқ илмий ишлар, шу жумладан, 6 мақола, 5 тезис муаллифи ҳисобланади.

Шукуров Баҳриддин Шодиқулович

shukurovbsh@samdu.uz

Самарқанд давлат университети полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси ассистенти. 2020 йилдан бошлаб полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедрасида фаолият юритиб келмоқда. “Метанни каталитик дегидроароматлаш реакцияси учун катализатор технологиясини ишлаб чиқариш” мавзусида диссертацияси устида тадқиқот ишларини олиб бормоқда.

Баҳриддин Шукуров муаллифлигида жами 40 дан зиёд илмий ишлар нашр этилган.

 

https://urlis.net/v92pbyfa

https://urlis.net/cv513ijy

https://urlis.net/q6ypeqrz

https://urlis.net/zi34s5hq

https://urlis.net/x5z3hwa4

 

Полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси тарихидан

Полимерлар кимёси ва кимйовий технология кафедраси 2020 йилда ташкил этилган. Ҳозирги пайтда кафедрада 14 нафар профессор-ўқитувчилар фаолият юритмоқда. Шулардан, 2 нафар академик, 4 нафар профессор, 4 нафар кимё фанлари номзоди, доцентлар, 1 нафар ассистент (PhD) ва 3 нафар ассистант фаолият юритади. Ўтган қисқа муддат ичида кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан таълим ва илмий соҳаларда салмоқли натижаларга эришилди. Хусусан, полимерлар кафедраси ва кимёвий технология кафедраси мудири, т.ф.д., профессор Н. Файзуллаев томонидан устоз-шогирд анъанаси асосида магистрлар, илмий-тадқиқотчилар ва докторантлар билан биргаликда юқори импакт факторли Scopus рўйхатига кирувчи журналлариа 10 дан ортиқ илмий мақолалар қабул қилинган.  

Бундан ташқари, профессор Н.Файзуллаев ва бошқалар ҳаммуалифлигида бир қатор дарсликлар, ўқув-қўлланмалар ва моногафиялар нашрга чиқарилган. Профессор Н. Файзуллаев раҳбарлиги остида 6 нафар илмий-тадқиқотчилар фалсафа фанлари доктори (PhD) диссертацияларини муваффақиятли ҳимоя қилишди. Жорий йилнинг якунига қадар ҳам талай режалар амалга ошириш кўзда тутилган. Шу жумладан, кафедранинг яна 3 нафар профессор-ўқитувчиси техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ҳимояси режалаштирилган. Шу орқали кафедранинг илмий салоҳияти 78 % га кўтарилади. 

Келгусида ҳам таълим ва илмий соҳада юқори натижаларга эришиш мақсад қилинган. Бу учун кафедрада илмий салоҳият етарли ҳисобланади. Шунингдек,  кафедранинг бош илмий тадқиқот мавзусидан келиб чиқиб, тегишли хорижий олий ўқув юртлари билан шартномалар имзоланган. Бир қатор халқаро ОТМларнинг профессор ўқитувчилар томонидан талабаларга сифатли таълим бериб келинмоқда. Кафедра талабаларни иш билан таъминлаш бўйича кимёвий ишлаб чиқариш корхоналари билан шартномалар имзолаган.

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари

Бакалавр

 • Умумий кимёвий технология
 • Кимёвий тенология
 • Полимерлар кимёси ва технологияси
 • Наноматериллар технологияси
 • Кимёвий инжиниринг жараёнлари ва қурилмалари
 • Ноорганик моддалар кимёвий технологияси
 • Ноорганик моддалар ишлаб чиқаришнинг жараёнлари ва лойиҳалаш
 • Каталитик жараёнларни моделлаштириш ва мақбуллаштириш
 • Кимёвий технология асослари
 • Озиқ-овқат технологияси
 • Полимерлар технологияси ва уларни қайта ишлаш
 • Металлар ва қотишмалар кимёси

Кафедра ҳаётидан фотолавҳалар