Samarqand davlat universiteti

polimerlar kimyosi va kimyoviy texnologiya kafedrasi mudiri

Fayzullayev Normurot Ibodullayevich

+99890 503 14 47  fayzullayev_72@samdu.uz

    Texnika fanlari bo’yicha fan doktori (DSc), professor. 1994-yildan beri Samarqand davlat universitetida faoliyat yuritadi. 2020-yildan boshlab Samarqand davlat universiteti polimerlar kimyosi va kimyoviy texnologiya kafedrasi mudiri.

    Normurot Fayzullayev 2016-yilda “Metandan  olingan mahsulotlarning texnologiyasini ishlab chiqish” mavzusida texnika fanlari bo’yicha fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga ega bo’lgan. Faoliyati davomida 5 darslik, 12 o’quv qo’llanma, 15 dan ortiq o’quv-uslubiy qo’llanma, 10 monografiya va 2 patent, 350 dan ziyod ilmiy maqolalar muallifi sanaladi. Shuningdek, SCOPUS bazasiga kiruvchi jurnallarda 30 dan ziyod, boshqa xalqaro jurnallarda 150 dan ortiq maqolalari nashr etilgan.

    2017-2018 yillarga mo’ljallangan  OT-A12-46 - raqamli «Mahalliy xom-ashyolar asosida metanni oksikondensatlash reaksiyasi uchun katalizatorlar yaratish, tadqiq etish va jarayonni maqbullashtirish» mavzusidagi loyiha rahbari.

    2021-2022 yillarga mo’ljallangan №850/054 “Sho’rtangaz kimyo majmuasida ishlatiladigan katalizatorlar tahlili” mavzusidagi xo’jalik shartnomasi rahbari.

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133021273&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133019825&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132997605&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132981448&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132978870&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132969763&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85124936719&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132401577&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117410868&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104280205&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084065106&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084143707&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084074956&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084063566&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85083104342&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084966442&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85083840859&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133021273&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133019825&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132997605&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132981448&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132978870&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132969763&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132401577&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85124936719&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85125058567&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117410868&origin=resultslist&sort=plf-f

 

Polimerlar kimyosi va kimyoviy texnologiya kafedrasi  a’zolari

Tillyayev Abidjon Djurakulovich

tillyayev@samdu.uz

Kimyo fanlari nomzodi, dotsent.2020-yildan boshlab polimerlar kimyosi va kimyoviy texnologiya kafedrasida faoliyat yuritib kelmoqda. 1983-yilda “Xloroetilmetakrilat va uning ba’zi hosilalari polimerlanishi xususiyatlari” mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan.

Shu kunga qadar 100 dan ortiq ilmiy ishlar, shu jumladan, 2 o’quv qo’llanma, 2 uslubiy qollanma, 3 patent va 40 dan ziyod maqolalar muallifi hisoblanadi.

 

Muradov Rustam Muradovich

muradov@samdu.uz

Kimyo fanlari nomzodi, polimerlar kimyosi va kimyoviy texnologiya kafedrasi katta o’qituvchisi. 1978-yildan Samarqand davlat universiteti kimyo fakultetida faoliyat yuritadi.

1990-yilda “Изучение фенольних соединений растений рода Scutellaruya произрастаюших в Средней Азии” mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Hozirgi vaqtga qadar 40 ga yaqin ilmiy maqolalari nashr etilgan.

Ibrohim Erol

erol@samdu.uz

Polimerlar kimyosi fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor. 2022-yildan beri Samarqand davlat universiteti polimerlar kimyosi va kimyoviy texnologiya kafedrasida ishlab kelmoqda.

Ibrohim Erol 2002-yilda "1,2,3,4-tetrahidronaftalin, 1,3,3-metakrilat monomerlari va polimerlari bo'lgan Mezitil halqalari trisubstitue siklobutan ketoetil sintezi va xarakteristikasi" mavzusi bo‘yicha kimyo fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga ega bo‘lgan.

Ibrohim Erolning 84 ilmiy tadqiqot maqolalari Web of Science bazasiga kiruvchi jurnallarda e’lon qilingan. H-indeks qiymati 18. Scopus bazasi nashrlarida 80 dan ortiq maqolalari chop etilgan. Milliy va xalqaro simpozium va konferensiyalarda 30 dan ortiq maqolalari bilan ishtirok etgan.

Ibrohim Erol hozirgacha 24 tadqiqot loyihasini amalga oshirgan. 14 darslik va o‘quv qo‘llanmalar muallifi.

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85135961930&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85139238330&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117053810&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132188469&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85123798733&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85125421893&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85139208351&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85134168607&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133292173&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85126867717&origin=resultslist&sort=plf-f

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85126199575&origin=resultslist&sort=plf-f

Tursunova Nargiza Samaritdinovna

t-nargiza-2019@samdu.uz

Texnika fanlari nomzodi, 2018-yildan boshlab Samarqand davlat universitetida faoliyat yuritib kelmoqda. 2021-yilda “Mahalliy xomashyolardan olingan katalizator ishtirokida metanni oksikondensatlash jarayonining ilmiy-texnologik asoslarini ishlab chiqish” mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan.

Shu kunga qadar 30 dan ortiq ilmiy ishlar, shu jumladan, 1 o‘quv qo‘llanma, 2 o‘quv uslubiy qo‘llanma, 10 dan ziyod maqolalar muallifi hisoblanadi.

https://elibrary.ru/item.asp?id=32739259

https://shorturl.at/fBDKN

https://shorturl.at/vxSY9

https://elibrary.ru/item.asp?id=43275994

https://shorturl.at/qvzO5

https://shorturl.at/euxyS

https://shorturl.at/mEHR1

Yaxshilikova Lola Jurabayevna

yaxshilikova@samdu.uz

Kimyo fanlari nomzodi. 2022-yildan boshlab Samarqand davlat universiteti polimerlar kimyosi va kimyoviy texnologiya kafedrasida faoliyat yuritib kelmoqda. 2022-yilda “Синтез новых производных тетрагидропиримидин-2(1Н)-она, диарилметана и дибензоксантена с метил-, этилсульфонатным фрагментом” mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan. Shu kunga qadar 10 dan ortiq ilmiy ishlar, shu jumladan, 6 maqola, 5 tezis muallifi hisoblanadi.

Shukurov Bahriddin Shodiqulovich

shukurovbsh@samdu.uz

Samarqand davlat universiteti polimerlar kimyosi va kimyoviy texnologiya kafedrasi assistenti. 2020-yildan boshlab polimerlar kimyosi va kimyoviy texnologiya kafedrasida faoliyat yuritib kelmoqda. “Metanni katalitik degidroaromatlash reaksiyasi uchun katalizator texnologiyasini ishlab chiqarish” mavzusida dissertatsiyasi ustida tadqiqot ishlarini olib bormoqda.

Bahriddin Shukurov muallifligida jami 40 dan ziyod ilmiy ishlar nashr etilgan.

https://urlis.net/v92pbyfa

https://urlis.net/cv513ijy

https://urlis.net/q6ypeqrz

https://urlis.net/zi34s5hq

https://urlis.net/x5z3hwa4

Polimerlar kimyosi va kimyoviy texnologiya kafedrasi tarixidan

Polimerlar kimyosi va kimyoviy texnologiya kafedrasi 2020-yilda tashkil etilgan. Hozirgi paytda kafedrada 14 nafar professor-oʼqituvchilar faoliyat yuritmoqda. Shulardan, 2 nafar akademik, 4 nafar professor, 4 nafar kimyo fanlari nomzodi, dotsentlar, 1 nafar assistent (PhD) va 3 nafar assistant faoliyat yuritadi. Oʼtgan qisqa muddat ichida kafedra professor-oʼqituvchilari tomonidan taʼlim va ilmiy sohalarda salmoqli natijalarga erishildi. Xususan, polimerlar kafedrasi va kimyoviy texnologiya kafedrasi mudiri, t.f.d., professor N.I. Fayzullaev tomonidan ustoz-shogird anʼanasi asosida magistrlar, ilmiy-tadqiqotchilar va doktorantlar bilan birgalikda yuqori impakt faktorli Scopus roʼyxatiga kiruvchi jurnallarga 10 dan ortiq ilmiy maqolalar qabul qilingan.

Bundan tashqari, professor N.Fayzullaev va boshqalar hammualifligida bir qator darsliklar, oʼquv-qoʼllanmalar va monogafiyalar nashrga chiqarilgan. Professor N.Fayzullaev rahbarligi ostida 6 nafar ilmiy-tadqiqotchilar falsafa fanlari doktori (PhD) dissertatsiyalarini muvaffaqiyatli himoya qilishdi. Joriy yilning yakuniga qadar ham talay rejalar amalga oshirish koʼzda tutilgan. Shu jumladan, kafedraning yana 3 nafar professor-oʼqituvchisi texnika fanlari boʼyicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya himoyasi rejalashtirilgan. Shu orqali kafedraning ilmiy salohiyati 78 % ga koʼtariladi.

Kelgusida ham taʼlim va ilmiy sohada yuqori natijalarga erishish maqsad qilingan. Bu uchun kafedrada ilmiy salohiyat yetarli hisoblanadi. Shuningdek,  kafedraning bosh ilmiy tadqiqot mavzusidan kelib chiqib, tegishli xorijiy oliy oʼquv yurtlari bilan shartnomalar imzolangan. Bir qator xalqaro OTMlarning professor oʼqituvchilar tomonidan talabalarga sifatli taʼlim berib kelinmoqda. Kafedra talabalarni ish bilan taʼminlash boʼyicha kimyoviy ishlab chiqarish korxonalari bilan shartnomalar imzolagan.

Kafedrada o‘qitiladigan fan o`quv dasturlari

Bakalavr

 • Umumiy kimyoviy texnologiya
 • Kimyoviy tenologiya
 • Polimerlar kimyosi va texnologiyasi
 • Nanomaterillar texnologiyasi
 • Kimyoviy injiniring jarayonlari va qurilmalari
 • Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi
 • Noorganik moddalar ishlab chiqarishning jarayonlari va loyihalash
 • Katalitik jarayonlarni modellashtirish va maqbullashtirish
 • Kimyoviy texnologiya asoslari
 • Oziq-ovqat texnologiyasi
 • Polimerlar texnologiyasi va ularni qayta ishlash
 • Metallar va qotishmalar kimyosi

Kafedra hayotidan fotolavhalar