Самарқанд давлат университети дифференциал тенгламалар

кафедраси мудири Ҳасанов Акназар Бекдурдиевич

 +998 97 405 57 97  ahasanov2002@mail.ru

    Акназар Ҳасанов физика-математика фанлари доктори, профессор. Акназар Ҳасановнинг Scopus, Web of science халқаро базаларга кирувчи илмий журналларда 39 ва республика илмий журналларда жами 40 га яқин мақолалари эълон қилинган. Шунингдек 3 монография, 1 дарслик ва 1 ўқув қўлланма муаллифи. Унинг асосий илмий йўналиши “Дифференциал операторлар спектрал назариясининг тескари масалалари ва уларнинг ночизиқли эволюцион тенгламаларга тадбиқлари”га қаратилган. Акназар Ҳасановнинг Scopus базасидаги ҳ-индекси 7.

    Scopus ва Web of science базаларидаги илмий мақолаларининг электрон манзиллари:

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85144146206&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85144130044&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85135445238&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85128929860&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85130806044&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85143537094&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85143071945&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85112314229&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85102361571&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85123991752&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85121448478&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85085769222&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097366441&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85065757554&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85078521524&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85044162666&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85023622645&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84942154608&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84922821314&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-77956438349&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-62549118716&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-34547459036&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-34249741490&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-33744820342&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-21244493957&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-10144263301&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-5044222646&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-5644283557&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-0036405699&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-0036013482&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-0035540418&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-33748663498&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-34249766425&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-34249841729&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-34249841729&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-34249835622&origin=resultslist&sort=plf-f

 

                                                                                   Дифференциал тенгламалар кафедраси аъзолари

 

 

Турсунов Фарҳод Рузиқулович

farhod.tursunov.76@mail.ru

Физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент. “Биринчи тартибли эллиптик типдаги тенгламалар системаси учун Коши масаласи ечимининг регуляризацияси” мавзусида физика-математика фанлари бўйича фалсафа докторлик диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилди. Унинг асосий илмий йўналиши математик физиканинг коррект ва нокоррект масалалари, эллиптик типли тенгламалар ва системалар учун Коши масаласи,  нокоррект масалаларни ечишда регуляризация қуришдан иборат.

Фарҳод Турсунов фаолияти давомида Scopus ва Web of science базаларида индексланган илмий журналларда 3 мақола эълон қилган. Шунингдек, республикамизнинг ОАК  томонидан эътироф этилган маҳаллий илмий журналларда 10 мақола эълон қилган. 70 дан ортиқ халқаро ҳамда маҳаллий конференция ва симпозиумларда мақола тезислари билан иштирок этган.

Scopus ва Web of science базаларидаги илмий мақолаларнинг электрон манзиллари:
https://www.mathnet.ru/rus/ufa/v11/i4/p92
https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=ufa&paperid=493&option_lang=rus
https://www.mathnet.ru/rus/ivm9648
https://www.mathnet.ru/rus/ivm/y2021/i2/p56
https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=ivm&paperid=9648&option_lang=rus
http://www.t-science.org/arxivDOI/2019/09-77/09-77-19.html

Толиб Ишанкулов 

tolibi@mail.ru

Физика-математика фанлари доктори, профессор. Дифференциал тенгламалар ва математик физика ихтисослиги бўйича «Устойчивость  и  регуляризация  задачи  аналитического продолжения  функций  многих  переменны» мавзусида номзодлик диссертациясини ёқлаб, физика-математика фанлари номзоди илмий даражасини олган.  Дифференциал тенгламалар ва математик физика ихтисослиги бўйича «Аналитическое  продолжение  функций  многих  переменных  и  решений  эллиптических  систем» мавзусида докторлик диссертациясини ҳимоя қилган.

Scopus ва Web of science базаларидаги илмий мақолаларнинг электрон манзиллари:

https://search.rsl.ru/ru/record/01001197256
https://www.yumpu.com/xx/document/view/22884206/pdf-file/7
https://search.rsl.ru/ru/record/01001078417
https://search.rsl.ru/ru/record/01001078417
https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=smj&paperid=6852&option.
https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=smj&paperid=3179&option
https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=smj&paperid=345&wshow=paper&option
https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=mzm&paperid=1388
https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=ivm&paperid=619&option
https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=smj&paperid=1609&option
https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=ivm&paperid=9701&option
https://sciencejournals.ru/view-article/?j=deqrus&y=2021&v=57&n=9&a=DeqRus

 

 

Маликов Зиядулло

ziyadullo@internet.ru

Физика – математика фанлари номзоди, доцент. “Кўп ўлчовли Коши-Риман системаси учун Коши масаласи” мавзусидаги “01.01.02- дифференциал тенгламалар ва математик физика” ихтисослиги бўйича номзодлик диссертациясини ҳимоя қилган. 2022 йилда “Математик физика тенгламалари” фанидан тожик тилида ўқув қўлланма чоп этди. Зиядулло Маликов Гелмголс тенгламаси билан факторизацияланувчи тенгламалар системаси учун Коши масаласи мавзусида изланишлар олиб бориб, 50 дан ортиқ мақола ва тезислар чоп этган. 

 

 

Яҳё Мухтаров 

ya-muxtarov@rambler.ru

Яҳё Мухтаров физика-математика фанлари номзоди, доцент. «Применение инноров к качественному исследованию некоторых классов двумерных динамических систем» мавзуси бўйича номзодлик диссертациясини ҳимоя қилган.

Яҳё Мухтаров диффереренциал тенгламалар соҳаси  бўйиҳа  кўп йиллик  тажрибага эга. 60 дан ортиқ илмий ишлар, 3 дарслик ва  9 ўқув қўлланмалар  муаллифи.

 

 

Абдуллаев Абдусалом Сохибович

abdusalomabdullayev@samdu.uz

Физика-математика фанлари номзоди, доцент. 1988 йилда номзодлик диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилган. Самарқанд давлат университети дифференциал тенгламалар кафедрасида 1990 йилдан бери фаолият юритиб келади.

Абдусалом Абдуллаев фаолияти давомида нуфузли халқаро ва республика нашрларида 35 дан ортиқ илмий мақолалар чоп эттирган.

Шодиев Дилшод Сирожидинович

dilshod.shodiyev.76@mail.ru

 Самарқанд давлат университети дифференциал тенгламалар кафедраси катта ўқитувчиси. “Чегараланган ва чегараланмаган соҳаларда берилган эллиптик типдаги тенгламалар учун қўйилган нокоррект масалаларни ечиш” мавзусида илмий тадқиқот ишларини олиб бормоқда. Унинг асосий илмий йўналиши математик физиканинг коррект ва нокоррект масалалари эллиптик типли тенгламалар ва системалар учун Коши масаласи,  нокоррект масалаларни ечишда регуляризация қуришдан иборат.

Дилшод Шодиев илмий фаолияти давомида нуфузли илмий нашрларда мақолалар эълон қилиб келмоқда. Жумладан бугунга қадар  Scopus ва Web of science базаларида индексланган илмий журналларда 1 мақоласи эълон қилинган. Шунингдек, Республикамизнинг ОАК  эътироф этилган маҳаллий илмий журналларда 5 мақолалар эълон қилган. 60 дан ортиқ халқаро ҳамда маҳаллий конференция ва симпозиумларда мақола тезислари билан иштирок этган.

Scopus ва Web of science базаларидаги илмий мақолаларнинг электрон манзиллари:

https://doi.org/10.17516/1997-1397-2022-15-2-201-215

 

 

 

Очилов Зарифжон Ҳусанович

ochilovzarif@samdu.uz

Физика-математика фанлари номзоди, доцент. “Текисликда интеграл геометрия масалалари ва симметрик соҳалар учун Даламбер акслантиришлари” мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилган. Ҳозирда “Махсус кўринишдаги вазн функцияли Волтер типидаги интеграл геометрия масалалари” мавзусида докторлик диссертацияси бўйича илмий тадқиқот ишларини олиб бормоқда. Олим фаолияти давомида мамлакатимиз ва хорижда 100 дан ортиқ илмий мақолалар нашр эттирган. 10 дан ортиқ ўқув ва услубий қўлланмалар муаллифи. 5 дастурий ишланма учун муаллифлик гувоҳномасига эга.

Муминов Улуғбек Бобомуродович

umuminov153@gmail.com

Физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), катта оʻқитувчи. “Юкланган ҳадли ночизиқли дефокусланган Шредингер тенгламасини чексиз зонали даврий функциялар синфида интеграллаш” мавзусида физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилган. Асосий илмий йўналиши “Дифференциал операторлар спектрал назариясининг  ночизиқли эволюцион тенгламаларга тадбиқлари” мавзусига қаратилган.                

Улуғбек Муминов фаолияти давомида 1 ўқув-услубий қўлланма нашр эттирган.  Унинг Scopus ва Web of science халқаро базаларга кирувчи илмий нашрларда 2 , шунингдек, республика илмий журналларида 10 га яқин мақолалари эълон қилинган. Халқаро ҳамда республика илмий-амалий конференцияларида 10 дан ортиқ тезислари билан иштирок этган.

Scopus ва Web of science базаларидаги илмий мақолаларнинг электрон манзиллари:

http://old.math.nsc.ru/mattrudy/archive/files/AT251/AT251A5.pdf
https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=sjim&paperid=1176&option_lang=rus

 

 

Бурханов Шавкатжон Музаффарович

Shavkatjon00626@mail.ru

Самарқанд давлат университети дифференциал тенгламалар кафедраси ассистенти. “Носимметрик соҳалар учун гиперболик акслантиришлар. Даламбер акслантиришлар” мавзусида тадқиқот олиб боради.

Фаолияти давомида халқаро ва республика миқёсидаги илмий нашрларда 1 мақола ва илмий-амалий конференцияларда 10 дан ортиқ тезислар эълон қилган. 

 

 

Боймуродов Достонбек Шуҳрат ўғли

dboymurodov@mail.ru

Самарқанд давлат университети дифференциал тенгламалар кафедраси ассистенти. 2020 йилдан буён Самарқанд давлат университети дифференциал тенгламалар кафедрасида фаолият юриб келмоқда.

 

 

Дифференциал тенгламалар кафедраси ҳақида

Дифференциал тенгламалар ва геометрия кафедраси 1961 йил ташкил топди. Кафедра 1971 йилидан бошлаб дифференциал тенгламалар ва геометрия кафедраларига ажратилди. 1994 йили дифференциал тенгламалар ва математик физика кафедраларини бирлаштириш натижасида дифференциал ва математик физика тенгламалари кафедраси ташкил этилди. 2010 йилда дифференциал ва математик физика тенгламалари кафедраси ҳамда олий математика ва инновацион технологиялар кафедралари бирлаштирилиб дифференциал тенгламалари кафедраси номи билан фаолиятини давом эттириб келмоқда. Кафедра мудирлари: проф. Х.Нарзуллаев (1961-1971 йиллар),  проф. Ш. Шарипов (1972-1994 йиллар),  проф. Ш. Ярмухаммедов (1994-1997 йиллар), проф. А.Ҳайдаров  (1997-2010 йиллар). проф. А. Бегматов (2010-2014 йиллар), доц. З. Очилов (2014-2016 йиллар), доц. З. Маликов (2016-2017 йиллар), проф А.Ҳасанов 2017 йилдан бошлаб кафедра мудири бўлиб ишламоқда. Турли йилларда кафедра аналитик геометрия, оддий дифференциал тенгламалар, дифференциал геометрия, математик физика тенгламалари, ҳисоблаш усуллари, олий математика ва бошқа умумий курсларни ўқитишни ташкил этиб келди.

Ҳозирги кунда математика, математика ва информатика, математик инжиниринг, механика ва математик моделлаштириш, амалий математика, физика таълим йўналишларининг иккинчи курс талабалари учун оддий дифференциал тенгламалар,дифференциал тенгламалар учинчи курс учун математик физика тенгламалари, тўртинчи курс талабалари учун чегаравий масалаларни ечишнинг замонавий усулларифанларидан йиллик умумий курсларни ўқитишни таъминлайди. 60710100-Кимёвий технология, 60530100- кимё (турлари бўйича), 60710400- экология ва атроф-муҳит, 60530400- география, 60530500- геология,60310100- иқтисодиёт, 60540100- филология ва тилларни ўқитиш (рус) таълим йўналишлари 1 курс талабаларига математика фанидан йиллик умумий курсларни ўқитишни таъминлайди.

Кафедра қошида 70540101 Математика (Йўналишлар бўйича: Дифференциал тенгламалар) – мутахассислиги бўйича магистратура, 01.01.02 – дифференциал тенгламалар ва математик физика ихтисослиги бўйича таянч докторантура ҳамда докторантура мавжуд.

Кафедрада ҳозирги кунда юқори малакали 4  профессор, 5 доцент, 2 нафар катта ўқитувчи ва 3 нафар ассистент фаолият юритади.

Кафедрада илмий кадрлар тайёрлашга алоҳида эътибор берилмоқда. Унинг қошида 40 дан ортиқ физика – математика фанлари номзодлари, 6 та фан доктори тайёрланган.

Кафедра аъзолари томонидан операторлар назарияси, интеграл тенгламалар, интегро-дифференциал тенгламалар, оддий дифференциал тенгламалар назарияси, математик физиканинг нокоррект ҳамда ноклассик масалалари мавзуларида илмий изланишлар олиб борилмоқда.

Кафедранинг кўп йиллардан бери хорижий давлатлардаги нуфузли ўқув маркази билан илмий алоқаси яхши йўлга қўйилган. Яъни Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казан, Уфа университетлари ва илмий текшириш институтлари билан алоқаси тобора яхшиланмоқда. Кейинги вақтларда АҚШ, Канада ОТМ лари билан алоқа ўрнатилди.

Кафедранинг Ўз ФА илмий марказлари билан узвий алоқалари мавжуддир. ЎзМУ Дифференциал ва математик физика тенгламалари кафедраси аъзолари билан ҳамкорликда илмий изланишлар олиб бормоқда.

Кафедрада қўлга киритилган янги натижалар Ўз ФА, Романовский номидагиматематика институти ва унинг минтақавий бўлинмалари олимлари муҳокамасидан узлуксиз равишда ўтмоқда. Бундан ташқари, нуфузли илмий журналларда мақолалар чоп эттирилмоқда. Масалан, Россиянинг «Уфимский математический журнал», «Известия вузов», «Дифференциальные уравнения», «Фундаментальная и прикладная математика», «Математические труди», «Theoretical and Math.Phys»,  “Ukrainian Mathematical Journal”, “Sib. jurn. industr.», “Алгебра и анализ”,   «Inverse and Ill-posed problems», «Сибирский математический журнал», «Известия РАН», «Узбекский математический журнал», «ДАН Уз» ва бошқа журналларда чоп эттирилиб борилмоқда.

Кафедра олимлари 500 дан ортиқ илмий ишлар: 5 та дарслик, 4 монография, 10 та ўқув қўлланма чоп эттирган, 30 дан ортиқ ўқув-услубий мажмуа яратган.

Кўп йиллардан бери кафедра қошида дифференциал тенгламалар ҳамда математик физика тенгламалари махсус курслари фаолият кўрсатиб келмоқда.

Бу курсларда дифференциал операторларнинг спектрал назариясининг тескари масалалари, интеграл тенгламалар, математик физиканинг классик тенгламалари учун аралаш масалалар, потенсиаллар назарияси, математик физика тенгламалари, оддий дифференциал тенгламалар, дифференциал операторлар спектрал назариясининг тескари масалалари, сифат назариясининг муаммолари ва асимптотик усуллари, уларнинг қўлланилиши чуқур ўргатилади.

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари

Бакалавриат

 • Математика
 • Иқтисодчилар учун математика
 • Математик практикум
 • Олий математика
 • Дифференциал тенгламалар
 • Оддий Дифференциал тенгламалар
 • Математик физика тенгламалари
 • Мактабда математик фанларни ўқитиш
 • Танлов фан: Чегаравий масалалар ечишнинг замонавий усуллари
 • Танлов фан: Оддий Дифференциал тенгламаларнинг  танланган боблари
 • Танлов фан: Нокоррект масалаларга кириш (Интеграл геометрия)

Магистратура

 • Чизиқли ва ночизиқли интеграл  тенгламалар 
 • Интеграл тенгламалар ва ПДО 
 • Турғунлик назарияси ва асимптотик усуллар
 • Дифференциал операторлар спектрал назариясининг тескари масалалари
 • Эллиптик тенгламалар  ва тақсимотлар назарияси
 • Хусусий хосилали ноклассик дифференциал тенгламалар
 • Математик физика ва анализнинг замонавий усуллари ва нокоррект масалалари
 • Интеграл геометрия масалалари ва гиперболик акслантиришлар 

Кафедра ҳаётидан фотолавҳалар