Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

PhD.03/30.12.2019.K.02.05

Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси  
КУЧКАРОВ ОТАБЕК АРТИКОВИЧ ПОЛИАНИЛИН ВА МЕТАЛЛ ОКСИДЛАРИ АСОСИДА АММИАК ВА АМИНЛАРНИ ХОНА ҲАРОРАТИДА АНИҚЛОВЧИ СЕНСОРЛАР ЯРАТИШ 02.00.02 - Аналитик кимё 30.12.2019 Кўчириб олиш
Хасанова Хуршида Наимовна Умумий ўрта таълим мактабларида органик кимё фанини ўқитишда инновацион усуллардан фойдаланиш 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (кимё) 25.12.2019 Кўчириб олиш
Аҳадов Маъмуржон Шарипович Кимё таълимида модулли тизимни ва электрон дарслик яратиш методикасини такомиллаштириш 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (кимё) 28.11.2020 Кўчириб олиш
Турсунова Гулноза Хамзаевна Полимер гелларнинг сувли эритмаларда бўкиш жараёнининг физик-кимёвий асослари 02.00.04 – Физик кимё 06.10.2020 Кўчириб олиш
Эшкараев Садридин Чориевич Сурхондарё вилояти тупроқлари таркибидаги цезий-137 ва стронций-90 радионуклидларини бета ва гамма нурланишлар асосида аниқлашнинг радиометрик-спектрометрик усулини ишлаб чиқиш 02.00.02–Аналитик кимё 30.07.2020 Кўчириб олиш
Осербаева Альфия Курбанбаевна Тузли ва водородсульфидли эритмаларда углеродли пўлатларни коррозияланишини аминлар билан ингибирлашнинг физик-кимёвий қонуниятлари 02.00.04 – Физик кимё 09.06.2020 Кўчириб олиш
Тиллаев Холмамат Рахмонович Сурхондарё сувлари таркибидаги баъзи оғир ва заҳарли металлар ионларини аниқлашнинг спектрофотометрик ва сорбцион-фотометрик усулларини ишлаб чиқиш 02.00.02–Аналитик кимё 02.03.2020 Кўчириб олиш
Бегматов Ризамат Хушвақтович Яримўтказгичли сенсорлар учун газсезгир органо-ноорганик материалларнинг темплат синтези 02.00.02–Аналитик кимё 03.03.2020 Кўчириб олиш
Мухамадиев Абдуқодир Нуралиевич Мувозанатдаги фаза хроматографиясининг физик-кимёвий асослари 02.00.04 – Физик кимё 18.02.2020 Кўчириб олиш
Эшқобилова Мавжуда Эргашбоевна Метаннинг мониторинги учун кимёвий сенсорлар яратиш 02.00.02 – Аналитик кимё 30.07.2019 Кўчириб олиш
Жўраев Илҳом Икромович Кумуш ва мис ионларини иммобилланган органик реагентлар билан аниқлаш усулларини ишлаб чиқиш 02.00.02 -Аналитик кимё 09.02.2019 Кўчириб олиш
Мурадова Дилафруз Кадировна Юқори нитрилларнинг каталитик синтези 02.00.04 -Физик кимё 29.12.2018 Кўчириб олиш
Фазлиева Нигина Тожиқуловна Электролит системалар хроматографиясининг физик-кимёвий асослари 02.00.04 -Физик кимё 24.11.2018 Кўчириб олиш