Ф.И.Ш. Диссертация мавзуси Ихтисослик Ҳимоя санаси  
Эгамқулов Ҳусниддин Эркабоевич Сирдарё вилоятининг нозоекологик вазияти ва аҳоли саломатлигини ҳудудий хусусиятлари (Боёвут тумани мисолида) 11.00.02-Иқтисодий ва ижтимоий география 09.02.2024 Кўчириб олиш
Хидиров Муҳиддин Шермаматович Қашқадарё вилояти хизмат кўрсатиш тармоқларида аҳоли бандлигининг ҳудудий хусусиятлари 11.00.02-Иқтисодий ва ижтимоий география  09.02.2024 Кўчириб олиш
Фозилов Азамат Собирович Оҳангарон ҳавзаси ер ости сув ресурсларига Олмалиқ кон-металлургия комбинатининг таъсирини баҳолаш 11.00.05–Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ихтисослигида 15.12.2023 Кўчириб олиш
ҒОПИРОВ МАХМУДЖОН ОДИЛЖАНОВИЧ АСАКА АВТОМОБИЛ ЗАВОДИ: ҲУДУДИЙ ВА ТАРМОҚ РИВОЖЛАНИШИ ХУСУСИЯТЛАРИ, ФАРҒОНА МИНТАҚАСИ ИҚТИСОДИЁТИ ВА САНОАТНИНГ ТРАНСФОРМАЦИЯСИГА ТАЪСИРИ 11.00.02-иқтисодий ва ижтимоий география 21.07.2023 Кўчириб олиш
АЛЛАЁРОВ РУСЛАН ХАЙКАЛ ЎҒЛИ ЖАНУБИ-ҒАРБИЙ ҲИСОР ТОҒ ВА ТОҒОЛДИ ЛАНДШАФТЛАРИДАН 
ФОЙДАЛАНИШ ВА ГЕОЕКОЛОГИК ВАЗИЯТНИ 
ОПТИМАЛЛАШТИРИШ
11.00.01 – Табиий география 22.07.2023 Кўчириб олиш
ХУШМУРОДОВ ФАРРУХ МИРЗОМУРОДОВИЧ ҚАШҚАДАРЁ ҲАВЗАСИ ВОҲАЛАРИ АГРОЛАНДШАФТЛАРИНИНГ 
ЧЎЛЛАНИШ ЖАРАЁНИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ВА 
ХАРИТАЛАШТИРИШ
11.00.01 – Табиий география 21.07.2023 Кўчириб олиш
Тобиров Одилжон Қобилжон ўғли  «Географик туризм ва унинг табиий географик жиҳатлари (Фарғона водийси мисолида)» 11.00.01–Табиий география ихтисослиги бўйича 26.04.2023   Кўчириб олиш
Валиева Шахноза Исломовна Самарқанд вилояти жой номларининг табиий географик хусусиятлари 11.00.01–Табиий география 25.03.2023 Кўчириб олиш
Матназаров Акмал Рўзивоевич Ўзбекистонда тоғ музликларининг табиий географик тарқалиш қонуниятлари ва экотуристик роли 11.00.01 – Табиий география 22.05.2021 Кўчириб олиш
Отақулов Позилжон Собирович Географик номлар шаклланишида минтақавий табиий-ижтимоий хусусиятларнинг ўрни ва аҳамияти (Фарғона водийси мисолида) 11.00.01 – Табиий география 22.05.2021 Кўчириб олиш
Расулов Анвар Бахадирович Қуйи Зарафшон табиий географик округи барқарор ривожланишининг геоэкологик индикаторлари 11.00.01 – Табиий география 18.01.2020 Кўчириб олиш
Сабирова Нилуфар Таировна Айдар-Арнасой кўллар тизимининг ландшафтлар трансформациясига таъсирини баҳолаш ва геоэкологик вазиятини оптималлаштириш 11.00.01 – Табиий география 18.01.2020 Кўчириб олиш
Равшанов Алиқул Худойбердиевич Нозогеографик вазиятнинг ҳудудий хусусиятлари (Самарқанд ва Навоий вилоятлари мисолида) 11.00.02 – Иқтисодий ва ижтимоий география 17.01.2020 Кўчириб олиш
Усманов Закир Каримович Ўзбекистон транспорт тизимининг ҳудудий ташкил этилиши ва уни такомиллаштириш 11.00.02 – Иқтисодий ва ижтимоий география 17.01.2020 Кўчириб олиш
Мелиев Бахтиёр Абдухомидович Ўрта Зарафшон ландшафтларини тадқиқ этишда замонавий (аэрокосмик, математик, геоинформацион) методлардан фойдаланиш 11.00.01 – Табиий география 06.07.2019 Кўчириб олиш
Хурсанов Дунёбек Бахтиёрович Амударё ҳозирги дельтаси ландшафтларининг структураси ва табақаланиш қонуниятлари 11.00.01 – Табиий география 20.04.2019 Кўчириб олиш