Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

DSc.30.05.2018.G.02.07

F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi  
Tobirov Odiljon Qobiljon oʻgʻli «Geografik turizm va uning tabiiy geografik jihatlari (Farg‘ona vodiysi misolida)»  11.00.01–Tabiiy geografiya ixtisosligi  26.04.2023 Ko`chirib olish
 Madaminov Zafarjon Xudoyberdiyevich Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni mintaqaviy xususiyatlari va takomillashtirish yo‘llari  (Farg‘ona viloyati misolida) 11.00.02–Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya 25.03.2023 Ko`chirib olish
Valiyeva Shaxnoza Islomovna Samarqand viloyati joy nomlarining tabiiy geografik xususiyatlari  11.00.01–Tabiiy geografiya 25.03.2023 Ko`chirib olish
Matnazarov Akmal Ro’zivoyevich O’zbekistonda tog’ muzliklarining tabiiy geografik tarqalish qonuniyatlari va ekoturistik roli 11.00.01–Tabiiy geografiya 22.05.2021 Ko`chirib olish
Otakulov Poziljon Sobirovich Geografik nomlar shakllanishida mintaqaviy tabiiy-ijtimoiy xususiyatlarning o’rni va ahamiyati (Farg’ona vodiysi misolida) 11.00.01–Tabiiy geografiya 22.05.2021 Ko`chirib olish
Rasulov Anvar Bahodirovich Quyi Zarafshon tabiiy-geografik okurgi barqaror rivojlanishining geoekologik indikatorlari 11.00.01–Tabiiy geografiya 18.01.2020 Ko`chirib olish
Sabirova Nilufar Tairovna Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimining landshaftlar transformatsiyasiga ta’sirini baholash va geoekologik vaziyatni optimallashtirish 11.00.01–Tabiiy geografiya 18.01.2020 Ko`chirib olish
Ravshanov Aliqul Xudayberdiyevi Nozogeografik vaziyatning hududiy xususiyatlari (Samarqand va Navoiy viloyatlari misolida) 11.00.02 ‒ Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya 17.01.2020 Ko`chirib olish
Usmanov Zakir Karimovich O‘zbekiston transport tizimining hududiy tashkil etilishi va uni takomillashtirish 11.00.02 ‒ Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya 17.01.2020 Ko`chirib olish
Meliyev Baxtiyor Abduxomidovich O’rta Zarafshon landshaftlarini tadqiq etishda zamonaviy (aerokosmik, matematik, geoinformatsion) metodlardan foydalanish 11.00.01 – Tabiiy geografiya 06.07.2019 Ko`chirib olish
Xursanov Dunyobek Bahtiyorovich Amudaryo hozirgi deltasi landshaftlarining strukturasi va tabaqalanish qonuniyatlari 11.00.01 – Tabiiy geografiya 20.04.2019 Ko`chirib olish
Ko`chirib olish