F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi  
EGAMQULOV HUSNIDDIN ERKABOYEVICH SIRDАRYO VILOYATINING NOZOEKOLOGIK VАZIYATI VА АHOLI
SАLOMАTLIGINI HUDUDIY XUSUSIYATLАRI
(BOYOVUT TUMANI MISOLIDA)
11.00.02 - Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya 09.02.2024 Ko`chirib olish
XIDIROV MUHIDDIN SHERMAMATOVICH QASHQADARYO VILOYATI XIZMAT KO‘RSATISH
TARMOQLARIDA AHOLI BANDLIGINING
HUDUDIY XUSUSIYATLARI
11.00.02 – Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya 09.02.2024 Ko`chirib olish

ABDURAXMANOV SOXIBJAN TURDIALIEVICH

IQLIM O’ZGARISHI SHAROITIDA NAMANGAN VILOYATI YER VA SUV RESRUSLARIDAN OQILONA FOYDALANISHNING GEOEKOLOGIK JIHATLARI

11.00.05 – Atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish

23.12.2023 Ko`chirib olish

FOZILOV AZAMAT SOBIROVICH

OHANGARON HAVZASI YER OSTI SUV RESURSLARIGA OLMALIQ KON-METALLURGIYA KOMBINATINING TA’SIRINI BAHOLASH

11.00.05Atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish

15.12.2023 Ko`chirib olish
G‘OPIROV MAXMUDJON ODILJANOVICH ASAKA AVTOMOBIL ZAVODI: HUDUDIY VA TARMOQ RIVOJLANISHI XUSUSIYATLARI, FARG‘ONA MINTAQASI IQTISODIYOTI VA SANOATNING TRANSFORMATSIYASIGA TA’SIRI 11.00.02-iqtisodiy va ijtimoiy geografiya 21.07.2023 Ko`chirib olish
ALLAYOROV RUSLAN XAYKAL O‘G‘LI  JANUBI-G‘ARBIY HISOR TOG‘ VA TOG‘OLDI LANDSHAFTLARIDAN FOYDALANISH VA GEOEKOLOGIK VAZIYATNI OPTIMALLASHTIRISH 11.00.01 – Tabiiy geografiya  22.07.2023 Ko`chirib olish
XUSHMURODOV FARRUX MIRZOMURODOVICH QASHQADARYO HAVZASI VOHALARI AGROLANDSHAFTLARINING CHO‘LLANISH JARAYONINI TADQIQ QILISH VA XARITALASHTIRISH 11.00.01 – Tabiiy geografiya 21.07.2023 Ko`chirib olish
Tobirov Odiljon Qobiljon oʻgʻli «Geografik turizm va uning tabiiy geografik jihatlari (Farg‘ona vodiysi misolida)»  11.00.01–Tabiiy geografiya ixtisosligi  26.04.2023 Ko`chirib olish
 Madaminov Zafarjon Xudoyberdiyevich Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni mintaqaviy xususiyatlari va takomillashtirish yo‘llari  (Farg‘ona viloyati misolida) 11.00.02–Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya 25.03.2023 Ko`chirib olish
Valiyeva Shaxnoza Islomovna Samarqand viloyati joy nomlarining tabiiy geografik xususiyatlari  11.00.01–Tabiiy geografiya 25.03.2023 Ko`chirib olish
Matnazarov Akmal Ro’zivoyevich O’zbekistonda tog’ muzliklarining tabiiy geografik tarqalish qonuniyatlari va ekoturistik roli 11.00.01–Tabiiy geografiya 22.05.2021 Ko`chirib olish
Otakulov Poziljon Sobirovich Geografik nomlar shakllanishida mintaqaviy tabiiy-ijtimoiy xususiyatlarning o’rni va ahamiyati (Farg’ona vodiysi misolida) 11.00.01–Tabiiy geografiya 22.05.2021 Ko`chirib olish
Rasulov Anvar Bahodirovich Quyi Zarafshon tabiiy-geografik okurgi barqaror rivojlanishining geoekologik indikatorlari 11.00.01–Tabiiy geografiya 18.01.2020 Ko`chirib olish
Sabirova Nilufar Tairovna Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimining landshaftlar transformatsiyasiga ta’sirini baholash va geoekologik vaziyatni optimallashtirish 11.00.01–Tabiiy geografiya 18.01.2020 Ko`chirib olish
Ravshanov Aliqul Xudayberdiyevi Nozogeografik vaziyatning hududiy xususiyatlari (Samarqand va Navoiy viloyatlari misolida) 11.00.02 ‒ Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya 17.01.2020 Ko`chirib olish
Usmanov Zakir Karimovich O‘zbekiston transport tizimining hududiy tashkil etilishi va uni takomillashtirish 11.00.02 ‒ Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya 17.01.2020 Ko`chirib olish
Meliyev Baxtiyor Abduxomidovich O’rta Zarafshon landshaftlarini tadqiq etishda zamonaviy (aerokosmik, matematik, geoinformatsion) metodlardan foydalanish 11.00.01 – Tabiiy geografiya 06.07.2019 Ko`chirib olish
Xursanov Dunyobek Bahtiyorovich Amudaryo hozirgi deltasi landshaftlarining strukturasi va tabaqalanish qonuniyatlari 11.00.01 – Tabiiy geografiya 20.04.2019 Ko`chirib olish
Ko`chirib olish