Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetiga 2024-yil uchun tayanch doktorantura(PhD)ga hujjat topshirgan talabgorlar uchun mutaxassislik fanlaridan dastur va baholash mezoni

01.01.01 − Matematik analiz
01.01.02 − Differensial  tenglamalar va matematik fizika
01.01.06 − Algebra
01.04.02 − Nazariy fizika
01.04.05 − Optika
01.04.07 − Kondensirlangan holat fizikasi
01.04.08 − Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi. Tezlashtiruvchi texnika
01.04.09 − Magnit hodisalari fizikasi
01.04.11 − Lazer fizikasi
02.00.01 − Noorganik kimyo
02.00.03 − Organik kimyo
02.00.04 − Fizik kimyo
02.00.12 − Nanokimyo, nanofizika va nanotexnologiya
03.00.05 − Botanika
03.00.06 − Zoologiya
03.00.07 − O‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi
03.00.08 − Odam va hayvonlar fiziologiyasi
03.00.09 − Umumiy genetika
03.00.10 − Ekologiya
03.00.12 − Biotexnologiya
05.01.02 − Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 − Informatikaning nazariy asoslari
05.01.07 − Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui
06.01.04 − Agrokimyo

06.01.07 − Mevachilik va uzumchilik
06.01.08 − O‘simlikshunoslik
06.01.09 − O‘simliklarni himoya qilish
07.00.01 − O‘zbekiston tarixi
07.00.03 − Jahon tarixi
07.00.06 − Arxeologiya
07.00.08 − Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari
08.00.05 − Xizmat ko‘rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
09.00.01 − Ontologiya, gnoseologiya va mantiq
09.00.02 − Ong, madaniyat va amaliyot shakllari falsafasi
09.00.04 − Ijtimoiy falsafa
10.00.01 − O‘zbek tili
10.00.02 − O‘zbek adabiyoti
10.00.05 − Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti
10.00.06 − Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
11.00.01 − Tabiiy geografiya
11.00.02 − Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya
11.00.05 − Atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish
13.00.01 − Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi
13.00.02 − Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
13.00.04 − Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi
13.00.06 − Elektron ta’lim nazariyasi va metodikasi 
19.00.05 − Ijtimoiy psixologiya. Entopsixologiya 
22.00.02 − Ijtimoiy tuzilish, ijtimoiy institutlar va turmush tarzi