2023-yilning 10-12-may kunlari Iordaniya Hoshimiylar podsholigining Oliy ta’lim va ilmiy tadqiqotlar vazirligi Zarqa universitetida “VIII Xalqaro matematika va raqamli texnologiyalar bo’yicha arab konferensiyasi” ni (IACMC 2023) Al-Zarka shahrida o’tkazadi.

Konferensiya yo‘nalishlari:

1.Algebraik geometriya

2.Algebraik topologiya

3.Taxminlash nazariyasi

4.Variatsiyalar hisobi

5.Kategoriyalar nazariyasi; Gomologik algebra

6.Kodlash nazariyasi

7.Kombinatorika

8.Nazorat nazariyasi

9.Kriptologiya va geometriya

10.Farq va funksional tenglamalar

11.Diskret matematika

12.Dinamik tizimlar va ergodik nazariya

13.Maydon nazariyasi va polinomiyalar

14.Suyuqliklar mexanikasi va qattiq jismlar mexanikasi

15.Furye tahlili

16.Funksional tahlil

17.Murakkab o'zgaruvchining funksiyalari

18.Noaniq matematika

19.O'yin nazariyasi

20.Umumiy algebraik tizimlar

21.Grafik nazariyasi

22.Guruh nazariyasi va umumlashtirish

23.Tasvirga ishlov berish, signallarni qayta ishlash va tomografiya

24. Axborot sintezi

25.Integral tenglamalar

26.Panjara va algebraik tuzilmalar

27.Chiziqli va ko'p chiziqli algebra; Matritsalar nazariyasi

28.Matematik biologiya va boshqa tabiiy fanlar

29.Matematik iqtisod va moliyaviy matematika

30.Matematik fizika

31.O'lchovlar nazariyasi va integratsiyasi

32.Neytrosofik matematika

33.Raqamlar nazariyasi

34.Raqamli tahlil

35.Operatsion tadqiqotlar va optimallashtirish

36.Operator nazariyasi

37.Oddiy va qisman differensial tenglamalar

38.Potensial nazariya

39.Haqiqiy funksiyalar

40.Halqalar va algebralar

41.Statistik mexanika va moddaning tuzilishi

42.Topologik guruhlar

43.To'lqinlar va to'lqinli o'zgarishlar

    Samarqand davlat universitetda faoliyat yuritayotgan professor-o’qituvchilar, yosh tadqiqotchilar va ilmiy izlanuvchilar ma’ruzalari bilan ishtirok etishlari mumkin. Tashkil etilayotgan xalqaro konferensiya to’g’risida batafsil ma’lumotni quyidagi veb sahifa orqali olishingiz mumkin:

 https://iacmc.zu.edu.jo/index.php/registration/registration-fees