1.     Matematika
  2.     Amaliy informatika
  3.     Programmalash asoslari
  4.     Algoritm va ma’lumotlar strukturasi