Самарқанд давлат университети тармоқлар иқтисодиёти
кафедраси мудири Низамов Актам Нўмонович

axtamnizamov@gmail.com

    Актам Низамов иқтисод фанлари бўйича фан номзоди, доцент. СамДУ тармоқлар иқтисодиёти кафедраси мудири лавозимида 2020 йилдан буён фаолият юритиб келади. Фаолияти давомида халқаро ва республика миқёсидаги илмий нашрларда жами 43 дан ортиқ илмий-услубий ишлар муаллифи ҳисобланади. Халқаро ҳамда республика илмий-амалий конференцияларида тезислари билан иштирок этган.

Scopus ва Web of science базаларидаги илмий мақолаларнинг электрон манзиллари:

http:// www.neuroquantology.com

http://www.bukhariantimes.org/

http://dx.doi.org/10.26739/conf_04/05/2020-170

http://www.eclss.org/

 

Тармоқлар иқтисодиёти кафедраси аъзолари

 

Алибекова Саодат Лапасовна

saodatlapasovna@gmail.com

Иқтисод фанлари номзоди, доцент. СамДУ тармоқлар иқтисодиёти кафедрасида 2020 йилдан буён фаолият юритиб келади

Саодат Алибекова фаолияти давомида халқаро ва республика миқёсидаги илмий нашрларда жами 87 дан ортиқ илмий-услубий ишлар муаллифи ҳисобланади.

Scopus ва Web of science базаларидаги илмий мақолаларнинг электрон манзиллари:

http://usajournalshub.com/index,php/tajiir

https://wos.academiascience.org

https://www.jcreview.com

Амиров Акмал Мерожович

amirovakmal75@gmail.com

Тармоқлар иқтисодиёти кафедраси катта ўқитувчиси. Халқаро ва республика миқёсидаги илмий нашрларда жами 15 дан ортиқ илмий-услубий ишлар эълон қилган. Хорижий ва маҳаллий илмий-амалий конференцияларда тезислари билан иштирок этган.

Scopus ва Web of science базаларидаги илмий мақолаларнинг электрон манзиллари:

 

DOI 10.5373/JARDCS/V12SP7/20202316

DOI 10.5373/JARDCS/V12SP7/20202317

 

Бобоқулов Бахронқул Маматқулович

baxronqulboboqulov@gmail.com

Иқтисод фанлари бўйича фан номзоди, доцент. СамДУ тармоқлар иқтисодиёти кафедрасида 2008 йилданбуён фаолият юритиб келади.

Фаолияти давомида халқаро ва республика миқёсидаги илмий нашрларда жами 43 дан ортиқ илмий-услубий ишлар эълон қилган. Хорижий ва маҳаллий илмий-амалий конференцияларда бир нечта тезислари билан иштирок этган.

Scopus ва Web of science базаларидаги илмий мақолаларнинг электрон манзиллари:

 

http:// www.neuroquantology.com

https://researchparks.org

https://www.ijmh.org

https://www.ijeais.org/ijaafmr

Насимов Икром Хусанович

ikromnasimov2020@gmail.com

Иқтисод фанлари боъйича фалсафа доктори, доцент. СамДУ тармоқлар иқтисодиёти кафедрасида 2021 йилдан буён фаолият юритиб келади. Халқаро ва республика миқёсидаги илмий нашрларда эълон қилинган жами 43 дан ортиқ илмий-услубий ишлар муаллифи ҳисобланади. Хорижий ва маҳаллий илмий-амалий конференцияларда бир нечта тезислари билан иштирок этган.

Scopus ва Web of science базаларидаги илмий мақолаларнинг электрон манзиллари:

http:// www.neuroquantology.com

https://researchparks.org

https://www.ijmh.org

https://www.ijeais.org/ijaafmr

Шарипов Сардор Бегмахмат ўғли

sardorsharipov1991@mail.ru

СамДУ тармоқлар иқтисодиёти кафедраси ассистенти. Фаолияти давомида халқаро ва республика миқёсидаги илмий нашрларда жами 25 дан ортиқ илмий-услубий ишлар эълон қилган. Хорижий ва маҳаллий илмий-амалий конференцияларда бир нечта тезислари билан иштирок этган.

Scopus ва Web of science базаларидаги илмий мақолаларнинг электрон манзиллари:

 

http://sjii.indexedresearch.org

https://grnjournals.us/index.php/AJSHR

https://rеро.jоurаlnx.issuе/view

https://wos.acadmiascience.org

www.neuroquantology.com

Юлдашев Шамсиддин Киямиддинович

yuldashev.shamsiddin@mail.ru

Иқтисод фанлари номзоди, доцент. СамДУ тармоқлар иқтисодиёти кафедрасида 2018 йилданбуён фаолият юритиб келади. Фаолияти давомида халқаро ва республика миқёсидаги илмий нашрларда жами 65 дан ортиқ илмий-услубий ишлар эълон қилган. Хорижий ва маҳаллий илмий-амалий конференцияларда бир нечта тезислари билан иштирок этган.

Scopus ва Web of science базаларидаги илмий мақолаларнинг электрон манзиллари:

https://ajstd.org/index.php/ajstd

https://www.jcreview.com/?sec=cissue

http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.07.08

 

Шарифов Шуҳрат Саидаҳмадович

sharifovs097@gmail.com

Иқтисод фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент. СамДУ тармоқлар иқтисодиёти кафедрасида 2013 йилдан буён фаолият юритиб келади. Фаолияти давомида халқаро ва республика миқёсидаги илмий нашрларда жами 85 дан ортиқ илмий-услубий ишлар эълон қилган. Хорижий ва маҳаллий илмий-амалий конференцияларда бир нечта тезислари билан иштирок этган.

Scopus ва Web of science базаларидаги илмий мақолаларнинг электрон манзиллари:

 

http://sjii.indexedresearch.org

https://grnjournals.us/index.php/AJSHR

https://rеро.jоurаlnx.issuе/view

https://wos.acadmiascience.org

www.neuroquantology.com

 

Джалолова Саодат Зиёваддиновна
saodat475@gmail.com

 

Катта ўқитувчи. СамДУ тармоқлар иқтисодиёти кафедрасида 2020 йилдан буён фаолият юритиб келади.
Саодат Джалолова фаолияти давомида халқаро ва республика миқёсидаги илмий нашрларда жами 40 дан ортиқ илмий-услубий ишлар муаллифи ҳисобланади.

 

Муродов Алишер Муродович
murodjonov2018@gmail.com 

 

Кафедра ассистенти. СамДУ тармоқлар иқтисодиёти кафедрасида 2020 йилдан буён фаолият юритиб келади. Фаолияти давомида халқаро ва республика миқёсидаги илмий нашрларда жами 10 дан ортиқ илмий-услубий ишлар эълон қилган. Хорижий ва маҳаллий илмий-амалий конференцияларда бир нечта тезислари билан иштирок этган.

Самарқанд давлат университети тармоқлар иқтисодиёти кафедраси ҳақида

Самарқанд давлат университети тармоқлар иқтисодиёти кафедраси «Социал-иқтисодий фанлар» кафедраси номи билан 1927 йилда ташкил этилган. 1949 йилдан бошлаб «Сиёсий иқтисод» кафедраси номи билан мустақил кафедра сифатида фаолият юрита бошлади.  Дотцент К.Погребинская кафедранинг биринчи мудири сифатида унинг шаклланишига ва ривожланишига катта ҳисса қўшган.
Ўтган асрнинг 60 йилларида   Н.Абдураззоқов, К.Саидов, Ю.Дунаев, Н.Усмонов, В.Яшин, К.Йўлдошев, Э.Алиқулов, Х.Содиқова, Б.Мирзахўжаев, Э.Хўжаев, Х.Баракаев, Н.Абдуллаев, А.Дауров сингари олимлар ўз номзодлик диссертатсияларини ҳимоя қилдилар. Кейинчалик Ю.Дунаев, К.Саидов, Э.Алиқулов, Л.Криворучколар докторлик  диссертацияларини  ҳимоя қилди. Кафедра фаолият кўрсатган давр мобайнида Дунаев, Саидов, Алиқулов каби етакчи профессорлар кафедрани бошқаришган. 1991 йилдан кафедра “Иқтисодий назария” номи билан аталиб келинди. 1993-2007 йилларда кафедрани и.ф.д.,проф. Э. Алиқулов раҳбарлик қилган.

2012-2017 йилларда кафедрага и.ф.н., доц. Б.Бобоқулов, 2017-2018 йилларда и.ф.н., доц. Д.Насимов раҳбарлик   қилган. 2018-2020 йилларда  кафедрага иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), дос. И.Эргашев раҳбарлик қилган. 2020 йилдан и.ф.н, доцент А.Низамов раҳбарлик қилиб келмоқда. Бугунги кунда кафедрада 11,5 штат бирлиги бўлиб, 14 нафар профессор-ўқитувчилар фаолият юритиб келмоқда. Кафедранинг илмий салоҳияти 2018 йилда 50,0 фоизни ташкил этган. Кафедра профессор-ўқитувчилари иқтисодиёт ва ноиқтисодиёт йўналишлари бўйича ҳамда магистратура йўналиши бакалавриат талабаларига ва магистрантларга «Иқтисодий назария», «Макроиқтисодиёт», «Иқтисодий таълимотлар тарихи», «Иқтисодий тарбия назарияси», «Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар», «Ўзбекистон миллий иқтисодиёти», «Иқтисодий фанларни ўқитиш услубияти», «Институсионал иқтисодиёт», «Ўзбекистоннинг иқтисодий тарихи», «Глобал иқтисодий ривожланиш», «Микроиқтисодиёт», «Таълим соҳасида сиёсат», «Билимлар иқтисодиёти», «Ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг инновасион моделлари», «Институционал назариялар», «Монетар сиёсат назариялари», «Ҳозирги замон рақобат назарияси», «Замонавий иқтисодий назариялар», «Ижтимоий-иқтисодий жараёнларни моделлаштириш ва прогнозлаш» фанларидан дарс бериб келишмоқда.

2019-2020 ўқув йилида кафедрада “Иқтисодий назария” мутахассислиги  бўйича 7 та иккинчи босқич ва 14 та биринчи босқич магистрантлар  таҳсил  олмоқда. Шунингдек, “Иқтисодий назария” ихтисослиги бўйича доктарантурада   3 та таянч доктарант таҳсил олишмоқда.
Мустақиллиги йилларида кафедранинг умумий илмий йўналиши бўйича Б.М. Бобоқулов, Р. Сейтмуратов, Ф. Ниязов, Г. Амбарсумян, Л. Холиқова, Ш. Йўлдошев, С. Алибекова, Б.Тўраев, Ш.Қувондиқов, Д.Насимовлар номзодлик диссертацияларини ҳимоя қилишган. 2011 йилда Б.Тўраев, 2017 йилда  М.Т.Алимова докторлик  диссертацияларини  муваффақиятли  ҳимоя қилди. 2018 йилда И.Эргашев иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясини ҳимоя қилди.Ҳимоя қилинган диссертация мавзулари ва илмий йўналишлари кафедранинг илмий йўналиши билан боғлиқ бўлиб, мамлакатимиз иқтисодиётининг энг долзарб муаммолари ечимига қаратилган.

 

  

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари


    Микроиқтисодиёт
•  
 Минтақавий иқтисодиёт
    Глобал иқтисодий ривожланиш
    Иқтисодий ривожланиш назариялари
    Иқитисодиёт фанининг замонавий йўналишлари ва консепсиялари
    Макроиқтисодиёт
    Билимлар иқтисодиёти
    
Иқтисодий фанларни ўқитиш методикаси

   Жаҳон иқтисодиёти ва ХИМ
    Иқтисодий фанларни ўқитиш методикаси
    Замонавий иқтисодий назариялари
    Ҳозирги замон рақобат назариялари
    Ўзбекистон миллий иқтисодиёти
    Турмуш фаравонлиги назарияси
    Институционал назариялар
    Монетар сиёсат назарияси
    Ижтимоий иқтисодий ривожланишнинг иновацион моделлари

Кафедра ҳаётидан фотолавҳалар