Top.Mail.Ru
×
Menu
Close Menu

Самарқанд давлат университети роман-герман тиллари кафедраси

Самарқанд давлат университети

роман-герман тиллари кафедраси мудири

Тагаева Сайёра Улашовна

tagaevasayyora27@gmail.com


Самарқанд давлат университети роман герман тиллари кафедраси ассистенти. Мазкур кафедрада 2012 йилдан буён фаолият юритиб келади. Фаолияти давомида 30 дан ортиқ илмий ишлар нашр эттирган. 1 услубий қўлланма муаллифи. Хорижий илмий нашрларда 15 мақоласи эълон қилинган. Бошқа нуфузли нашрларда 20 га яқин мақолалар  чоп эттирган. 

Кафедра аъзолари

Юлдашев Муса Мухамматович

muso.yuldashev@mail.ru

 

Филология фанлари номзоди, профессор. 1968 йилдан бери Самарқанд давлат университетида фаолият юритиб келади. “Изҳорли гап синонимлари” мавзусида  номзодлик диссертациясини ҳимоя қилган.

Фаолияти давомида 2 дарслик, 35 ўқув ва услубий қўлланмалар муаллифи.  Шу кунга қадар 150 дан зиёд илмий ва илмий-услубий мақолалари Россия, Қозоғистон, Туркманистон, Африка ва Польша каби давлатларнинг халқаро илмий нашрлари ҳамда республика журналларида чоп этилган.

Умрзаков Улуғбек Синдорович

ulugbek.umirzakov.66@mail.ru


Самарқанд давлат университети роман-герман тиллари кафедраси катта ўқитувчиси. 1994 йилдан  буён Самарқанд давлат университетида фаолият юритиб келади. 
Фаолияти давомида 60 дан ортиқ илмий ишлар нашр эттирган. 3 услубий қўлланма, 2 ўқув қўлланма муаллифи. Хорижий илмий нашрларда 5 мақоласи эълон қилинган. Бошқа нуфузли нашрларда 50 дан ортиқ мақолалар  чоп эттирган. «Ўзбек ва француз мақолларида контраст» мавзусида илмий тадқиқот ишларини амалга ошириб келмоқда. 

Қаюмова Шарофат Рефатовна

kayumova.sharofat@bk.ru


Самарқанд давлат университети роман герман тиллари кафедраси ўқитувчиси. Мазкур кафедрада 1997 йилдан буён фаолият юритиб келади. 
Фаолияти давомида 50 га яқин илмий ишлар нашр эттирган. 4 услубий қўлланма муаллифи. Хорижий илмий нашрларда 7 мақоласи эълон қилинган. Бошқа нуфузли нашрларда 30 дан ортиқ мақолалар  чоп эттирган. 

Рустамова Наргиза Раимқуловна

rustamovanargiza650@gmail.com

Самарқанд давлат университети роман герман тиллари кафедраси ассистенти. Мазкур кафедрада 1997 йилдан буён фаолият юритиб келади. 
Фаолияти давомида 40 га яқин илмий ишлар нашр эттирган. 2 услубий қўлланма муаллифи. Хорижий илмий нашрларда 7 мақоласи эълон қилинган.  

https://doi.org/10.37547/philological-crjps-02-10-18
  https://masterjournals.com/index.php/crjps 

Қурбонов Умиджон Эгамбердиевич

umidjon.kurbonov.81@mail.ru

Умиджон Қурбонов фалсафа фанлари бўйича фалсафа фанлари доктори (PhD). «Етук ахлоқий шахсни шакллантиришнинг фалсафий омиллари (Мишел Монтеннинг "Тажрибалар" асари асосида)» мавзусида фалсафа фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилган.  СамДУ роман – герман тиллари кафедрасида 2007 йилдан буён фаолият юритиб келади. Фаолияти давомида 20 га яқин илмий ишларини эълон қилган. 1 монография муаллифи. 5 хорижий илмий нашрларда, 10 дан ортиқ республика нашрларида мақолалар чоп эттирган. 

Мустанова Шоҳиста Ортиқовна

mustanovashoxista3@gmail.com

                                                 
Самарқанд давлат университети роман герман тиллари кафедраси ўқитувчиси. Мазкур кафедрада 2006 йилдан буён фаолият юритиб келади. 
Фаолияти давомида 40 га яқин илмий ишлар нашр эттирган. 2 услубий ва 1 ўқув қўлланма муаллифи. Хорижий илмий нашрларда 6 мақоласи эълон қилинган. Бошқа нуфузли нашрларда 30 га яқин мақолалар  чоп эттирган.

 

 

Митанова Шахло Неъматуллаевна

mitanovashahlo@gmail.com


Самарқанд давлат университети роман герман тиллари кафедраси ўқитувчиси. Мазкур кафедрада 2018 йилдан буён фаолият юритиб келади. “Бадиий матн  эмотивлиги: семантик-когнитив аспект (замонавий немис прозаси материаллари асосида)” мавзусида илмий тадқиқот ишларини амалга ошириб келмоқда. 
Фаолияти давомида 20 дан ортиқ илмий ишлар нашр эттирган. Хорижий илмий нашрларда 10 мақоласи эълон қилинган. Бошқа нуфузли нашрларда 10 дан ортиқ мақолалар  чоп эттирган.  

Абдурахманов Сирожиддин Муминкулович

Самарқанд давлат университети роман герман тиллари кафедраси ўқитувчиси. Мазкур кафедрада 2019 йилдан буён фаолият юритиб келади. «Немис тилини иккинчи чет тили сифатида ўргатишда лексик деривациялардан фойдаланиш » мавзусида илмий тадқиқот олиб боради.

Фаолияти давомида 40 га яқин илмий ишлар нашр эттирган. 1 услубий ва 1 ўқув қўлланма муаллифи. Хорижий илмий нашрларда 10 мақоласи эълон қилинган. Бошқа нуфузли нашрларда 26 дан ортиқ мақолалар  чоп эттирган. 

Шарипова Лайло Меҳрожиддиновна

laylo3356914@mail.ru

Самарқанд давлат университети роман герман тиллари кафедраси ўқитувчиси. Мазкур кафедрада 2013 йилдан буён фаолият юритиб келади. "Бадиий матн  эмотивлиги: “семантик-когнитив аспект (замонавий немис прозаси материаллари асосида)" мавзусида илмий тадқиқот ишларини амалга ошириб келмоқда.

Фаолияти давомида 30 га яқин илмий ишлар нашр эттирган. 1 услубий қўлланма муаллифи. Хорижий илмий нашрларда 5 мақоласи эълон қилинган. Бошқа нуфузли нашрларда 20 дан ортиқ мақолалар  чоп эттирган.  

 https://www.scholarzest.com

Негматова Нигора Нодировна 

nigoranegmatova92@gmail.com

СамДУ “Роман-герман тиллар” кафедраси ўқитувчиси. 2019-йилдан буён мазкур кафедрада фаолият юритиб келади.

Фаолияти давомида 2 услубий,1 ўқув қўлланма муаллифи. Хорижий илмий нашрларда 6 мақоласи эълон қилинган. Бошқа нуфузли нашрларда 10 га яқин мақолалар  чоп эттирган.  “Semantic assimilation and derivation of lexic units borrowed from oriental languages into French” мавзусидаги мақоласи Scopus базасидаги журналда эълон қилинган:
https://www.scopus.com/sourceid/21100945713

Бозорова Умида Қилечовна

umidabozorova1980@gmail.com

Самарқанд давлат университети роман герман тиллари кафедраси ўқитувчиси. Мазкур кафедрада 2013 йилдан буён фаолият юритиб келади. «Бадиий матн  эмотивлиги: семантик-когнитив аспект (замонавий немис прозаси материаллари асосида)» мавзусида илмий тадқиқот ишларини амалга ошириб келмоқда. Фаолияти давомида 10 илмий ишлар нашр эттирган. 2 услубий қўлланма муаллифи. Хорижий илмий нашрларда 2 мақоласи эълон қилинган.

Азимова Зуҳро Исматиллоевна

 zuhro.azimova@mail.ru

Ассистент-ўқитувчи. СамДУ роман-герман тиллари кафедрасида 2019 йилдан буён фаолият юритиб келади. Фаолияти давомида жами 9  илмий ишлар муаллифи. Хорижий илмий нашрларда 4, бошқа илмий нашрларда 5 мақола чоп эттирган. «Немис ва ўзбек тилида олмошлар тизимининг қиёсий-типологик тадқиқи» мавзусида илмий тадқиқот ишларини амалга ошириб келмоқда.

Анорбаева Феруза Алишер қизи

anorbayeva1992@mail.ru

Самарқанд давлат университети роман герман тиллари кафедраси ўқитувчиси. Мазкур кафедрада 2022 йилдан буён фаолият юритиб келади. «Севги концептининг лексик, морфологик ва синтактик таҳлили (бадиий асарлар мисолида)» мавзусида илмий тадқиқот ишларини амалга ошириб келмоқда. Фаолияти давомида 7 илмий ишлар нашр эттирган. Хорижий илмий нашрларда 2, бошқа нашрларда 5 мақоласи эълон қилинган.

Раҳимов Мирзали Раббимович

raximovmirzali74@gmail.com

СамДУ роман-герман тиллари кафедраси катта ўқитувчиси. 2022 йилдан буён мазкур кафедрада фаолият юритиб келади. Айни пайтда "Бадиий матнда илова конструкция структур семантик маъносининг ифодаланиши (немис тили материали асосида)" мавзусида филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий иши устида иш олиб бормоқда.

Фаолияти давомида 5 услубий қўлланма муаллифи. Хорижий илмий нашрларда 10 мақоласи эълон қилинган. Бошқа нуфузли нашрларда 50 га яқин мақолалар  чоп эттирган.

Роман-герман тиллари кафедраси ҳақида

Роман-герман тиллари кафедраси 1963 йилда доцент А.Клитнова ва доцент Т.Имомназаров  раҳбарлигида ташкил этилган .

Кафедра фаолияти жараёнида профессорлар Б.Турсунов, М.Холбековлар, доцентлар А.Нурмуҳаммедов, А.Нарзуқулов, Маматхонова, А.Эшонқулов, Б.Велмишевлар бошқарган ва фаолият юритганлар. Шунингдек филология соҳасида ўзининг етук илмий салоҳияти билан энг юқори ўринларда турган филология фанлари доктори профессорлар Н.Турниёзов, И.Мирзаев, А.Маматовлар бошқарган бўлса, кейинги даврларда профессор М.Бегматов, дотцентлар Г.Атаева, А.Хасановлар фаолият юритган. Ҳозирги кунда кафедрада 1 нафар профессор, 2  нафар (PhD)  ўқитувчи, 3 нафар катта ўқитувчи  ва 9 нафар ассистент-ўқитувчи илмий-педагогик фаолият билан шуғулланиб келмоқда.

Кафедрада бажарилган илмий-тадқиқот ишларининг натижалари  Россия,  АҚШ, Украина, Африка, Полша ва Қозоғистон каби хорижий давлатларнинг нуфузли нашрларида эълон қилинган. Кафедра ходимлари томонидан илмий ишлардан ташқари шу кунгача немис, франсуз ва лотин тилларидан элликдан зиёд  дарслик, ўқув ва услубий қўлланмалар чоп эттирилган. 

Кафедрада ўқитиладиган фан ўқув дастурлари.

Немис тили

Дарс жараёнидан лавҳалар