Самарқанд давлат университеи

бошланғич ва технологик таълим кафедраси мудири
Эшниёзов Олимжон Исмоилович

 

+998 90 742 56 10  olimjonismoilovich@gmail.com

   Олимжон Эшниёзов физика-математика фанлари номзоди. 1976 йилдан Самарқанд давлат университетида фаолият юритиб келади. 2021 йилдан Самарқанд давлат университети бошланғич ва технологик таълим кафедраси мудири. 1993 йилда “Ўта ўтказувчан материаллларни ўстириш ва уни хусусиятларини ўрганиш” мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилган. Фаолияти давомида  100 дан ортиқ илмий рисола, 3 ўқув қўлланма ва 20 дан ортиқ услубий қўлланмалар нашр эттирган. Шунингдек, нуфузли  журналларда 100 дан ортиқ илмий мақолалар эълон қилган.

 

                                                                                       Бошланғич ва технологик таълим  кафедраси аъзолари

 

Усмонов Лочинбек Садреддин ўғли

u.lochinbek@bk.ru

СамДУ бошланғич ва технологик таълим кафедрасида 2021 йилдан буён фаолият юритиб келади. Лочинбек Усмонов фаолияти давомида 1 та Scopus базасига кирувчи мақола ва бошқа бир қанча республика илмий-амалий конференцияларида мақолалар эълон қилган.

Нуриддинова Майсара Икрамовна

 

Биология фанлари номзоди, доцент. 1986 йилда “Формирование и опадение плодоэлемнтов у тонковолокнистого хлопчатника в зависимости от от условий минерального питания” мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилган. 1992йилдан СамДУ бошланғич таълим методикаси кафедрасида катта ўқитувчи, доцент лавозимларида фаолият юритиб келади. Илмий педагогик фаолияти жараёнида 4 дарслик, 1  монография, 3 ўқув қўлланма, 8  ўқув-услубий қўлланма, 3 муаммоли маърузалар курси, 2 электрон ўқув қўлланма ҳамда130 дан ортиқ илмий мақолаларни нашр эттирган.

Ярашов Шариф Жумаевич

sharifyarashov@gmail.com

Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).  СамДУ бошланғич ва технологик таълим кафедрасида 2022 йилдан буён фаолият юритиб келади. 2022 йилда “Хусрав Деҳлавий ғазалларида бадиий тимсолларнинг лингвопоэтик хусусиятлари” мавзусида диссертациясини ҳимоя қилган.

Шариф Ярашов фаолияти давомида 1  луғат муаллифи, унинг 20 дан ортиқ мақолалари халқаро ва республика журналларида, 1 мақоласи Scopus базасига кирувчи халқаро журналда эълон қилинган.

Қурбонов Зайниддин Олтинович

 

Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент. СамДУ бошланғич ва технологик таълим кафедрасида 2003 йилдан буён фаолият юритиб келади. 2019 йилда “Гипотактик қурилма шаклланишининг когнитив-прагматик хусусиятлари (ҳозирги ўзбек адабий тили мисолида)” мавзусида филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясини ҳимоя қилган.

Зайниддин Қурбонов фаолияти давомида 1  рисола, 5 услубий қўлланма, 58  илмий мақолалар нашр эттирган. Хорижий журналларда 7  илмий мақолалари эълон қилинган.

Вафоева Мухайё Йўлдошевна

vafo197517@gmail.com

Филология фанлари номзоди, доцент. СамДУ бошланғич ва технологик таълим кафедрасида 2021 йилдан буён фаолият юритиб келади. 2009 йилда “Ўзбек тилида фразеологик синонимлар ва уларнинг структурал-семантик таҳлили” мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилган.

Мухайё Вафоева республика миқёсидаги “Фан, таълим ва амалиёт интеграцияси” номли журналда таҳририят аъзоси. У 2  ўқув ва 3 услубий қўлланма муаллифи. Фаолияти давомида 50 дан ортиқ илмий мақолалар нашр эттирган.

 

 

Аллаёрова Нилуфар Яхшиноровна

nilufarallayarova76@gmail.com

Филология фанлари номзоди, доцент. СамДУ бошланғич ва технологик таълим кафедрасида 2021 йилдан буён фаолият юритиб келади. “Сўфи Оллоёр “Саботул ожизин” асарининг маърифий йўналиши ва бадиияти” мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилган.

Нилуфар Аллаёрова  фаолияти давомида 2  монография, 1 ўқув ва 4 услубий қўлланмалар муаллифи. Шунингдек, унинг бугунга қадар 10 дан ортиқ халқаро ва 20 дан ортиқ республика нашрларида илмий мақолалари нашр этилган.

 

 

Мустафаев Темур Шомирзоевич

mustafayev_temur@mail.ru

Кафедра ассистенти. СамДУ бошланғич ва технология таълим кафедрасида 2014 йилдан буён фаолият юритиб келади. “3, 3м ва 32 симметрияга эга тригонал кристалларда чизиқли ва ночизиқли акустик хоссаларнинг анизотропияси" мавзусида (PhD) бўйича илмий изланиш олиб бормоқда.

Темур Мустафаев фаолияти давомида жами 30 га яқин илмий мақолалар нашр эттирган. Улардан 4 таси хорижий ва 8 республика журналларида эълон қилинган.

   Юнусова Баҳора Ахтамжоновна

yunusovabakhora@gmail.com         

СамДУ бошланғич ва технологик таълим кафедрасида 2019 йилдан буён фаолият юритиб келади.

Баҳора Юнусова фаолияти давомида 1 Scopus ва Web of Science базасига кирувчи нашрларда илмий мақола, шунингдек, 20 дан зиёд халқаро ва республика конференцияларида мақолалар нашр эттирган.

 Махсуд Рахматов

rahmatovmahsud6@gmail.com

Физика-математика фанлари номзоди, доцент. СамДУ бошланғич ва технологик таълим кафедрасида 2020 йилдан буён фаолият юритиб келади. 1981 йилда “Фотофизические и фотохимическое свойства ион-радикалов диарилэтиленов” мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилган. Фаолияти давомида 2  ўқув, 27  услубий қўлланма муаллифи. 100 дан ортиқ илмий-услубий мақолалар эълон қилган.

Бобомуродова Латофат Элмуродовна

missis.latofat@mail.ru

 

Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), катта ўқитувчи. Бошланғич ва технологик таълим кафедрасида 2021 йилдан буён фаолият юритиб келади. 2022 йилда “Инновацион таълим жараёнида бўлажак технологик таълим йўналиши ўқитувчиларининг касбий-методик ижодкорлигини такомиллаштириш” мавзусида 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (технология) ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясини ҳимоя қилган.

Латофат Бобомуродова фаолияти 16  илмий мақолалар эълон қилган. Жумладан, 1  ўқув қўлланма, 1  патент, 1 гувоҳнома, 2  услубий қўлланмалар муаллифи.

Ҳазратқулов Муталлиб Рашидович

hazratqulovmutallib@gmail.com

Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент. СамДУ бошланғич ва технологик таълим кафедрасида 16 йилдан буён фаолият кўрсатиб келмоқда. 2018 йилда “Адабий таълимда иншонинг ўрни ва уни ташкил этишнинг илмий-методик асослари” мавзусида диссертация ҳимоя қилган.

Муталлиб Ҳазратқулов фаолияти давомида 4 дарслик, 1 ўқув қўлланма, 1  монография, 4  услубий қўлланмаларга муаллифлик қилган, 30 дан ортиқ илмий мақолалари хорижий ва маҳаллий журналларда нашр эттирган.

Азимов Абдурахмон

 

Педагогика фанлари номзоди, доцент. Самарқанд давлат университетида 1968 йилдан буён фаолият юритиб келади. 1985 йилда “Шуҳрат ижодида ижобий қахрамон яратиш проблемаси” мавзусида номзодлик диссертациясини  химоя қилган.

Фаолияти давомида, 4 ўқув ва 8 услубий қўлланмалар муаллифи. Шунингдек,  бугунги қадар 5 дан ортиқ Scopus, Web of Science ва 100 дан ортиқ бошқа нуфузли халқаро журналларда илмий мақолалар эълон қилган.

Тошмуродов Шерзод Гуломжонович

 

Кафедра ассистенти. 2006 йилдан буён Самарқанд давлат университетида фаолият юритиб келади. “Бошланғич синф ўқувчиларини ҳаракат сифатларини ривожлантиришда информацион технологияларидан фойдаланиш” мавзусида илмий тадқиқот олиб бормоқда. 10 дан зиёд мақолалари хорижда ва республика нашрларида  эълон қилинган.

Ҳусанбоева Қундузхон Парпалиевна

 

Педагогика фанлари доктори. СамДУ бошланғич ва технологик таълим кафедрасида 2022 йилдан буён фаолият кўрсатиб келмоқда. 1997 йилда “Ўзбек адабиётини таълим давлат тилидан бошқа тилларда олиб бориладиган ўқитишнинг илмий-методик асослари” номзодлик, 2007 йилда “Адабий таълим жараёнида ўқувчиларни мустақил фикрлашга ўргатишнинг илмий-методик асослари” мавзусида докторлик диссертациясини ҳимоя қилган.

Қундузхон Ҳусанбоева фаолияти давомида 5  дарслик, 3 ўқув қўлланма, 10 дан ортиқ монография,

5 услубий қўлланмалар нашр қилдирган, 160 дан ортиқ илмий мақолалари хорижий ва маҳаллий журналларда чоп этилган.

Урунов Абдуҳалил Мажидович

 

Техника фанлари номзоди, доцент. Самарқанд давлат университетида 1982 йилдан буён фаолият юритиб келади. 1995 йил “Шпиндельсиз пахта териш машинасида қўллаш учун тебраткич механизмининг тархини танлаш ва унинг асосий параметрларини аниқлаш” мавзусида номзодлик диссертация ишини  ҳимоя қилган.

Фаолияти давомида, 1 дарслик, 1 ўқув қўлланма ва 2 услубий қўлланмалар муаллифи. Шунингдек,  бугунги қадар 8 дан ортиқ Scopus, Web of Science ва 50 дан ортиқ бошқа нуфузли халқаро журналларда мақолалар эълон қилган.

Бошланғич ва технологик таълим” кафедраси ҳақида

Самарқанд давлат университетида Бошланғич ва технологик таълим кафедраси 2021 йилда ташкил этилган.

Ушбу кафедрада бугунги кунда 1 нафар фан доктори,  15 нафар фан номзоди, доцентлар, 2 нафар PhD ва 5 нафар ассистент ўқитувчилар фаолият кўрсатмоқда. 

Кафедра  аъзолари ЎзМУ, ФарДУ, АнДУ, ТошПДУ, ГулДУ, БухДУ, ҚарДУ, ТерДУ ОТМ лари, шунингдек, республикадаги  бошқа олий ўқув юртларидаги турдош кафедралар, Москва давлат Энергетика институти, М.Ломоносов номидаги Москва давлат университети ва бошқа хорижлик мутахассис олимлар билан илмий соҳада алоқалар олиб бормоқда.

Кафедра қошида бир қанча йўналишда фаолият кўрсатувчи талабалар илмий тўгараклари фаолият юритади. Кафедранинг иқтидорли талабалари турли хил республика танловларида иштирок этиб келишмоқда. Кафедра ўқитувчилари томонидан бугунги кунга қадар 10 дан ортиқ дарслик,  ўқув қўлланма, маърузалар матни, ўқув-услубий қўлланма, мажмуа ва кўрсатмалар  яратилган. Шунингдек, 10 дан ортиқ монография, 40 га яқин илмий оммабоп рисола, 25 дан зиёд илмий тўплам, 100 га яқин илмий мақола ва 100 дан ортиқ илмий оммабоп мақолалар нашр этганлар.

Кафедрада бугунги кунда “Бошланғич ва технологик таълим фанларини ўқитишда замонавий воситалар” мавзуси юзасидан илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

  Кафедрада ўқитиладиган фан дастурлари

Бакалавр

 • Она тили ва адабиёт
 • Она тили ўқитиш методикаси
 • Бошланғич математика курси назарияси
 • Математика ўқитиш методикаси
 • Табиатшунослик ва уни ўқитиш методикаси
 • Жисмоний тарбия ва уни ўқитиш методикаси
 • Техник механика
 • Техник чизмачилик
 • Техник ижодкорлик ва дизайн
 • Гидравлика ва иссиқлик техникаси
 • Кийимларни лойихалаш ва моделлаштириш

Кафедра ҳаётидан фотолавҳалар