Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/05.05.2023.Fil.02.11 рақамли Илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилиши 2024 йил 21 июн соат 14:00  да бўлиб ўтади.

    Кун тартиби:

    1. Нуриллаева Зарина Хасановнанинг 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти) ихтисослиги бўйича Тожик-форс изоҳли луғaтлaрдa сўз мaънолaрини ифодaлaшнинг ўзигa хос хусусиятлaри (“Бурҳони қотеъ” материаллари асосида) мавзусидаги филология фанлари фалсафа доктори (PhD) диссертация ишининг ҳимояси.

    2. Ҳар хил масалалар.

    Манзил: Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони 15, Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети бош ўқув биноси, 105-хона.