Давлат ва жамият қурилиши тизимини такомиллаштириш, қонун устуворлиги, иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштириш ҳамда ижтимоий тараққиётнинг илмий асослари ва амалий йўналишлари” фанидан махсус имтиҳон топширувчилар рўйхати

    Имтиҳон ўтказиш вақти ва жойи: 2024-йил, 20--май, соат 09:00, СамДУ Бош биноси 211-хона

Ф.И.Ш

Мутахассислик шифри

Иш жойи

Илмий унвон тури

2024 - йил 20 - май, соат 09:00

 

Абдувахобова Дилдора Эркиновна

10.00.04 – Европа, Америка ва Австралия халқлари тили ва адабитоти

Жиззах политехника институти

доцент

 

Аҳтамова Моҳигул Эркиновна

08.00.13 – Менежмент

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

доцент

 

Аликулов Абдимўмин Исматович

08.00.08 - Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит

Самарқанд давлат ветеринария медитсинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети

профессор

 

Алимова Шахноза Шукуровна

13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи

Навоий давлат педагогика институти

доцент

 

Алиқулов Самар Абдирашидович

08.00.01 – Иқтисодиёт назарияси

Тошкент давлат иқтисодиёт университети Самарқанд филиали

профессор

 

Анорқулова Озода Низомжон қизи

10.00.01 – Ўзбек тили

Ўзбекистон-Финландия педагогика институти

доцент

 

Асланов Абдували Пўлатович

07.00.06 - Археология

Самарқанд археология институти

Катта илмий ходим

 

Ахроров Ворис Юнусович

19.00.06 - Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси

Самарқанд давлат университетининг Каттақўрғон филиали

доцент

 

Айнакулов Мухитдин Абдухамидович

08.00.13 – Менежмент

Жиззах политехника институти

профессор

 

Азизов Обид Эргашжанович

19.00.06 - Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси

Жиззах политехника институти

доцент

 

Бабакандов Отабек Нуритдинович

18.00.01 - Архитектура назарияси ва тарихи. Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш ва тиклаш

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети

доцент

 

Бакиров Отабек Бўранович

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

Жиззах САМБҲРАМ университети

доцент

 

Бегматов Қувончбек Мухтарович

13.00.02 - Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Самарқанд давлат чет тиллар институти

доцент

 

Бекмуродова Гулшода Ҳайитовна

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

Қарши давлат университети

профессор

 

Буранова Мадина Уктамовна

13.00.02 - Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Самарқанд давлат чет тиллар институти

доцент

 

Данабайев Хуршид Нафасович

09.00.04 - Ижтимоий фалсафа

Жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти Самарқанд филиали

доцент

 

Джалилов Эргаш Кенжайевич

17.00.02 - Мусиқа санъати

Ўзбекистон-Финландия педагогика институти

профессор

 

Джуракулов Хусан Анварович

09.00.04 - Ижтимоий фалсафа

Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги Малака ошириш маркази Самарқанд вилояти минтақавий филиали

профессор

 

Джурайева Гавҳар Нормуратовна

13.00.01 - Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи

«Ипак йўли» туризм ва маданий мерос университети

доцент

 

Дустов Дилмурод Каримович

13.00.04-Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси

Навоий давлат педагогика институти

доцент

 

Елмуродов Баҳодир Эргашевич

13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети

доцент

 

Ергашева Махбуба Хотамбековна

09.00.01 - Онтология, гносеология ва мантиқ

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети

профессор

 

Ергашева Матлуба Бурхоновна

13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи

Жиззах давлат педагогика университети

доцент

 

Ерназаров Нуриддин Эламонович

08.00.07 - Молия, пул муомаласи ва кредит

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

доцент

 

Ешатов Икром Қўзийевич

18.00.01 - Архитектура назарияси ва тарихи. Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш ва тиклаш

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети

доцент

 

Ешқувватов Тўлқинжон эшқувватович

13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи

Самарқанд давлат университетининг Каттақўрғон филиали

доцент

 

Ҳаитов Нажим Шомуродович

13.00.04 – Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси

Ўзбекистон-Финландия педагогика институти

доцент

 

Ҳаққулов Тоҳир Раҳматович

13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи

Жиззах давлат педагогика университети

доцент

 

Ҳусанов Фаррух Олтинбойевич

13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

доцент

 

Ишонкулов Ашраф Курбонкулович

13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи

Жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти Самарқанд филиали

доцент

 

Жумайев Орифжон Киличбойевич

10.00.04 - Европа, Америка ва Австралия халқлари тили ва  адабиёти

Самарқанд давлат чет тиллар институти

доцент

 

Жумайева Моҳигул Абдувоҳидовна

13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Навоий давлат педагогика институти

доцент

 

Каршийев Жахонгир Абдирайимович

13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи

Ўзбекистон-Финландия педагогика институти

доцент

 

Мадатов Илҳом Юсуп ўғли

13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи

Самарқанд давлат университетининг Каттақўрғон филиали

доцент

 

Махмудов Тохир Исайевич

07.00.08 - Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети

доцент

 

Ибрагимов Аъламжон Амриллойевич

13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи

Самарқанд вилояти педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий маркази

профессор

 

Кадиров Тулкин Бахридинович

13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи

Самарқанд вилояти педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий маркази

доцент

 

Кудратова Азиза Исматиллайевна

13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи

Самарқанд вилояти педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий маркази

доцент

 

Маннабов Жавлон Тохирович

13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи

Самарқанд вилояти педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий маркази

доцент

 

Оқназаров Тўлқин Жалилович

13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи

Самарқанд вилояти педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий маркази

доцент

 

Суваноав Камола Раимқул қизи

13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи

Самарқанд вилояти педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий маркази

доцент

 

Окилова Камола Садуллойевна

13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи

Самарқанд вилояти педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий маркази

доцент

 

Юнусова Дурдона Ахматовна

10.00.01 – Ўзбек тили

Самарқанд вилояти педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий маркази

доцент

 

Рахимова Моҳинабону Абдухамид қизи

10.00.01 – Ўзбек тили

Самарқанд вилояти педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий маркази

доцент

 

Рахимова Дилшода Бахритдиновна

09.00.04– Ижтимоий фалсафа

Самарқанд вилояти педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий маркази

доцент

 

Тагайев Ганишер Хасанович

13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Самарқанд вилояти педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий маркази

доцент

 

Мамадалийев Мансуржон Мамажонович

09.00.02 – Онг маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси

Жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти Самарқанд филиали

доцент

 

Мирзайев Дилшод Мардонович

18.00.01 - Архитектура назарияси ва тарихи. Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш ва тиклаш

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети

доцент

 

Мустайев Баҳром Баҳодирович

18.00.01 - Архитектура назарияси ва тарихи. Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш ва тиклаш

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети

доцент

 

Нурматова Умида Жалолидиновна

09.00.01 - Онтология, гносеология ва мантиқ

Ўзбекистон-Финландия педагогика институти

доцент

 

Ўринбойев Шакарбой Элибойевич

17.00.04 - Тасвирий ва амалий безак санъати

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети

доцент

 

Пардайев Зафар Низомович

10.00.01 – Ўзбек тили

Ўзбекистон-Финландия педагогика институти

доцент

 

Қаршийев Насирдин Тиркашевич

10.00.01 – Ўзбек тили

Ўзбекистон-Финландия педагогика институти

доцент

 

Қидиров Аброр Қудратович

13.00.04 - Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети

доцент

 

Холикулов Шерзод Бозорович

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

Самарқанд давлат университети

доцент

 

Кобилов Номоз Ўролович

10.00.01 – Ўзбек тили

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети

доцент

 

Қўчқорова Айша Олтибойевна

13.00.01 - Педагогика назарияси. Педагогика таълимотлар тарихи

Самарқанд давлат тиббиёт университети

доцент

 

Қулбойева Дилноза Абдугафуровна

13.00.01 - Педагогика назарияси. Педагогика таълимотлар тарихи

Жиззах давлат педагогика университети

доцент

 

Қурбонова Дилноза Арслановна

10.00.11 - Тил назарияси. Амалий ва компютер лингвистикаси

Жиззах давлат педагогика университети

доцент

 

Равшанов Шербек Турсунқулович

07.00.01 - Ўзбекистон тарихи

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети

доцент

 

Равшанова Раъно Хандамовна

10.00.01 – Ўзбек тили

Навоий давлат педагогика институти

доцент

 

Рахманова Албина Ходжайевна

10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

Навоий давлат педагогика институти

профессор

 

Рахматов Адхам Итолмасович

08.00.17 – Туризм ва меҳмонхона фаолияти

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

доцент

 

Раззоқов Қосимбек Қуванович

09.00.03 – Фалсафа тарихи

Жиззах политехника институти

доцент

 

Ризайев Илҳом Имомалийевич

09.00.01 - Онтология, гносеология ва мантиқ

Тошкент ахборот технологиялари университети Самарқанд филиали

доцент

 

Сайдуллайев Зафар Эркинович

13.000.02 - Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти Самарқанд филиали

доцент

 

Шамсутдинова Нигина Каримовна

09.00.03 - Фалсафа тарихи

Навоий давлат педагогика институти

доцент

 

Шарафитдинов Абдулла

19.00.01 – Психология тарихи ва назарияси. Умумий психология. Шахс психологияси

Ўзбекистон Миллий университети Жиззах филиали

доцент

 

Сирожиддинова Шаҳрибону Сирожиддиновна

13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Самарқанд давлат чет тиллари институти

доцент

 

Собиров Анвар Кувандикович

10.00.01-Ўзбек тили

Самарқанд давлат университетининг Каттақўрғон филиали

доцент

 

Таниқулов Жонибек Аширкулович

09.00.04 - Ижтимоий фалсафа

Самарқанд давлат университети Ургут филиали

доцент

 

Тагайева Сайёра Улашевна

10.00.06-Қиёсий адабиётшунослик, чоғштирма тилшунослик ва таржимашунослик

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети

доцент

 

Тошпулатова Азиза Тойировна

13.00.04-Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлаи назарияси ва методикаси

Жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти Самарқанд филиали

доцент

 

Турайева Наргиза Насруллайевна

13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети

доцент

 

Турдийева Наргиза Мардоновна

13.00.01 - Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи.

«Ипак йўли» туризм ва маданий мерос университети

доцент

 

Тухтайева Қуйсин Давлатовна

10.00.04 - Европа, Америка ва Австралия халқлари тили ва  адабиёти

Навоий давлат педагогика институти

профессор

 

Унгалов Азизбек Амириддин ўғли

07.00.01 - Ўзбекистон тарихи

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети

доцент

 

Урунов Азиз Шакирович

19.00.05 - Ижтимоий психология. Этнопсихология

Тошкент Кимё халқаро университети Самарқанд филиали

доцент

 

Усманов Баходир Исламович

08.00.13 – Менежмент

Самарқанд вилояти педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий маркази

доцент

 

Усманова Насиба Акбаржоновна

08.00.13 – Менежмент

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

доцент

 

Усмонов Мурод Содиқович

13.00.06 - Электрон таълим назарияси ва методикаси

Жиззах давлат педагогика университети

доцент

 

Узоков Ботир

09.00.04 – Ижтимоий фалсафа

Жиззах политехника институти

доцент

 

Хакимов Халим Насимович

13.00.02 - Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти Самарқанд филиали

доцент

 

Хазраткулова Анжелика Валеревна

10.00.04 - Европа, Америка ва Австралия халқлари тили ва адабиёти

Жиззах политехника институти

доцент

 

Холмуратов Абдухамид

10.00.02 - Ўзбек адабиёти

Навоий давлат педагогика институти

профессор

 

Худайбердийева Хурият Каримбердийевна

13.00.01 - Педагогика назарияси. Педагогика таълимотлар тарихи

Жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти Самарқанд филиали

профессор

 

Якубов Акмал Сайдирасулович

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети

доцент

 

Юнусов Дилшод Рахматович

13.00.01 - Педагогика назарияси. Педагогика таълимотлар тарихи

Жиззах давлат педагогика университети

профессор

 

Зубайдуллайев Улуғбек Зиядуллайевич

18.00.01 - Архитектура назарияси ва тарихи. Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш ва тиклаш

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети

доцент

01.01.01-Математик анализ ихтисослиги бўйича мутахассислик фанидан малакавий имтиҳон

Имтиҳон топширувчи талабгор: Эргашова Шарофат Ҳамройевна, Эшимова Моҳларойим Кенжа қизи, Икромова Дилдора Исроиловна, Мадатова Фотима Абдирахимовна.

Имтиҳон ўтказиш вақти ва жойи: 2024 -йил 16-май, соат 10:00, СамДУ 9 қаватли биноси, 906-хона.

 

01.04.05-Оптика ихтисослиги бўйича мутахассислик фанидан малакавий имтиҳон

Имтиҳон топширувчи талабгор: Аллақулийева Шаҳлохон Ҳакимбой қизи, Файзуллайев Ориф Турғун ўғли, Қадиров Шавкат Абдуллайевич, Худойбердийева Дилафруз Бойкуловна, Давронов Маъмуржон Ҳамройевич, Эрназаров Зохид Иброхимович.

Имтиҳон ўтказиш вақти ва жойи: 2024 –йил 15 - май, соат 14:00, Муҳандислик физикаси институти, 105-хона.

 

02.00.04 – Физик кимё ихтисослиги бўйича мутахассислик фанидан малакавий имтиҳон

Имтиҳон топширувчи талабгор: Бегимқулова Шаҳноза Акбаржон қизи, Давлатбойев Музаффар Одилжон ўғли, Найимова Баҳора Комилжонзода, Убайдуллайев Журабек Нуридинович.

Имтиҳон ўтказиш вақти ва жойи: 2024-йил 14-май, соат 14:00, Биокимё институти, Кимё-215-хона.

 

03.00.05 Ботаника ихтисослиги бўйича мутахассислик фанидан малакавий имтиҳон

Имтиҳон топширувчи талабгорлар: Бобоқандов Нодиржон Фазлиддин ўғли, Джуманиёзова Феруза Сайфидиновна, Насимова Зайнаб Ҳамидовна, Норимова Гулжахон Комилжон қизи, Рахмонов Вахоб Нусратович, Шукруллозода Роза Шукрулло қизи, Туробова Сурайё Зохид қизи.

Имтиҳон ўтказиш вақти ва жойи: 2024-йил 17-май, соат 14:00, Биокимё институти 211-хона.

 

03.00.06 – Зоология ихтисослиги бўйича мутахассислик фанидан малакавий имтиҳон

Имтиҳон топширувчи талабгорлар: Шукуров Акмал Хурсан ўғли, Умирзоқова Манзура Салохиддиновна.

Имтиҳон ўтказиш вақти ва жойи: 2024-йил 17 - май, соат 10:00, Биокимё институти 206-хона.

 

03.00.07 – Ўсимликлар физиологияси ва биокимёси ихтисослиги бўйича мутахассислик фанидан малакавий имтиҳон

Имтиҳон топширувчи талабгорлар: Эргашова Дурдона Ўктам қизи, Жумакулова Ноила Шокировна, Махрамова Мархабо Шодмонқул қизи, Шерманова Бувниса Диникуловна.

Имтиҳон ўтказиш вақти ва жойи: 2024-йил 16 - май, соат 14:00, Биокимё институти 213-хона.

 

03.00.08 – Одам ва ҳайвонлар физиологияси ихтисослиги бўйича мутахассислик фанидан малакавий имтиҳон

Имтиҳон топширувчи талабгорлар: Абдисаломова Муниса Абдимурод қизи, Эркинова Латофат Умиджон қизи, Намазова Дилноза Ирзақуловна, Расулова Севара Латиповна.

Имтиҳон ўтказиш вақти ва жойи: 2024-йил 24 - май, соат 10:00, Виварий 18-хона.

 

“Умумий биология”, “Молекуляр биология”, “Ўсимликлар интродуксияси” фанлари бўйича қўшимча малакавий имтиҳон

Имтиҳон топширувчи талабгор: Рахмонов Вахоб Нусратович.

Имтиҳон ўтказиш вақти ва жойи: 2024-йил 24-25-май, соат 14:00, Виварий 18-хона.

05.01.01 – Муҳандислик геометрияси ва компютер графикаси. Аудио ва видеотехнологиялари ихтисослиги бўйича мутахассислик фанидан малакавий имтиҳон

Имтиҳон ўтказиш вақти ва жойи: 2024 - йил 22 - май, соат 14:00, “Интеллектуал тизимлар ва компютер технологиялари” факултети 106-хона.

 

05.01.02 – Тизимли таҳлил, бошқарув ва ахборотни қайта ишлаш ихтисослиги бўйича мутахассислик фанидан малакавий имтиҳон

Имтиҳон топширувчи талабгор: Сафаров Рустам Абдуллайевич.

Имтиҳон ўтказиш вақти ва жойи: 2024 - йил 31 - май, соат 14:00, “Интеллектуал тизимлар ва компютер технологиялари” факултети 106-хона.

 

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи ихтисослиги бўйича мутахассислик фанидан малакавий имтиҳон

Имтиҳон топширувчи талабгор: Жиянбекова Шарофат Абдикахаровна, Лапасова Мафтуна Санақул қизи, Раҳмонова Парвина Баҳодир қизи, Ёо Инёунг.

Имтиҳон ўтказиш вақти ва жойи: 2024 - йил 24-май, соат 10:00, “Тарих” факултети, 217-хона.

10.00.01-Ўзбек тили ихтисослиги бўйича мутахассислик фанидан малакавий имтиҳон

Имтиҳон топширувчи талабгорлар: Жўрайева Гулҳаё Хаким қизи, Шарипов Бобур Салимович, Хайдарова Ирода Анарбайевна.

Имтиҳон ўтказиш вақти ва жойи: 2024-йил 18 - май, соат 14:00, “Филология” факултети, 4-хона.

 

 

10.00.02-Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича мутахассислик фанидан малакавий имтиҳон

Имтиҳон топширувчи талабгорлар: Жуманов Бектош Каримович, Низомов Фарход Мусо ўғли.

Имтиҳон ўтказиш вақти ва жойи: 2024-йил 21-май, соат 10:00, “Филология” факултети, 2-хона.

 

10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (тожик тили ва тожик адабиёти) ихтисослиги бўйича мутахассислик фанидан малакавий имтиҳон

Имтиҳон топширувчи талабгорлар: Шукурова Азиза Хайруллойевна.

Имтиҳон ўтказиш вақти ва жойи: 2024-йил 22-май, соат 10:00, “Филология” факултети, 7-хона.

 

11.00.01 - Табиий география ихтисослиги бўйича мутахассислик фанидан малакавий имтиҳон

Имтиҳон топширувчи талабгор: Абдурахмонов Дилмуроджон Махманазарович, Жанизоқова Гулшода Муродовна, Хайитбайев Аброр Исмоилович, Холмурзайев Жуманазар Эргашевич, Юлдашева Мадинахон Йигиталийевна.

Имтиҳон ўтказиш вақти ва жойи: 2024 - йил 27 - май, соат 10:00, “География ва экология” факултети, 24-хона.

 

11.00.02 - Иқтисодий ва ижтимоий география ихтисослиги бўйича мутахассислик фанидан малакавий имтиҳон

Имтиҳон топширувчи талабгор: Дўсбеков Сирожиддин Комилжон ўғли, Мадрахимов Аблазбек Эркинжон ўғли, Мухитдинов Илҳомжон Ихтиёр ўғли, Нурматов Аслиддин Урозович, Рахматов Абдухолиқ Фарходович, Турдибойева Шахлохон Хакимжон қизи, Хўжамова Санобар Болтайевна, Худайберганова Рухсора Таджибайевна.

Имтиҳон ўтказиш вақти ва жойи: 2024-йил 28-май, соат 14:00, “География ва экология” факултети, 24-хона.

 

11.00.05 – Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ихтисослиги бўйича мутахассислик фанидан малакавий имтиҳон

Имтиҳон топширувчи талабгор: Акбаров Зафар Хошимжонич.

Имтиҳон ўтказиш вақти ва жойи: 2024 - йил 31-май, соат 09:00, “География ва экология” факултети, 24-хона.

 

“Умумий ер билими”, “Иқтисодий ва ижтимоий география” фанларидан қўшимча малакавий имтиҳон

Имтиҳон топширувчи талабгор: Шафқарова Манзура Худойбердийевна.

Имтиҳон ўтказиш вақти ва жойи: 2024 - йил 28-29-май, соат 10:00,  “География ва экология” факултети, 24-хона.

 

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (география) ихтисослиги бўйича мутахассислик фанидан малакавий имтиҳон

Имтиҳон топширувчи талабгорлар: Ибрагимов Хуршид Хайруллайевич, Кодирова Махфуза Махмудовна, Маҳкамов Жамшид Абдулхамидович, Маматисаков Жахонгирмирзо Жамолиддин ўғли, Мирзайева Лобар Элмуротовна, Негматов Самариддин Қаршибойевич, Ширинова Муқаддас Шавкат қизи, Суюнов Самар Самандарович, Халилова Барно Тоировна.

Имтиҳон ўтказиш вақти ва жойи: 2024-йил 30-май, соат 10:00, “География ва экология” факултети, 24-хона.

 

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (соҳалар бўйича) ихтисослиги бўйича мутахассислик фанидан малакавий имтиҳон

Имтиҳон топширувчи талабгорлар: Абдуманнатова Азиза Абдумажит қизи, Ашуров Махмуд Шахобович, Атаков Ибрат Ражаббойевич, Атамурадов Хасан Юлдошевич, Жиянов Ойбек Пардабайевич, Маманазаров Бахром Жумонович, Остонова Шарофат Фахриддиновна, Пардабойева Дилноза Ғайбулла қизи, Қурбонова Дилафруз Тоштурдийевна, Рахманова Махсуда Усмановна, Сметова Жумабийке Ҳамидуллайевна, Умаров Нурбек Иркинович, Усманова Фируза Саидахмедовна, Атамуродова Гулнора Шермуродовна.

Имтиҳон ўтказиш вақти ва жойи: 2024-йил 21-май, соат 10:00, “Педагогика таълими” факултети 102-хона.

 

“Педагогика назарияси ва тарихи”, “Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат”, “Педагогик тадқиқотлар методологияси” фанларидан қўшимча малакавий имтиҳон

Имтиҳон топширувчи талабгорлар: Абдуманнатова Азиза Абдумажит қизи, Алламуродова Сабоҳат Ибодуллайевна, Атаков Ибрат Ражаббойевич, Атамурадов Хасан Юлдошевич, Мардийева Юлдуз Убайдуллайевна, Мирзайева Лобар Элмуротовна, Ниматова Мохинур Собит қизи, Пардабойева Дилноза Ғайбулла қизи, Рашидов Шерзод Абдирайимович, Саттарова Феруза Рустам қизи, Шодийева Гўзал Рахматуллайевна, Сметова Жумабийке Ҳамидуллайевна, Суюнов Самар Самандарович, Умарова Ферузабону Бобир қизи, Усмонова Кумуш Баходир қизи, Ходжийева Зумрад Махмуджоновна, Хусанова Мохира Шерали қизи, Зоиров Санжаридин Холмуминович, Аминов Баҳром Бурхонович, Рафийева Бунафша Рустамовна, Примова Гўзал Ғуломжоновна, Эрназаров Абдували Бекназарович.

Имтиҳон ўтказиш вақти ва жойи: 2024-йил 29-30-31-май, соат 09:00, “Психология ва ижтимоий-сиёсий фанлар” факултети 312-хона.

Изоҳ: Талабгорлар имтиҳонларга шахсини тасдиқловчи ҳужжат билан келишлари керак