Зайнутдинова Дилноза Кахрамоновнанинг 11.00.02–Иқтисодий ва ижтимоий география ихтисослиги бўйича география фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган «Шаҳарларнинг экологик ҳолатини тадқиқ қилишнинг ижтимоий-географик жиҳатлари (Самарқанд шаҳри мисолида)» мавзусидаги диссертациясининг ҳимояси Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2021.Gr.02.07 рақамли илмий кенгашнинг 2024-йил 27-апрел куни соат 10:00 даги мажлисида бўлиб ўтади. 
    Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй, Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети Бош биноси 105-хона. 
    Тел.:  (95) 410-20-10, факс: (0366) 239-19-36