Файзуллаев Мақсуд Абдуллаевичнинг 11.00.02–Иқтисодий ва ижтимоий география ихтисослиги бўйича фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган «Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги ривожланишининг иқтисодий географик хусусиятлари» мавзусидаги диссертациясининг ҳимояси Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2021.Gr.02.07 рақамли илмий кенгашнинг 2024 йил 16 апрель куни соат 1400 даги мажлисида бўлиб ўтади.

    Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй, Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети Бош биноси 105-хона.

    Тел.: (95) 410-20-10, факс: (0366) 239-19-36