Алимкулов Нусратулла Рахмонкуловичнинг 11.00.01– Табиий география ихтисослиги бўйича фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган “Мирзачўл ландшафтларини геоэкологик баҳолаш ва районлаштириш” мавзусидаги диссертациясининг ҳимояси Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2021.Gr.02.07 рақамли илмий кенгашнинг 2024 йил 6 март куни соат 14:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

    Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй, Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети география ва экология факультети биноси 24-хона.

    Тел.:  (95) 410-20-10, факс: (0366) 239-19-36