Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.FM/Т.02.09 рақамли Илмий кенгаш қошидаги 01.02.05 – «Суюқлик ва газ механикаси» ихтисослиги бўйича Илмий семинарнинг навбатдаги йиғилиши 2024 йил 7 феврал куни соат 14:00 да ўтказилади.
    КУН ТАРТИБИ
    1. 01.02.05 – «Суюқлик ва газ механикаси» ихтисослигидан физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олишга талабгор Қулжанов Жахонгир Бахтиёровичнинг «Биржинслимас ғовак муҳитларда суюқликларнинг аномал сизиши масалалари» мавзусидаги диссертацияси муҳокамаси.
    2. Ҳар хил масалалар.
    Ўтказилиш жойи: СамДУ бош биноси, 203-аудитория