Фозилов Азамат Собировичнинг 11.00.05–Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ихтисослигида география фанлари бўйича  фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган «Оҳангарон ҳавзаси ер ости сув ресурсларига Олмалиқ кон-металлургия комбинатининг таъсирини баҳолаш» мавзусидаги диссертациясининг ҳимояси Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2021.Gr.02.07  рақамли Илмий кенгаш асосида тузилган бир марталик Илмий кенгашнинг 2023 йил 15 декабрь куни соат 14:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

    Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй, Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети География ва экология факультети биноси 24-хона.

    Тел.:  (95) 410-20-10,  факс: (0366) 239-19-36