Мирзамаҳмудов Одилжон Тўхтасиновичнинг 11.00.01- Табиий география ихтисослиги бўйича география фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган «Фарғона водийси адир ландшафтларининг антропоген трансформацияси ва уларни карталаштириш» мавзусидаги диссертациясининг ҳимояси Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2021.Gr.02.07  рақамли илмий кенгашнинг 2023 йил 22 август куни соат 10:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 140104, Самарқанд шаҳри, Муқимий кўчаси, 45-уй, Самарқанд давлат университети Юридик факултети биноси 222-хона.

Тел.:  (95) 410-20-10,  факс: (0366) 239-19-36